شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23183
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:29:17
262 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.09%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

333,994
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 02:01:11
106,397 (46.75%)
تغییر ۳ ماهه
210,511 (170.48%)
تغییر ۶ ماهه
313,694 (1,545.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
26 JSC 24600 - - 24600 24600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
No 471 10000 50.00B - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Dongnai Pharma 15100 45.30B - 15100 15100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Phu Nhuan Tech 7300 - - 7300 7300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
YenBinh Cement 5700 151.22B - 5700 5700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Dong Anh Licogi 16300 505.30B - 16300 16300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Saigon Shipping 15800 227.84B - 15800 15800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Hai Duong Pharma 24000 - - 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Noi Bai Catering 19500 349.99B - 19500 19500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Power Generation 10300 11.02T - 10300 10300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Hua Na Hydropower 10500 2.37T - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Sonadezi Services 20100 100.50B - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Bao Long Insurance 6900 414.00B - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Tam Duc Cardiology 50000 777.60B - 50000 50000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Nam Dinh Environment 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Sai Gon Phu Tho Beer 18700 233.75B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Sonadezi Environment 9500 285.00B - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Binh Dinh Tunnel Brick 2900 - - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Hai Phong Port Trading 13500 - - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Interfood Shareholding 17300 1.51T - 17300 17300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Thang Long Metal Wares 22000 422.40B - 22000 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Industrial Construction 34200 - - 34200 34200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Vinaconex Urban Housing 4500 - - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Vietnam Water Sanitation 18400 - - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Petrolimex Construction 1 16900 194.35B - 16900 16900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Petrovietnam Oil Nam Dinh 10100 - - 10100 10100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Petrovietnam Oil Thai Binh 6500 - - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Central Plant Protection No1 16500 - - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Vinalines Logistics Viet Nam 3600 50.98B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Housing Development Investment HUD2 JSC 5000 - - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۹
Vinafco JSC 10400 351.53B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Song Da 3 JSC 2000 32.00B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Yenbai Cement 11000 129.52B - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
No 4 Printing JSC 95300 114.36B - 95300 95300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Hai Phong Paint JSC 36900 293.74B - 36900 36900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Phu Son Livestock JSC 22100 261.06B - 22100 22100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Dak Doa Hydropower JSC 15500 128.75B - 15500 15500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Vung Ang Petroleum JSC 5000 62.50B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Western Sai Gon Beer JSC 36100 523.45B - 36100 36100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
Indochina Petroleum Transportation 4500 45.00B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی