ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

22773
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 14:08:13
232 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
304 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
417 (1.80%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

5,895
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 02:06:14
1,136 (23.88%)
تغییر ۳ ماهه
2,696,234 (99.78%)
تغییر ۶ ماهه
505,622 (98.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietcombank 97200 360.50T 97200 97200 97200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vinhomes 81200 353.57T 81200 80200 81200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vingroup JSC 86800 321.30T 86800 86800 87600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Hoa Phat Group JSC 51710 231.70T 51710 51710 51900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vinamilk 86500 180.78T 86500 86500 87800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Petrovietnam Gas JSCrp 91900 175.89T 91900 91900 92500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Techcombank 49750 174.37T 49750 49600 49750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Masan Group Corp 146000 172.36T 146000 146000 147500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vietnam Prosperity 67000 165.47T 67000 66300 67000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Airports Corporation of Viet Nam 84000 163.05T 84000 84000 84000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Bank for Investment and Development 40000 160.88T 40000 40000 40100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vietnam Joint Stock Commercial Bank 31800 152.82T 31800 31800 31850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
No Va Land Invest 103200 152.08T 103200 102900 103200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vimedimex Medi Pharma JSC 58900 123.10T 58900 58900 58900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Vietnam Rubber 38550 107.07T 38550 38550 38550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Military Commercial Bank 27850 105.23T 27850 27850 27900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Saigon Beer Alcohol Beverage 161000 103.25T 161000 158600 161000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Viettel 36300 95.58T 36300 36300 36300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Masan Consumer 125000 89.95T 125000 125000 125000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Mobile World Investment Corp 123000 87.69T 123000 122600 123000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
FPT Corp 95700 86.84T 95700 95700 96000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
ACB 31600 85.38T 31600 31500 31600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Thaiholdings JSC 224400 74.64T 224400 224400 226100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vietjet Aviation 124900 67.65T 124900 124100 124900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vincom Retail 29200 66.35T 29200 29200 29700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vietnam National Petro 50700 64.42T 50700 50700 50700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Binh Son Refining 19000 59.53T 19000 19000 19000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Engine Agricultural Machinery 42600 56.61T 42600 42600 42600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Viet Nam Intl Bank 36000 55.91T 36000 36000 36000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
SHB 26800 51.60T 26800 26700 26800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Ho Chi Minh City Develop 25400 50.70T 25400 25400 25400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Sai Gon Thuong Tin Commercial 26800 50.52T 26800 26800 26900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Invest Industrial Develop 47750 49.42T 47750 47750 47750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Tien Phong Commercial 40800 43.72T 40800 40450 40800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
BaoViet Holdings 53600 39.79T 53600 53600 55000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Phat Dat Real Estate Development 80000 38.94T 80000 80000 80400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vietnam Airlines 26750 37.94T 26750 26750 26750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Saigon Securities Incorporation 43000 37.55T 43000 43000 43150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank 28800 33.84T 28800 28800 29150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Vietnam Export Import Commercial 26000 31.97T 26000 25250 26000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی