شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23187
قیمت روز
3 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 14:51:36
303 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
53 (0.23%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

333,877
قیمت روز
28,297 (9.26%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 02:01:07
183,392 (121.87%)
تغییر ۳ ماهه
226,420 (210.71%)
تغییر ۶ ماهه
314,686 (1,639.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
26 JSC 22000 - - 22000 22000 1000.00 4.76% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Duc Giang 50000 449.98B - 50000 50000 700.00 1.42% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Dian Train 11500 - - 11500 11500 3200.00 38.55% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Hanoi Fuel 8600 55.52B - 8600 8600 1200.00 13.95% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Dong Anh C&F 28500 171.00B - 28500 28500 6800.00 31.34% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Viet Tri Paper 30400 352.80B - 30400 30400 400.00 1.33% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
HUD4 Investment 8500 127.50B - 8500 8500 900.00 11.84% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Ipa Investments 18000 1.57T - 18000 18000 4200.00 30.43% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Machinery Spare 27000 - - 27000 27000 2000.00 7.41% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Saigon Maritime 6100 26.29B - 6100 6100 200.00 3.39% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Noi Bai Catering 19000 341.02B - 19000 19000 1300.00 6.84% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Power Generation 10900 11.66T - 10900 10900 800.00 7.92% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Xuan Hoa Vietnam 25000 527.16B - 25000 25000 1600.00 6.84% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Aviation Printing 14300 30.63B - 14300 14300 1300.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Dong Nai Material 26700 235.87B - 26700 26700 3400.00 14.59% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Viglacera Mineral 17200 - - 17200 17200 700.00 4.24% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Bao Long Insurance 6600 396.00B - 6600 6600 900.00 13.64% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
PV Inconess Invest 3100 276.28B - 3100 3100 600.00 24.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Tam Duc Cardiology 50000 777.60B - 50000 50000 1000.00 2.04% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Bao Minh Securities 3300 165.00B - 3300 3300 300.00 9.09% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Saigon-Baclieu Beer 13800 165.77B - 13800 13800 700.00 5.07% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Thanh An 665 Invest 6500 19.50B - 6500 6500 100.00 1.56% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Bentre Urban Project 13800 - - 13800 13800 800.00 6.15% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Haiphong Port Tugboat 9100 24.57B - 9100 9100 600.00 6.59% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Vietnam Ceramic Glass 4600 - - 4600 4600 400.00 9.52% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Vietnam Foreign Trade 12700 323.85B - 12700 12700 200.00 1.60% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Interfood Shareholding 19500 1.70T - 19500 19500 1000.00 5.41% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Power Investment Trade 3900 177.09B - 3900 3900 100.00 2.63% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Quang Ngai Agricultural 29500 487.81B - 29500 29500 1400.00 4.98% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Hydraulic Engineering II 44500 - - 44500 44500 1500.00 3.37% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Noi Bai Airport Services 35000 291.04B - 35000 35000 3700.00 11.82% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Quang Ninh Mineral Water 15000 119.69B - 15000 15000 1900.00 14.50% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Sai Gon Port Stevedoring 8000 - - 8000 8000 100.00 1.25% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Central Pharmaceutical N3 11500 - - 11500 11500 1500.00 15.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Post Printing and Telecom 10500 70.05B - 10500 10500 300.00 2.94% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Posts and Telecom Material 17200 - - 17200 17200 2200.00 14.67% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Vietnam Machinery Installation 16200 1.29T - 16200 16200 800.00 5.19% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Idico Srok Phu Mieng Hydropower 14500 652.50B - 14500 14500 500.00 3.45% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Song Da 19 900 4.50B - 900 900 100.00 12.50% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Song Da 3 JSC 1800 28.80B - 1800 1800 200.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی