شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 08:42:16
225 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
66 (0.28%)
تغییر ۶ ماهه
35 (0.15%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

463,802
قیمت روز
13,119 (2.91%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:00:54
139,498 (43.01%)
تغییر ۳ ماهه
337,353 (266.79%)
تغییر ۶ ماهه
422,257 (1,016.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hai Phong Pharma 23500 - - 23500 23500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۳۵
Industrial Construction 34500 - - 34500 34500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۳۵
26 JSC 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Century 21 19800 346.18B - 19800 19800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Song Da 19 1400 7.00B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Nam Duoc JSC 59500 354.86B - 59500 59500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Songda 7 JSC 3200 33.92B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Tan Cang Song 14000 168.12B - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Ha Noi Tourist 13400 1.00T - 13400 13400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
HIPT Group JSC 7900 162.89B - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
SaoBacDau Tech 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Viet Nam Books 15800 1.07T - 15800 15800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Viglacera Dong 4200 4.22B - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
YenBinh Cement 7500 198.98B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Hanoi Foodstuff 15000 217.50B - 15000 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
HUD4 Investment 6600 99.00B - 6600 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
ThanhLe General 8500 2.01T - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Vinh Long Water 13100 378.59B - 13100 13100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
AMECC Mechanical 8300 276.39B - 8300 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Hochiminh Museum 19000 152.00B - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Viettronics Bien 11400 - - 11400 11400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Hua Na Hydropower 11000 2.59T - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Railway Transport 7900 - - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Binh Duong PP Pack 14500 27.61B - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Cho Lon Investment 12000 1.04T - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Tam Duc Cardiology 59000 917.57B - 59000 59000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Hau Giang Materials 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Saigon-Baclieu Beer 14200 170.57B - 14200 14200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Hanoi Railway Signal 22700 51.08B - 22700 22700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Railway Construction 24400 377.16B - 24400 24400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
North Electrictiy No2 26600 1.33T - 26600 26600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Phu Bai Spinning Mill 21000 105.00B - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Vietnam Ceramic Glass 3400 - - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Sai Gon Dong Xuan Beer 30000 - - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Traphaco High Tech JSC 18900 214.79B - 18900 18900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Dong Nai Brick and Tile 23500 - - 23500 23500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Binh Thuan Environmental 6500 - - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Central Pharmaceutical N3 9800 - - 9800 9800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Huong Son Hydro Power JSC 8500 242.78B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
Posts and Telecom Material 15600 - - 15600 15600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی