ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23069
قیمت روز
1 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 08:19:06
1 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
110 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
371 (1.58%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

2,948
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 02:01:37
1,902,748 (99.85%)
تغییر ۳ ماهه
542,406 (99.46%)
تغییر ۶ ماهه
189,036 (98.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 124900 403.63T 124900 124900 125000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Vietcombank 97500 361.62T 97500 97500 97900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Vinhomes 98900 325.33T 98900 98800 98900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Vinamilk 99800 208.55T 99800 99600 99800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Bank for Investment and Development 44300 178.18T 44300 44300 44350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Petrovietnam Gas JSCrp 88800 169.96T 88800 88500 88800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Hoa Phat Group JSC 49550 164.17T 49550 49450 49550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Airports Corporation of Viet Nam 73100 159.14T 73100 73100 73100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Vietnam Joint Stock Commercial Bank 42500 158.24T 42500 42350 42500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Techcombank 41600 145.80T 41600 41600 41650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Viettel 39500 120.23T 39500 39500 39500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Vietnam Prosperity 47200 115.86T 47200 47200 47200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Vietnam Rubber 28500 114.00T 28500 28500 28500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Saigon Beer Alcohol Beverage 174000 111.58T 174000 174000 174300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Masan Group Corp 92100 108.19T 92100 92000 92100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
No Va Land Invest 90000 89.78T 90000 89400 90000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Military Commercial Bank 31350 87.74T 31350 31350 31350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Vincom Retail 35000 79.53T 35000 35000 35200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
ACB 34400 74.36T 34400 34400 34400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۳۷
Masan Consumer 101300 71.80T 101300 101300 101300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Vietjet Aviation 131800 69.04T 131800 131800 131800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Vietnam National Petro 55900 68.13T 55900 55900 56100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Thaiholdings JSC 194000 67.90T 194000 194000 194000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
FPT Corp 82100 64.36T 82100 82100 85100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Mobile World Investment Corp 133300 60.33T 133300 133300 133300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Engine Agricultural Machinery 44900 59.66T 44900 44900 44900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۵
Invest Industrial Develop 57100 59.10T 57100 57100 57100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Viet Nam Intl Bank 50700 56.25T 50700 50700 50700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Binh Son Refining 17800 55.19T 17800 17800 17800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
BaoViet Holdings 62400 46.32T 62400 62400 62400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Ho Chi Minh City Develop 28000 44.63T 28000 27950 28000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
SHB 25300 44.30T 25300 25000 25300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Sai Gon Thuong Tin Commercial 22700 40.94T 22700 22700 22700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Vietnam Airlines 33150 39.00T 33150 33150 33150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
PetroVietnam Power 13800 32.32T 13800 13750 13800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Tien Phong Commercial 28800 29.71T 28800 28750 28800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Vietnam Export Import Commercial 22450 27.60T 22450 22450 22500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Phat Dat Real Estate Development 68600 27.18T 68600 68500 68600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Masan Resources 21800 23.96T 21800 21800 21800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Vietnam Exhibition Fair Centre JSC 141300 23.54T 141300 141300 141300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی