شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23460
قیمت روز
120 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:22:43
282 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
258 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
259 (1.12%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

127,331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:00:58
28,751 (29.17%)
تغییر ۳ ماهه
78,251 (159.44%)
تغییر ۶ ماهه
118,734 (1,381.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 97300 313.09T 93400 93400 97300 6300.00 6.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Vietcombank 68000 252.20T 67200 67200 68000 2500.00 3.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Vinhomes 61700 202.96T - 61700 61700 4000.00 6.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Vinamilk 96200 167.52T 95800 95800 96200 1200.00 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Bank for Investment and Development 36700 147.61T 36250 36250 36700 2400.00 7.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Petrovietnam Gas JSCrp 63000 120.58T 62000 62000 63000 3800.00 6.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Airports Corporation of Viet Nam 48500 105.58T - 48500 48500 3600.00 8.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
Saigon Beer Alcohol Beverage 132000 84.65T 132500 132000 132500 7000.00 5.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Vietnam Joint Stock Commercial Bank 20100 74.84T 20000 20000 20100 1300.00 6.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Masan Group Corp 55900 65.34T 55800 55800 55900 3600.00 6.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Techcombank 16950 59.33T - 16950 16950 1100.00 6.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Vietjet Aviation 99900 52.33T 99400 99400 99900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Hoa Phat Group JSC 18850 52.05T 18550 18550 18850 1200.00 6.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
No Va Land Invest 52000 50.42T 51700 51700 52000 100.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Masan Consumer 69000 48.64T - 69000 69000 6300.00 10.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
Vietnam National Petro 40100 47.75T 41000 40100 41000 200.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Vincom Retail 20850 47.38T - 20850 20850 1350.00 6.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Vietnam Prosperity 18750 45.71T - 18750 18750 1200.00 6.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Engine Agricultural Machinery 29200 38.80T - 29200 29200 500.00 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
Military Commercial Bank 15750 36.63T - 15750 15750 1000.00 6.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Vietnam Rubber 9100 36.40T - 9100 9100 400.00 4.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
ACB 20600 34.12T 20100 20100 20600 1500.00 7.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
BaoViet Holdings 45250 33.59T 45000 45000 45250 2950.00 6.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
FPT Corp 47500 32.22T 46750 46750 47500 2900.00 6.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Mobile World Investment Corp 69900 30.94T - 69900 69900 4500.00 6.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Vietnam Airlines 20650 26.24T - 20650 20650 1350.00 6.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
SHB 14600 25.63T 13700 13700 14600 1300.00 9.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Ho Chi Minh City Develop 20500 19.73T 20300 20300 20500 950.00 4.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Invest Industrial Develop 19000 19.67T - 19000 19000 1000.00 5.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
PetroVietnam Power 8140 19.06T 8180 8140 8180 440.00 5.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Vietnam Export Import Commercial 15500 19.06T 15150 15150 15500 300.00 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Binh Son Refining 6100 18.91T - 6100 6100 500.00 8.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
Sai Gon Thuong Tin Commercial 8930 16.11T - 8930 8930 580.00 6.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Masan Resources 14600 14.44T - 14600 14600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۶
Tien Phong Commercial 17450 14.25T 17200 17200 17450 700.00 4.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC 12700 14.08T 12800 12700 12800 400.00 3.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
Saidong Urban Development Invest 115000 13.80T - 115000 115000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱:۰۲
Viet Nam Intl Bank 14300 13.22T - 14300 14300 800.00 5.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
Phu Nhuan Jewelry JSC 55500 12.50T - 55500 55500 3600.00 6.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
NGAN HANG THUONG MAI A 17700 11.51T - 17700 17700 100.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی