ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jyske Bank 309.7 22.21B 305.85 305.35 309.7 2.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Michelin 124.15 22.19B 124.05 120.25 124.15 0.07 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Societe Generale 26.11 22.15B 26.16 25.09 26.16 0.35 1.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Geberit 620.4 22.12B 620.6 609.6 620.6 2.40 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Diebold Nixdorf 59.1 22.11B 59.1 59.1 59.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۸
MOL ADR 4.82 22.04B 4.82 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Beiersdorf AG 96.95 21.95B 96.76 95.06 97.02 0.17 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
RWE AG ST 32.07 21.72B 32.09 30.53 32.09 0.46 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Novolipetsk DRC 36.02 21.71B 36.04 35.8 37.02 0.70 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Surgutneftegaz ADR 4.77 21.62B 4.75 4.71 4.79 0.03 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Telefonica 3.97 21.43B 4.01 3.9 4.03 0.07 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Austevoll 105.3 21.41B 106.9 105.3 109.8 8.60 8.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Nolato B 868 21.11B 876 868 876 16.50 1.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۴۶
Arjo 77.88 21.11B 77.75 76.9 77.88 0.70 0.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
NetEnt 83.25 21.11B 83.25 83.25 83.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۴۱
Gas Natural 21.75 20.90B 21.72 21.39 21.75 0.39 1.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Schlumberger 13.91 20.84B 13.91 13.77 14.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Ferguson 9268 20.72B 9252 9108 9320 170.00 1.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Wolters Kluwer 78.4 20.50B 78.14 76.4 78.4 0.24 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Hyundai Motor DRC 50.4 20.43B 50 48.4 50.4 1.00 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Fortum 22.83 20.25B 22.79 22.46 22.86 0.33 1.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
D Carnegie Co AB 217.25 20.21B 217.25 217.25 217.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Severstal DRC 23.88 19.73B 23.82 23.72 24.76 0.96 4.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
SKY PLC 1726.5 19.64B 1726.5 1726.5 1727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Fresenius ST 66.95 19.64B 66.94 64.16 67.04 2.31 3.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Peugeot 22.02 19.60B 22.02 22.02 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Akzo Nobel 101.75 19.27B 100.2 100.2 103 2.30 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۸
Kerry Group 109 19.19B 108.85 106.7 109.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
BioPharma Credit C 1.056 19.02B 1.056 1.056 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Norwegian Finans 99.28 18.50B 99.1 98.6 99.28 0.11 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Tata Steel DRC 15.4 18.48B 15.35 15.35 16.8 0.95 6.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Peab B 113.7 18.43B 114 112.2 114 1.80 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Teleperformance 313.15 18.41B 313.7 307.8 313.7 6.70 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Thales 86.31 18.37B 86.08 82.88 86.31 0.12 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Associated British Foods 2300 18.21B 2285 2212 2307 69.00 3.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Ferrovial 24.49 18.17B 24.47 23.9 24.93 0.26 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Nutrien 59.612 18.07B 61.52 59.612 61.52 2.53 4.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۲
Carnival 1594.8 18.06B 1594.5 1464.2 1594.8 13.60 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
EDP 4.53 17.99B 4.54 4.23 4.54 0.01 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Intrum Justitia 293.35 17.98B 293.5 286.7 293.65 5.50 1.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی