خبر
ونزوئلا
ونزوئلا

بولیوار ونزوئلا / دلار آمریکا

0.0792
قیمت روز
0 (6.69%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 00:23:13
0 (36.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (59.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (63.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 1934.2 26.48T 1934.2 1934.2 1934.2 15.30 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۰
Panasonic 1223.96 2.86T 1223.96 1223.96 1223.96 14.54 1.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۰
Mitsubishi Electric 1319.7 2.79T 1319.7 1319.7 1319.7 9.90 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۰
OTP Bank 12590 2.78T 12590 10260 12590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Novo Nordisk B 894.1 2.02T 891.8 889.5 894.1 3.90 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Richter Gedeon 5040 1.60T 5040 5040 8412.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
Alphabet A 94.39 1.23T 94.39 94.39 94.39 0.94 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Statoil 365.6 1.16T 367.75 365.6 367.75 5.05 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Severstal - ao 1881.2 889.49B 1881.2 1254.88 1881.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Konami Corp. 6120 827.88B 6120 6120 6120 170.00 2.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۰
Ricoh 1081 640.12B 1081 1081 1081 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۵۲
Investor B 191.26 602.47B 191.65 191.26 191.76 1.98 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Atlas Copco B 117.04 569.86B 117 116.94 117.04 0.48 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Volvo B 191.4 410.41B 191.88 191.4 191.92 0.88 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
CEZ as 498.4 394.33B 498.4 498.4 780.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۵۴
Nordea Bank 107.26 393.90B 107.34 107.26 107.66 0.39 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Louis Vuitton 716.5 359.04B 713 713 716.5 1.80 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Procter&Gamble 150.18 354.72B 150.18 150.18 150.18 0.89 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Klovern AB Pref 316 339.62B 316 316 316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Interserve 6.05 336.68B 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Eli Lilly 244.96 329.59B 244.96 244.96 244.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۵۸
Hexagon B 118.3 316.32B 118 117.45 118.3 0.40 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Magyar Telekom 335 311.92B 335 332 335 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۵۱
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1016 301.31B 1014 1012 1016 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Samsung Electronics DRC 1123 301.31B 1114.5 1114.5 1123 17.00 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Nestle 109.04 300.74B 109.12 109.04 109.44 1.79 1.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Roche Holding 368.2 295.76B 369 368.2 369 1.20 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Roche Holding Participation 301.35 295.76B 301.05 301.05 301.35 3.55 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
DnB 180.6 280.15B 181 180.6 181.35 1.58 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Merck&Co 110.42 279.96B 110.09 110.09 110.42 0.82 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
AbbVie 164.68 276.45B 165.4 164.68 165.4 1.24 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Oersted 643.3 270.34B 638.7 638.7 645.6 13.00 2.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
SEB A 117.65 265.09B 117.6 117.55 117.65 0.73 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
ASSA ABLOY B 233.9 259.92B 233.5 232.69 233.9 0.30 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Linde 197.2 254.92B 197.2 197.2 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Moller Maersk B 14445 252.97B 14405 14405 14740 370.00 2.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Svenska Handelsbanken A 101.7 242.36B 101.55 101.55 101.9 0.26 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Svenska Handelsbanken B 122.2 241.96B 121.2 121.2 122.2 0.60 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
DSV 1077 235.53B 1075.5 1075.5 1088.5 26.50 2.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Sandvik AB 187.7 235.45B 188.32 187.7 188.32 1.20 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین