شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا
ونزوئلا

بولیوار ونزوئلا / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:31:44
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (99.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ron Santa Teresa 39549.56 22.59T - 39549.56 39549.56 982.25 2.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Mercantil Servicios Fin A 209857.14 21.98T - 209857.14 209857.14 59857.14 39.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
Banco Provincial SA 198251.8 21.38T - 198251.8 198251.8 44709.46 29.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
Toyota Motor 6195 18.08T 6315.7 6195 6315.7 92.00 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Mercantil Servicios Fin B 170107.14 17.82T - 170107.14 170107.14 15107.14 9.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
Banco De Venezuela 2864.66 10.45T - 2864.66 2864.66 64.66 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۰۵
FVI SACA A 840 10.37T - 840 840 139.00 19.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۰۵
FVI SACA B 606.2 7.48T - 606.2 606.2 56.11 10.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Nacional Telefonos de Venezuela 9135.27 7.19T - 9135.27 9135.27 134.62 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Corporacion Grupo Quimico 65399 5.96T - 65399 65399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۵۷
Banco Caribe A 47000 5.03T - 47000 47000 1500.00 3.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Banco Universal 714.29 4.14T - 714.29 714.29 91.96 14.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Mitsubishi Electric 1253 2.77T - 1253 1253 0.72 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
OTP Bank 12590 2.54T - 12590 8840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Envases Venezolanos 19583.99 2.49T - 19583.99 19583.99 4483.99 29.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Panasonic 782.85 1.88T - 782.85 782.85 41.39 5.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Productos EFE 2235.42 1.56T - 2235.42 2235.42 435.42 24.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
MANPA 6078.32 1.39T - 6078.32 6078.32 453.25 8.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Zuliano 52000 1.26T - 52000 52000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۵۷
Corporacion Industrial De Energia 2548.08 1.24T - 2548.08 2548.08 51.91 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Richter Gedeon 5040 1.13T - 5040 6485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۱۰
Larsen&Toubro 783 1.10T 766.1 766.1 783 8.65 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Proagro 1449.43 1.06T - 1449.43 1449.43 0.42 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Corimon 6575.43 986.31B - 6575.43 6575.43 475.43 7.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Novo Nordisk B 413.2 981.49B 415.75 403.2 415.75 13.52 3.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Hufvudstaden A 124.7 936.45B 124.5 124.5 124.9 1.75 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Dominguez Cia SA 34900.98 839.80B - 34900.98 34900.98 3900.98 12.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
Alphabet A 1094.6 754.56B 1099.29 1094.6 1120 10.10 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Severstal - ao 879.6 727.31B 875.8 863.4 879.6 27.20 3.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Sivensa 13600 714.33B - 13600 13600 891.85 7.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Banco Occidental Universal 23.9 568.74B - 23.9 23.9 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Protinal 3474 531.48B - 3474 3474 474.00 15.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Ricoh 713.55 512.90B - 713.55 713.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Statoil 136.57 453.02B 135.85 135.85 139.65 2.21 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Konami Corp. 3120 446.94B - 3120 3120 0.18 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Telares Palo Grande C 324 386.91B - 324 324 54.00 20.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Magyar Telekom 360.5 370.14B - 360.5 360.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
ABB 168.05 360.64B 169.3 168.05 171.45 2.80 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Interserve 6.05 336.68B - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Atlas Copco B 272.2 332.50B 274.9 272.2 277.6 1.95 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی