شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1292
قیمت روز
0 (0.42%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

40
قیمت روز
1 (2.5%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
10 (33.33%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

25
قیمت روز
0 (0.49%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:30:56
25 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
25 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
25 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Patriot National Bancorp 5.75 22.63M - 5.75 5.75 0.20 3.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Rocky Mountain Chocolate 5.06 30.67M - 5.06 5.06 0.15 3.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Superior Energy Services 1.46 21.65M - 1.46 1.46 0.01 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Nuveen Missouri Qlty Muni 13.91 32.62M - 13.91 13.91 0.04 0.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Willamette Valley Vineyards 6.12 30.38M - 6.12 6.12 0.04 0.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
BlackRock Massachusetts Tax-Exempt 13.05 30.94M - 13.05 13.05 0.10 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
GTX 2.99 51.83M - 2.99 2.99 0.11 3.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Air T 14.96 43.58M - 14.96 14.96 0.26 1.74% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Big 5 2.28 49.77M - 2.28 2.28 0.04 1.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Daxor 14.46 54.18M - 14.46 14.46 0.52 3.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Lubys 1.85 55.97M - 1.85 1.85 0.20 12.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Virco 2.95 46.35M - 2.95 2.95 0.03 1.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
IsoRay 0.703 47.56M - 0.703 0.703 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
NetSol 3.6 43.34M - 3.6 3.6 0.13 3.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
TESSCO 5.54 47.35M - 5.54 5.54 0.29 5.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Celldex 3.08 58.33M - 3.08 3.08 0.03 0.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Odyssey 4.8 45.80M - 4.8 4.8 0.08 1.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Synacor 1.2 47.34M - 1.2 1.2 0.01 0.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Fauquier 14.3 54.26M - 14.3 14.3 0.70 5.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Infinity 0.9 51.69M - 0.9 0.9 0.01 1.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
ReneSola 1.1 49.13M - 1.1 1.1 0.02 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
AmeriServ 3.21 54.71M - 3.21 3.21 0.15 4.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
AstroNova 6.84 48.54M - 6.84 6.84 0.26 3.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Broadwind 2.99 49.75M - 2.99 2.99 0.04 1.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Kingstone 4.85 52.35M - 4.85 4.85 0.16 3.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
LGL Group 8.35 43.50M - 8.35 8.35 0.45 5.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
TrovaGene 3.21 47.21M - 3.21 3.21 0.02 0.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
US Global 2.86 43.08M - 2.86 2.86 0.16 5.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Cumberland 3.47 52.85M - 3.47 3.47 0.10 2.97% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
IF Bancorp 16.5 53.47M - 16.5 16.5 0.18 1.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Key Tronic 4.47 48.10M - 4.47 4.47 0.08 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
PolarityTE 1.15 44.23M - 1.15 1.15 0.03 2.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Power REIT 26.29 50.29M - 26.29 26.29 0.51 1.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
QuickLogic 5.36 44.96M - 5.36 5.36 0.02 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Advaxis Inc 0.776 46.76M - 0.776 0.776 0.01 1.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Immutep ADR 1.08 44.71M - 1.08 1.08 0.02 1.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
VSB Bancorp 23.33 43.49M - 23.33 23.33 0.03 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Crown Crafts 5.16 52.46M - 5.16 5.16 0.17 3.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Digital Ally 2.54 49.17M - 2.54 2.54 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Forum Energy 0.52 57.91M - 0.52 0.52 0.07 16.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی