شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.121
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 08:46:05
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
3 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
11 (36.67%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

27
قیمت روز
0 (1.19%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:30:51
27 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
27 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
27 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CounterPath 3.58 20.14M - 3.58 3.58 0.12 3.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Diversicare 1.74 11.95M - 1.74 1.74 0.17 10.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Dynatronics 0.693 9.55M - 0.693 0.693 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Francescass 2.96 8.95M - 2.96 2.96 0.03 1.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Glen Burnie 8.79 24.38M - 8.79 8.79 0.19 2.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
GSE Systems 1.15 22.21M - 1.15 1.15 0.06 5.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Harte Hanks 2.41 15.52M - 2.41 2.41 0.09 3.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
KBS Fashion 1.7 4.38M - 1.7 1.7 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Lightbridge 5.34 17.96M - 5.34 5.34 0.08 1.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
LS Starrett 3.38 23.56M - 3.38 3.38 0.07 2.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Net Element 2.25 9.44M - 2.25 2.25 0.05 2.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
NeuroMetrix 2.12 5.80M - 2.12 2.12 0.03 1.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Pioneer Pow 0.99 8.64M - 0.99 0.99 0.01 0.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Radio One D 0.71 32.26M - 0.71 0.71 0.01 1.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Salem Media 0.865 23.08M - 0.865 0.865 0.02 1.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Silver Bull 0.074 13.16M - 0.074 0.074 0.00 4.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Sino-Global 0.377 6.93M - 0.377 0.377 0.01 3.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Supercom Lt 1.11 18.08M - 1.11 1.11 0.02 1.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Support.com 1.27 24.29M - 1.27 1.27 0.01 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Trans World 4.65 8.48M - 4.65 4.65 0.02 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
China Pharma 0.4468 19.28M - 0.4468 0.4468 0.01 1.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Core Molding 4.39 36.06M - 4.39 4.39 0.29 6.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Digital Ally 1.65 26.61M - 1.65 1.65 0.03 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Forum Energy 0.338 37.75M - 0.338 0.338 0.02 6.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
General Moly 0.1833 27.97M - 0.1833 0.1833 0.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Giga-tronics 3.3 8.17M - 3.3 3.3 0.20 6.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Global Eagle 2.18 8.17M - 2.18 2.18 0.19 8.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Global Power 1.12 28.36M - 1.12 1.12 0.01 0.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
GT Biopharma 0.2 14.14M - 0.2 0.2 0.02 10.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Iconix Brand 0.938 11.15M - 0.938 0.938 0.04 3.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Mexco Energy 2.82 5.77M - 2.82 2.82 0.29 10.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Nexus Energy 0.0048 17.29M - 0.0048 0.0048 0.00 11.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Orient Paper 0.4662 13.23M - 0.4662 0.4662 0.00 1.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
ParkerVision 0.5 22.47M - 0.5 0.5 0.02 3.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Psychemedics 6.05 33.60M - 6.05 6.05 0.19 3.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Rubicon Tech 7.29 18.68M - 7.29 7.29 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Servotronics 8.44 20.89M - 8.44 8.44 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Tonix Pharma 0.661 34.52M - 0.661 0.661 0.01 1.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Town Sportss 0.78 23.06M - 0.78 0.78 0.01 1.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Westell Tech 0.822 13.04M - 0.822 0.822 0.01 0.97% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی