شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0976
قیمت روز
0 (0.69%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:08:49
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:01:35
2 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
11 (36.67%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
1 (2.4%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:01:29
28 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Psychemedics 5.15 28.41M - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Rubicon Tech 7.75 19.26M - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Servotronics 7.84 19.43M - 7.84 7.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Town Sportss 0.51 15.08M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Westell Tech 0.81 12.72M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Wheeler REIT 1.33 12.89M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Aoxing Pharma 0.012 914.51K - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Ascena Retail 1.24 12.38M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Camber Energy 1.33 6.65M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Cereplast Inc 0.028 689.94K - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
CHF Solutions 0.35 13.61M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
China Finance 4.25 10.38M - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
CVD Equipment 3.04 20.17M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Elbit Imaging 1.14 10.50M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Emerson Radio 0.757 15.93M - 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
General Steel 0.031 1.43M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Image Sensing 3.79 20.21M - 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
JAKKS Pacific 0.53 18.84M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Lianluo Smart 0.4299 12.38M - 0.4299 0.4299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Live Ventures 7.96 13.41M - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Optical Cable 2.55 19.01M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
ProPhase Labs 1.62 18.78M - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Rexahn Pharma 2.31 9.28M - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Socket Mobile 1.11 6.67M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Sonic Foundry 4.25 28.85M - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Sonoma Pharma 5.28 9.38M - 5.28 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Steel Connect 0.492 30.68M - 0.492 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Summer Infant 4.55 9.61M - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Vertex Energy 0.629 28.65M - 0.629 0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
WVS Financial 13.38 25.67M - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
xG Technology 0.299 23.47M - 0.299 0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Xtant Medical 1.55 20.50M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
ARCA Biopharma 3.83 6.11M - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Bon-Ton Stores 0.008 166.47K - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Coffee Holding 2.84 15.82M - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Conatus Pharma 0.555 18.41M - 0.555 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
CSI Compressco 0.46 21.77M - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
CTI Industries 1.24 5.57M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Evine Live Inc 2.48 22.20M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Giga Media Ltd 2.8 30.95M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی