شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1033
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:23:09
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
6 (19.35%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:08
1,112 (13.85%)
تغییر ۳ ماهه
1,125 (14.03%)
تغییر ۶ ماهه
2,354 (34.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Postal Savings Bank ADR 12 86.66B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Santander ADR 3.88 85.38B - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
ASML Holding 298.3 85.13B - 298.3 298.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Baidu 130 84.74B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
ASML ADR 295.83 84.69B - 295.83 295.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Lockheed Martin 432.5 84.35B - 432.5 432.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
American Express 135.11 84.32B - 135.11 135.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Morgan Stanley Pa ADR 22.98 83.91B - 22.98 22.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Morgan Stanley 54.55 83.91B - 54.55 54.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Morgan Stanley Pf ADR 28.78 83.91B - 28.78 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Morgan Stanley Pg ADR 25 83.91B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Morgan Stanley Pi ADR 28.34 83.91B - 28.34 28.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Morgan Stanley Pe ADR 29.26 83.91B - 29.26 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Thermo Fisher Scientific 333.68 83.34B - 333.68 333.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Goldman Sachs Group Inc Pb ADR 25 83.31B 24.9997 24.9997 25 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Group Inc Pa ADR 22.2 83.31B - 22.2 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Goldman Sachs 241.92 83.31B - 241.92 241.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Goldman Sachs Group Inc Pc ADR 23.52 83.31B - 23.52 23.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Goldman Sachs Group Inc Pd ADR 22.99 83.31B - 22.99 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Goldman Sachs Group Inc Pk ADR 28.72 83.31B - 28.72 28.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Goldman Sachs Group Inc Pj ADR 26.8 83.31B - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Qualcomm 89.65 83.20B - 89.65 89.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Volkswagen DRC 16.6 82.22B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱:۰۳
Volkswagen Pref ADR 19.43 82.22B - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
U.S. Bancorp Pa ADR 872.5 82.16B - 872.5 872.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
U.S. Bancorp Ph ADR 22.13 82.16B - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
US Bancorp 53.84 82.16B - 53.84 53.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
U.S. Bancorp Pm ADR 27.48 82.16B - 27.48 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
U.S. Bancorp Po ADR 25.65 82.16B - 25.65 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
ConocoPhillips 62.62 81.46B - 62.62 62.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Daimler ADR 12 81.28B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Caterpillar 140.38 81.12B - 140.38 140.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Deutsche Telekom AG 16.25 80.63B - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
BlackRock 536.84 79.93B - 536.84 536.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
HDFC Bank ADR 59.23 79.89B - 59.23 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Softbank Corp. 42.75 79.43B - 42.75 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Mitsubishi UFJ Financial ADR 5.19 79.40B - 5.19 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
NextEra Energy Inc Unit 75.6 78.74B - 75.2601 75.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۳:۰۳
NextEra Energy Unit 69.4 78.74B - 69.4 69.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲:۳۲
NextEra Energy 263.72 78.74B - 263.72 263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵