شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.114
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:50:05
0 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
3 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
11 (36.67%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:01:01
28 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dr. Reddy's Labs 53.44 8.90B - 4060 53.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Mitsubishi Corp. 41.625 31.41B - 2322 41.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Nissan Motor ADR 6.45 12.75B - 369.5 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Trend Micro Inc. 48.895 6.82B - 48.895 5570 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Bridgestone Corp. 15.13 20.05B - 15.13 3188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Daikin Industries 12.6 37.02B - 12.6 14425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Mitsubishi Estate 15.97 21.79B - 15.97 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Seven & i Holdings 16 28.37B - 16 3476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Shin-Etsu Chemical 26.9 44.78B - 11950 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Suzuki Motor Corp. 127.49 15.73B - 127.49 3506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Ajinomoto Co., Inc. 17.72 9.70B - 17.72 1928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Astellas Pharma Inc 16.52 30.67B - 16.52 1728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Dai Nippon Printing 10.14 5.93B - 10.14 2079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Daiwa House Industry 24.68 16.56B - 2390 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Konica Minolta, Inc. 7.37 1.84B - 368 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Taiheiyo Cement Corp 4.79 2.39B - 2110 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Toray Industries ADR 8.77 7.10B - 476.5 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Wacoal Holdings Corp 103.67 1.23B - 103.67 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Sumitomo Metal Mining 5.97 6.72B - 2778.5 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Takeda Pharmaceutical 17.82 55.72B - 17.82 4012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
East Japan Railway Co. 11.87 27.11B - 11.87 7857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
West Japan Railway Co. 58.11 11.13B - 58.11 6369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Fujifilm Holdings Corp. 47.26 19.51B - 47.26 5128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Mitsubishi Electric ADR 24.07 26.00B - 1300 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Central Japan Railway Co. 15.42 30.57B - 15.42 17550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Tokio Marine Holdings, Inc. 43.96 30.75B - 43.96 4422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Sony Financial Holdings Inc. 18.47 8.39B - 18.47 2004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Kawasaki Heavy Industries ADR 5.79 2.45B - 1509 5.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
ResMed 160.82 23.27B - 160.82 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Jaguar Mining 8.23 1.76B - 0.39 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Netflix Inc DRC 419.73 184.60B - 2276 419.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Procter & Gamble DRC 115.92 286.98B - 115.92 2730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Merit 44.99 2.49B - 44.99 44.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۳۴
CommVault 40.46 1.87B - 40.46 40.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۳۴
Nuveen AMT-Free Municipal 13.87 3.64B - 13.87 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۳۴
ATA 0.9 29.69M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۴۳
BOS 2.01 8.56M - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۴۳
CSP 7.79 33.14M - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۴۳
DPW 1.06 6.12M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۴۳
MER 1.017 3.67M - 1.017 1.017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی