شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:22:48
0 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
6 (19.35%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:08
1,112 (13.85%)
تغییر ۳ ماهه
1,123 (14.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,354 (34.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dthera Sciences 0.03 - 0.03 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Circle Entertainment 0.002 - 0.002 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Media Tech 0.0071 - 0.0071 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Santeon 0.0688 - 0.0688 0.0826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Plastec Tech 7 - 2.5 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Schroders 42.2 - 37.45 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Resmed DRC 14.25 - - 14.25 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
TJT 0.21 - 0.21 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Sandston 0.07 - 0.055 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Infusion Brands 0.003 - 0.002 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Logicquest Tech 0.1787 - 0.1669 0.1787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Perkins Oil Gas 0.01 - 0.01 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Graph Blockchain 0.011 - 0.003 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Protide Pharma 0.1 - 0.06 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Organic Sales 0.05 - 0.03 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Omni Health 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Tech Central 0.02 - - 0.02 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
808 Renewable 0.03 - 0.01 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Aperture Health 0.85 - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
KAT Exploration 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
CreditRiskMonitorCom 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BioForce Nanosciences 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
TSS Inc 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Heritage Global 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Uniroyal Global 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Parallax Health 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Leatt 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
TimefireVR 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
GreenBox POS 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Lixte Bio 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Citizens Virginia 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Eagle Financial Services 31.5 - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Bank7 18.66 - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Pulse Evolution 9 - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Diamondpeak Holdings 10.04 - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Bay Banks Virginia 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Chardan Healthcare Acquisition 10.42 - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Potomac Bancshares 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Cyren 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
American Bank 12.4 - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶