شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1339
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:14:14
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
1 (2.5%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:32
2 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
11 (36.67%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

26
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:01:01
26 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
26 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
26 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vesuvius ADR 5 1.37B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Wisdom Homes 0.001 189.70K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Axis Bank ADR 5 16.69B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Captiva Verde 0.01 634.66K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cyberlux Corp 0.0001 448.13K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Alior Bank ADR 7 474.67M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
IFAN Financial 0.001 95.55K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mediclinic ADR 9 2.41B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Glow Energy ADR 25 3.46B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NovaDX Ventures 0.14 2.21M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Affinity Beverage 0.0001 164.97K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Great Eastern ADR 41 6.28B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solon Eiendom ADR 2 189.89M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Alternative Energy 0.0001 411.18K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dragon Capital Grp 0.0001 158.77K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ecolocap Solutions 0.001 10.92M - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EnerGulf Resources 0.002 1.41M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Global Future City 0.0501 2.04M - 0.0501 0.0501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Hollund Ind Marine 0.001 529.83K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Krakatau Steel ADR 6 230.91M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Sunrise Consulting 0.0001 1.33M - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tesoro Enterprises 0.0001 452.11K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Treaty Energy Corp 0.001 1.88M - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bulova Technologies 0.001 778.00K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Deutsche Boerse ADR 8.27 28.41B - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
First Colombia Gold 0.0001 483.79K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fresh Promise Foods 0.001 863.82K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fubon Financial ADR 10 22.20B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Garb Oil & Pwr Corp 0.0001 2.37M - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Novation Hldgs Inc. 0.0001 847.41K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Options Media Group 0.0001 438.47K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Remote Dynamics Inc 0.0001 2.93M - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Trans-Pac Aerospace 0.0001 822.20K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Atlas Technology Grp 0.0001 603.07K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Caltex Australia ADR 44 4.06B - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cathay Financial ADR 14 27.77B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Connected Media Tech 0.0001 138.14K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
CYNK Technology Corp 0.01 2.91M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dutch Gold Resources 0.0001 247.77K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Electric Car Company 0.0001 681.63K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی