ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1744
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت 16:52:47
0 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:55
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
7 (18.42%)
تغییر ۶ ماهه
10 (28.57%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

26
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۱۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت 16:31:18
3 (11.36%)
تغییر ۳ ماهه
26 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
26 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Patten Energy 0.0001 266.13K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Sutimco Int 0.0001 266.12K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
U-Swirl Inc 0.012 264.79K - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
1PM Industries 0.0001 262.93K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Soupman 0.0009 259.96K - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۱۸
Crednology 0.0001 259.91K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۲۱:۳۶
ReoStar Energy 0.0022 258.38K - 0.0022 0.0022 0.00 31.82% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۲۹
Vgtel, Inc. 0.0005 257.29K - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Dts8 Coffee Company 0.0001 256.62K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۱:۴۹
DigitalTown 0.001 256.27K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Minerco 0.0001 256.05K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۵
ZaZa 0.0186 255.96K - 0.0186 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۱۹
Ubiquitech Software 0.0002 254.98K - 0.0002 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۵
Agora Holdings 0.005 254.69K - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CannaSys 0.0001 253.83K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
SW Innovative 0.0006 253.24K - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
China Sun Grp Highte 0.0045 252.96K - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۳:۰۴
Cur Media 0.1 252.67K - 0.075 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۴۰
MMRGlobal 0.001 252.37K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ساعت ۲۱:۱۴
Blue Gem Enterprise 0.0016 251.14K - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۳:۰۴
Top Shelf Brands 0.0001 249.39K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۳:۰۴
Medizone International 0.0006 249.12K - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Draper Oakwood Tech A 0.04 248.88K - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
RIT Technologies 0.016 248.66K - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Dutch Gold Resources 0.0001 247.77K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Signature Devices 0.0001 246.80K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Viatar CTC Solutions 0.0125 243.69K - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Aeolus Pharmaceuticl 0.0016 243.34K - 0.0016 0.0016 0.00 37.50% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۳۳
Kalmin 0.01 241.83K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲۱:۳۶
Homeland Resources 0.0045 241.75K - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Daniels Advisory Company 0.008 240.71K - 0.0063 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۱:۰۵
Inspyr Therapeutics 0.046 240.00K - 0.046 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Rennova Health 0.203 239.31K 0.21 0.203 0.21 0.02 10.84% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۵
Genelink 0.0013 238.52K - 0.0013 0.0013 0.00 160.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۳۳
Creative Edge Nutrit 0.0001 237.40K - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۳:۰۵
Viewcast.Com 0.0038 237.07K - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۳:۰۴
Arno Therapeutics 0.0048 236.88K - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲:۳۵
Protalex 0.01 236.63K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۲:۳۴
Wee-Cig 0.019 235.31K - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Lightscape Tech 0.005 234.68K - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی