شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1029
قیمت روز
0 (0.97%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:51:05
0 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:03:17
3 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
4 (11.43%)
تغییر ۶ ماهه
8 (25.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dominovas Energy 0.0001 84.00K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۴۲
Monster Arts 0.0001 83.87K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Drone Usa 0.045 83.51K - 0.03 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۵۹
ESP Resources 0.0004 83.24K - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۷
Via Pharmaceuticals 0.004 82.24K - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
4Cable Tv Internatio 0.001 82.18K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Andatee China Marine 0.008 82.05K - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۵۵
CMTSU Liquidation 0.001 81.65K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۳۹
SPO Networks 0.0001 80.36K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Longwen 0.63 80.05K - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۳:۱۱
Dthera Sciences 0.03 80.03K - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
EquiFin 0.01 79.84K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Sutimco Int 0.0001 79.84K - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Patten Energy 0.0001 79.84K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
RAIT Financial 0.043 79.52K - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۵
RAIT Financial Trust Pb Pref 0.006 79.52K - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۵۵
RAIT Financial Trust Pa Pref 0.01 79.52K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰:۵۳
Genelink 0.0003 79.51K - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۳۸
Protea Biosciences 0.01 79.41K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
InfoSearch Media 0.0015 78.74K - 0.0015 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۲۲:۲۷
Tn-K Energy Group 0.001 78.26K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۱۱:۳۳
Imperial Res Inc 0.0018 78.26K - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
6D Global Technologies Inc 0.001 78.25K - 0.001 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Oncologix Tech Inc 0.0001 77.31K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Xcorporeal 0.01 75.77K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
Destiny Media Technologies Inc 0.5501 75.63K - 0.5501 0.5921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۵
Ecosciences 0.0003 75.54K - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۳۶
West Coast Ventures 0.0001 75.50K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۸
Encompass Compliance 0.0007 75.44K - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۵
View Systems 0.0002 75.30K - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۵۵
Falken Industries 0.0013 74.30K - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
Noranda Aluminum 0.0038 74.20K - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۳:۳۹
Sirrus 0.0001 73.05K - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Totally Green 0.01 73.01K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Solar Energy Initiat 0.0002 72.85K - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۰:۱۴
Innovision Labs 0.012 72.77K - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
Smart Ventures, Inc 0.0002 72.53K - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
The Pulse Network 0.0001 72.05K - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۰:۳۳
ABCO Energy 0.0007 71.63K - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۵۵
DSG Global 0.07 71.36K - 0.07 0.0749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی