شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1206
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 08:56:15
0 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
3 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
11 (36.67%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

27
قیمت روز
0 (1.19%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:30:51
27 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
27 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
27 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kirin Holdings 1998 1.68T - 1998 1998 1979.24 10550.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
SoftBank Group 4574 9.47T - 4574 4574 4552.64 21313.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Sumitomo Corp. 1230.5 1.54T - 1230.5 1230.5 1219.42 11005.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Mazda Motor ADR 617 388.58B - 617 617 614.38 23449.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Netflix Inc DRC 2276 998.14B 427.31 2276 427.31 1851.38 436.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Yahoo Japan ADR 435 2.07T - 435 435 427.14 5434.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
ANA Holdings ADR 2314 774.08B - 2314 2314 2309.50 51322.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Dr. Reddy's Labs 3906 647.52B 52.46 3906 52.46 3853.53 7344.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Mitsubishi Corp. 2322 3.45T - 2322 2322 2280.38 5478.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Nissan Motor ADR 369.5 1.45T - 369.5 369.5 363.05 5628.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Trend Micro Inc. 5570 775.27B - 5570 5570 5521.11 11291.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Bridgestone Corp. 3188 2.24T - 3188 3188 3172.87 20970.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Daikin Industries 14425 4.22T - 14425 14425 14412.40 114384.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Mitsubishi Estate 1580 2.11T - 1580 1580 1564.03 9793.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Seven & i Holdings 3476 3.07T - 3476 3476 3460.00 21625.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Shin-Etsu Chemical 11950 4.97T - 11950 11950 11923.10 44323.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Suzuki Motor Corp. 3506 1.70T - 3506 3506 3378.51 2650.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Ajinomoto Co., Inc. 1928 1.06T - 1928 1928 1910.28 10780.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Astellas Pharma Inc 1728 3.21T - 1728 1728 1711.48 10360.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Dai Nippon Printing 2079 602.86B - 2079 2079 2068.86 20403.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Daiwa House Industry 2390 1.59T - 2390 2390 2365.32 9583.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Procter & Gamble DRC 2680 298.85B 118.06 118.06 2680 2562.41 2179.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Toray Industries ADR 476.5 762.38B - 476.5 476.5 467.73 5333.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Sumitomo Metal Mining 2778.5 763.48B - 2778.5 2778.5 2772.53 46441.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Takeda Pharmaceutical 4012 6.25T - 4012 4012 3994.18 22414.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
East Japan Railway Co. 7857 2.96T - 7857 7857 7845.13 66092.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
West Japan Railway Co. 6369 1.22T - 6369 6369 6310.89 10860.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Fujifilm Holdings Corp. 5128 2.10T - 5128 5128 5080.74 10750.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Mitsubishi Electric ADR 1300 2.79T - 1300 1300 1275.93 5300.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Central Japan Railway Co. 17550 3.45T - 17550 17550 17534.58 113713.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Tokio Marine Holdings, Inc. 4422 3.07T - 4422 4422 4378.04 9959.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Sony Financial Holdings Inc. 2004 871.84B - 2004 2004 1985.53 10750.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۳
POSCO 39.25 12.92B - 39.25 39.25 0.07 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۴:۳۴
51job 68.89 4.31B - 68.89 68.89 0.59 0.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۴
Innoviva 13.86 1.41B - 13.86 13.86 0.10 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۴
Applied Industrial Technologies 59.91 2.32B - 59.91 59.91 0.17 0.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۴
MER 1.07 3.65M - 1.07 1.07 0.06 5.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Mid-Con 2.4792 3.82M - 2.4792 2.4792 0.07 2.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Viewtran 0.01 267.48K - 0.01 0.01 0.01 150.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
AeroCentury 2.33 3.71M - 2.33 2.33 0.04 1.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی