شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1094
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:29:14
0 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
2 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
7 (23.33%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,174
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
1,305 (16.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,339 (17.09%)
تغییر ۶ ماهه
2,389 (35.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wells Fargo&Co 49.18 270.15B - 49.18 49.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo Pref L 1490 270.15B - 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۳۴
Wells Fargo & Co Pq ADR 27.58 270.15B - 27.58 27.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo & Co Pn ADR 25.7 270.15B - 25.7 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo & Co Pp ADR 25.59 270.15B - 25.59 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Walmart 114.96 252.74B - 114.96 114.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Nestle ADR 110.13 241.93B - 110.13 110.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Nestle 109.02 241.93B - 109.02 109.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Chevron 115.58 241.60B - 115.58 115.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
UnitedHealth 298.47 235.77B - 298.47 298.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
AT&T 38.38 235.24B - 38.38 38.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Intel 59.6 231.65B - 59.6 59.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Home Depot 231.91 225.06B - 231.91 231.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Pfizer 40.51 212.22B - 40.51 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Toyota Motor ADR 140.04 211.76B - 140.04 140.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Verizon 60.13 207.88B - 60.13 60.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Verizon Communications Inc ELKS 25.1 207.88B - 25.09 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Novartis 95.2 207.86B - 95.2 95.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Mastercard 323.66 205.32B - 323.66 323.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
PetroChina ADR 50.95 204.53B - 50.95 50.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Cisco 49.02 202.37B - 49.02 49.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Roche Holding Participation 334.9 199.02B - 334.9 334.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Procter & Gamble DRC 126.41 196.29B - 126.41 126.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Boeing 324.15 195.46B - 324.15 324.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Novartis ADR 95.93 192.55B - 95.93 95.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Roche Holding ADR 42.42 191.58B - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
HSBC ADR 38.77 187.61B - 38.77 38.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
HSBC 7.63 187.39B - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Coca-Cola 56.94 186.64B - 56.94 56.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
HSBC Holdings PLC ADR 26.93 183.76B - 26.93 26.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Taiwan Semiconductor 58.58 183.73B - 58.58 58.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
China Mobile ADR 43.1 181.85B - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Oracle 55.13 179.87B - 55.13 55.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Citigroup Inc Pl ADR 25.01 170.64B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Citigroup Inc Pc ADR 25.08 170.64B - 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Citigroup Inc Pj ADR 28.98 170.64B - 28.98 28.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Citigroup 81.12 170.64B - 81.12 81.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Citigroup Inc Pk ADR 28.86 170.64B - 28.86 28.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Netflix Inc DRC 339.67 170.15B 1409.84 1409.84 339.67 1070.17 315.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Anheuser Busch ADR 80.03 169.42B - 80.03 80.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵