خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0558
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 23:19:17
0 (5.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:02:11
1 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

22
قیمت روز
0 (1.69%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 23:05:39
2 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
2 (8.11%)
تغییر ۶ ماهه
2 (10.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 940 2.67T 940 940 940 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۴
Apple 142.43 2.27T 142.55 140.92 142.55 1.48 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Microsoft 247.51 1.85T 246.05 244.37 247.51 2.48 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Alphabet A 94.63 1.23T 94.6 94.6 94.94 0.84 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Alphabet Inc C 95.19 1.23T 95.15 95.15 95.19 0.71 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۲۳
Sony Financial Holdings Inc. 2597 1.13T 2597 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Amazon.com 89.75 917.03B 89.75 89.75 90.2 1.29 1.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Broadcom Mandatory 1406.7 732.32B 1406.7 1406.7 1406.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۲۸
Berkshire Hathaway 462446 676.52B 464405 461593 464405 201.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Tesla 171.54 540.95B 172.88 171.54 174.04 2.83 1.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
UnitedHealth 549.95 513.28B 546.18 542.74 549.95 7.02 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
J&J 176.83 462.42B 177.2 176.83 177.2 0.54 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
China Unicom Hong Kong ADR 145.78 457.07B 145.78 145.78 145.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
Visa 209.46 431.55B 209.94 207.65 209.94 2.30 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Exxon Mobil 104.83 430.81B 106.58 103.65 106.58 1.56 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
NVIDIA 168.35 413.74B 163.24 161.17 168.35 8.38 5.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Walmart 148.88 404.12B 148.58 148.58 149.11 1.06 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Taiwan Semiconductor 80.59 401.66B 80.06 79.24 80.59 1.44 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
JPMorgan 131.55 385.98B 132.79 131.49 132.79 0.13 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Tencent ADR 40.75 383.89B 39.19 39.19 40.75 1.35 3.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۲۳
Tencent Holdings 41.008 383.89B 38.996 38.996 41.008 2.29 5.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۲۳
Louis Vuitton ADR 150.24 380.02B 149.54 149.54 150.24 0.24 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۲۳
Procter & Gamble DRC 151.02 358.23B 149.78 149.78 151.02 1.18 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Eli Lilly 369.3 351.01B 370.02 369.3 372.01 4.00 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Mastercard 350.37 336.65B 351.25 347.23 351.25 5.18 1.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Chevron 173.42 335.23B 176.13 172.49 176.13 1.17 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Home Depot 322.91 330.41B 321.75 319.94 322.91 1.13 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Nestle 115.66 322.76B 115.795 115.15 115.795 0.08 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۲۳
Nestle ADR 115.9 322.76B 116.2 115.9 116.22 0.16 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۲۳
Facebook 115.09 305.22B 116.17 113.93 116.17 0.93 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Samsung Electronics Co 40.6 301.31B 40.6 40.6 40.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۱۰
AbbVie 165.27 291.95B 164.83 164.83 165.4 0.43 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Pfizer 51.25 287.79B 50.48 50.24 51.25 0.64 1.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Novo Nordisk ADR 126.94 286.92B 126.68 125.24 126.94 1.66 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Merck&Co 110.51 280.19B 110.69 110.08 110.69 0.63 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Coca-Cola 63.41 274.26B 63.67 63.41 63.67 0.23 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۳
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 936 268.62B 936 936 936 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱:۲۴
Roche Holding ADR 40.08 264.99B 39.95 39.95 40.08 0.11 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۲۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین