شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1027
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:22:48
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
6 (19.35%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,141
قیمت روز
5 (0.05%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:08
1,122 (13.99%)
تغییر ۳ ماهه
1,215 (15.33%)
تغییر ۶ ماهه
2,361 (34.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 318.31 909.84B - 318.31 318.31 0.92 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Amazon.com 1861.64 824.79B - 1861.64 1861.64 22.94 1.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet Inc C 1466.71 779.55B - 1466.71 1466.71 19.94 1.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet A 1466.17 779.55B - 1466.17 1466.17 18.52 1.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Microsoft 165.04 757.64B - 165.04 165.04 1.68 1.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Facebook 217.94 562.48B - 217.94 217.94 1.82 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alibaba 213.75 475.17B - 213.75 213.75 5.38 2.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Berkshire Hathaway 340199 462.12B - 340199 340199 4215.00 1.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Berkshire Hathaway B 226.86 462.12B - 226.86 226.86 2.52 1.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.4 354.78B - 25.4 25.4 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.93 354.78B - 25.9 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.91 354.78B - 25.91 25.91 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.01 354.78B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۰۲
JPMorgan 133.15 354.78B - 133.15 133.15 3.39 2.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.01 354.78B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲:۳۲
Exxon Mobil 66.32 350.27B - 66.32 66.32 0.45 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
J&J 148.32 325.45B - 148.32 148.32 0.21 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Visa 205 296.66B - 205 205 1.52 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Dutch Shell ADR 57.17 294.12B - 57.17 57.17 0.11 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Dutch Shell B ADR 58.46 294.12B - 58.46 58.46 0.28 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Dutch Shell A 28.23 293.81B - 28.23 28.23 0.77 2.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America Corp Pj ADR 24.19 285.83B - 24.19 24.19 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America 33.54 285.83B - 33.54 33.54 0.58 1.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America Corp Pe ADR 24.94 285.83B - 24.94 24.94 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America Corp Pg ADR 22.35 285.83B - 22.35 22.35 0.17 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America Corp Pl Pref 1535.03 285.83B - 1535.03 1535.03 14.83 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America Corp Py ADR 25 285.83B - 25 25 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America Corp Pw ADR 25.01 285.83B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Ph ADR 21.9 285.83B - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Pl ADR 24.33 285.83B - 24.33 24.33 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Wells Fargo Pref L 1518.2 270.15B - 1518.2 1518.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Wells Fargo Pref J 25 270.15B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo & Co Pn ADR 25.52 270.15B - 25.52 25.52 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Wells Fargo Pref W 26.08 270.15B - 26.08 26.08 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Wells Fargo Pref R 28.86 270.15B - 28.86 28.86 0.06 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Wells Fargo&Co 47.57 270.15B - 47.57 47.57 0.65 1.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Wells Fargo & Co Pv ADR 26.13 270.15B - 26.13 26.13 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵