ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1837
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 08:54:09
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

43
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:26
1 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
5 (10.42%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

18
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:04:45
1 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
3 (15.16%)
تغییر ۶ ماهه
5 (21.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mitsubishi Corp. 3190 4.71T 3190 3190 3194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۱۸
Apple 146.95 2.44T 147.08 146.95 147.08 0.36 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Microsoft 286.51 2.16T 286.39 286.39 286.51 1.50 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Alphabet Inc C 2720.6 1.81T 2724.5 2720.6 2724.5 2.40 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Alphabet A 2702.5 1.81T 2706.7 2702.5 2706.7 10.40 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Amazon.com 3354.72 1.70T 3362.25 3354.72 3362.25 1.87 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Sony Financial Holdings Inc. 2597 1.13T 2597 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Facebook 358.92 990.30B 359.46 358.92 359.46 4.55 1.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Tesla 710.92 702.65B 711.65 710.92 711.65 8.28 1.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Berkshire Hathaway B 278.78 644.14B 280.09 278.78 280.09 0.99 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Berkshire Hathaway 419962 644.14B 421500 419962 421500 1503.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Crown Castle Pref 1445 602.57B 1445 1445 1445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Taiwan Semiconductor 118.74 556.48B 118.75 118.74 118.75 0.26 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Tencent ADR 59.14 550.61B 58.884 58.884 59.14 0.33 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Tencent Holdings 59.1001 550.61B 58.8 58.8 59.1001 0.21 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Alibaba 200.71 536.51B 201.69 200.71 201.69 1.24 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
Visa 236.67 504.25B 237.31 236.67 237.31 0.73 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
NVIDIA 202.74 493.79B 202.07 202.07 202.74 1.25 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Samsung Electronics Co 2210 476.07B 2210 2210 2210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
J&J 173.36 459.08B 174.11 173.36 174.11 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
JPMorgan Chase Pref EE 27.95 456.86B 27.91 27.91 27.95 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
JPMorgan 151.24 456.86B 152.12 151.24 152.12 1.56 1.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
Louis Vuitton ADR 165.08 414.34B 165.15 165.08 165.15 0.80 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Walmart 142.84 403.00B 143.1 142.84 143.1 0.15 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
UnitedHealth 421.54 397.82B 422.14 421.54 422.14 1.51 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Mastercard 368.01 362.74B 367.92 367.92 368.01 4.03 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Home Depot 330.31 352.94B 331.07 330.31 331.07 0.33 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Nestle ADR 125.52 344.62B 125.44 125.44 125.52 0.22 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
Nestle 125.73 344.62B 124.98 124.98 125.73 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Roche Holding ADR 48.7 340.86B 48.77 48.7 48.77 0.19 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
Roche Holding Participation 388.97 340.86B 388.79 388.79 388.97 2.64 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
ASML Holding 804.1 325.12B 790.6 790.6 804.1 13.40 1.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
ASML ADR 795.48 325.12B 796.13 795.48 796.13 0.46 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۶
Bank of America Corp Pl ADR 25.46 324.39B 25.47 25.46 25.47 0.03 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
Bank of America Corp Ph ADR 23.77 324.39B 23.76 23.76 23.77 0.04 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
Bank of America Corp Pg ADR 23.85 324.39B 23.92 23.85 23.92 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
Bank of America Corp Pl Pref 1472.47 324.39B 1474.17 1472.47 1474.17 1.38 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
Bank of America Corp Pe ADR 25.86 324.39B 25.84 25.84 25.86 0.09 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی