شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1302
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:31:07
0 (3.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

43
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:01
3 (7.50%)
تغییر ۳ ماهه
6 (16.22%)
تغییر ۶ ماهه
10 (30.30%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:01:01
14 (34.51%)
تغییر ۳ ماهه
27 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
27 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ResMed 192.09 27.79B 27.86 192.09 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۳:۳۴
Nkarta 47.9 1.41B - 47.9 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
Poseida 15.35 761.49M - 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
Carl Zeiss Meditec ADR 103.64 9.09B - 103.64 103.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
Mitsubishi Chemical ADR 28.24 8.07B - 28.24 28.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
THK Co 12.78 3.17B - 12.78 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Sysmex Corp 37.04 15.48B - 37.04 37.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Sekisui House 19.21 12.90B - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Casio Computer 173.29 4.22B - 173.29 173.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Dai Nippon Printing 11.37 6.35B - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Fortescue Metals ADR 20.87 31.76B - 20.87 20.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Spark New Zealand ADR 15.2 5.56B - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Metalla Royalty Streaming 5.27 185.07M - 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Reliance Industries Ltd 45.7 140.29B - 45.7 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Aeon 22.2 18.85B - 22.2 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Tactical 0.007 182.00K - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Seawright 0.0069 128.42K - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Aisin Seiki Co 28.3 7.56B - 28.3 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Dominovas Energy 0.0002 168.00K - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Chardan Healthcare Acquisition 6.17 53.99M - 6.17 6.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
MDJM 3.09 35.97M - 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Flowr 0.4119 52.73M - 0.4119 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Optec 0.038 53.19M - 0.038 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Biovie 9.5 54.59M - 9 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
WeedMD 0.35 73.49M - 0.3494 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
BNCCorp 22.9 78.08M - 22.6 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
HyreCar 2.98 52.30M - 2.97 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
iAnthus 0.1849 37.91M - 0.1776 0.1849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Basanite 0.37 67.29M - 0.37 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
BioLargo 0.198 34.65M - 0.198 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Blue Hat 1.38 48.49M - 1.38 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Newgioco 2.33 28.67M - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Nexpoint 14.82 77.99M - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Nextleaf 0.2091 24.18M - 0.2035 0.2091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Q BioMed 1.85 41.90M - 1.82 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Sonasoft 0.155 40.82M - 0.147 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Vaccinex 3.95 65.75M - 3.9 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Biocardia 2.45 28.45M - 2.45 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Brainsway 5.55 64.09M - 5.55 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Equillium 3.19 56.41M - 3.05 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی