شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1099
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 03:53:04
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
2 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
7 (23.33%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,174
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
1,305 (16.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,339 (17.09%)
تغییر ۶ ماهه
2,389 (35.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 318.73 909.84B - 318.73 318.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Amazon.com 1864.72 824.79B - 1864.72 1864.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Alphabet A 1479.52 779.55B - 1479.52 1479.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Alphabet Inc C 1480.39 779.55B - 1480.39 1480.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Microsoft 167.1 757.64B - 167.1 167.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Facebook 222.14 562.48B - 222.14 222.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Alibaba 227.43 475.17B - 227.43 227.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Berkshire Hathaway 344970 462.12B - 344970 344970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Berkshire Hathaway B 230.2 462.12B - 230.2 230.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.01 354.78B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.01 354.78B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.85 354.78B - 25.85 25.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.9 354.78B - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.43 354.78B - 25.43 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
JPMorgan 138.2 354.78B - 138.2 138.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Exxon Mobil 68.56 350.27B - 68.56 68.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
J&J 149.17 325.45B - 149.17 149.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Visa 204.7 296.66B - 204.7 204.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Royal Dutch Shell B ADR 59.79 294.12B - 59.79 59.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Royal Dutch Shell ADR 58.54 294.12B - 58.54 58.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Royal Dutch Shell A 29.58 293.81B - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Bank of America Corp Pe ADR 24.87 285.83B - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Bank of America 34.71 285.83B - 34.71 34.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pg ADR 22.0539 285.83B - 22.0539 22.0539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Py ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Bank of America Corp Pw ADR 25.01 285.83B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Bank of America Corp Ph ADR 21.49 285.83B - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Bank of America Corp Pl Pref 1499.5 285.83B - 1499.5 1499.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Bank of America Corp Pj ADR 24.16 285.83B - 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Bank of America Corp Pl ADR 24.32 285.83B - 24.32 24.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Wells Fargo & Co Pn ADR 25.7 270.15B - 25.7 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo&Co 49.18 270.15B - 49.18 49.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo Pref L 1490 270.15B - 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۳۴
Wells Fargo Pref W 26.07 270.15B - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo Pref X 25.98 270.15B - 25.98 25.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo & Co Po ADR 25.5 270.15B - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Wells Fargo Pref J 25 270.15B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۳