ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.2131
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 08:50:06
0 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

43
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 10:01:11
2 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
6 (16.22%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

23
قیمت روز
1 (3.23%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 01:01:55
10 (29.85%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
23 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mitsubishi Corp. 2707.5 4.00T 2707.5 2700 2707.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Apple 142.89 2.41T 142.89 142.89 142.89 0.42 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Microsoft 229.46 1.72T 229.46 229.46 229.46 1.84 0.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Amazon.com 3293.13 1.65T 3293.13 3293.13 3293.13 21.26 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Alphabet Inc C 1900.22 1.27T 1900.22 1900.22 1900.22 25.72 1.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Alphabet A 1893.82 1.27T 1893.82 1893.82 1893.82 15.66 0.83% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Sony Financial Holdings Inc. 2597 1.13T 2597 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Tencent Holdings 95.8 948.63B 95.8 95.8 95.8 0.82 0.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Tencent ADR 95.68 948.63B 95.68 95.68 95.68 0.68 0.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Tesla 881.24 825.32B 881.24 881.24 881.24 12.63 1.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Facebook 278.09 787.89B 278.09 278.09 278.09 1.10 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Alibaba 261.46 697.41B 261.46 261.46 261.46 1.10 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Crown Castle Pref 1445 602.57B 1445 1445 1445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Taiwan Semiconductor 130.56 586.31B 130.56 130.56 130.56 0.57 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Berkshire Hathaway 351320 551.09B 351320 351320 351320 1320.00 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Berkshire Hathaway B 232.96 551.09B 232.96 232.96 232.96 0.48 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
J&J 165.87 435.21B 165.87 165.87 165.87 0.48 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Walmart 146.24 412.85B 146.24 146.24 146.24 0.52 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
JPMorgan Chase Pref EE 27.86 402.86B 27.86 27.86 27.86 0.09 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.72 402.86B 25.72 25.69 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.72 402.86B 25.72 25.72 25.72 0.04 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
JPMorgan 132.11 402.73B 132.11 132.11 132.11 0.40 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Visa 200.99 397.28B 200.99 200.99 200.99 0.20 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
NVIDIA 546.32 335.10B 546.32 546.32 546.32 4.51 0.83% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Nestle ADR 115.16 330.04B 115.16 115.16 115.16 0.40 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Nestle 115.71 330.04B 115.71 115.71 115.71 1.71 1.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
UnitedHealth 347.87 328.41B 347.87 347.87 347.87 0.13 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Mastercard 329.27 326.78B 329.27 329.27 329.27 0.91 0.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Procter & Gamble DRC 132.21 325.42B 132.21 132.21 132.21 0.45 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Roche Holding ADR 45.68 316.33B 45.68 45.68 45.68 0.28 0.62% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Roche Holding Participation 364.8 316.33B 364.8 364.8 364.8 2.37 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Walt Disney 171.94 310.46B 171.94 171.94 171.94 0.44 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Louis Vuitton ADR 122.67 306.81B 122.67 122.67 122.67 0.36 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Home Depot 285.02 306.17B 285.02 285.02 285.02 0.39 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Meituan Dianping 51.15 303.32B 51.15 51.15 51.15 0.13 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Samsung Electronics Co 2210 294.11B 2210 2210 2210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.01 293.06B 25.01 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.01 293.06B 25.01 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.03 293.06B 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۵۲
PayPal Holdings Inc 247.75 290.85B 247.75 247.75 247.75 0.56 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی