خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
ساعت 00:00:00
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

44
قیمت روز
1 (2.27%)
تغییر روزانه
۷ مهر ۱۴۰۲
ساعت 05:02:31
1 (2.22%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
5 (12.82%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:55:43
14 (98.92%)
تغییر ۳ ماهه
8 (44.15%)
تغییر ۶ ماهه
4 (13.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 146.26 120.71T 146.26 146.26 146.26 23570.74 16115.60% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۱۹
AT&T DRC 21.84 57.38T 21.84 21.84 21.84 3993.16 18283.70% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۱۹
Apple 170.81 2.67T 170.81 170.81 170.81 0.38 0.22% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Microsoft 313.41 2.33T 313.41 313.41 313.41 0.62 0.20% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Alphabet Inc C 133.16 1.68T 133.16 133.16 133.16 1.68 1.28% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Alphabet A 132.34 1.67T 132.34 132.34 132.34 1.80 1.38% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Amazon.com 125.79 1.30T 125.79 125.79 125.79 0.19 0.15% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Sony Financial Holdings Inc. 2597 1.13T 2597 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۰:۰۰
NVIDIA 431.39 1.07T 431.39 431.39 431.39 6.71 1.58% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Dr. Reddy's Labs 65.81 902.90B 65.81 65.81 65.81 5363.29 8149.66% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۱
Netflix 375.25 846.22B 375.25 375.25 375.25 337.54 895.09% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۱۹
Berkshire Hathaway 542188 784.86B 542188 542188 542188 307.00 0.06% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Tesla 245.85 779.88B 245.85 245.85 245.85 5.35 2.22% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Facebook 302.61 778.30B 302.61 302.61 302.61 4.87 1.64% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Broadcom Mandatory 1810 732.32B 1810 1810 1810 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۸
Baker Hughes 625.67 642.18B 625.67 625.67 625.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵:۵۸
Eli Lilly 545.3 490.87B 545.3 545.3 545.3 4.46 0.82% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
UnitedHealth 509.55 472.16B 509.55 509.55 509.55 5.82 1.16% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Exxon Mobil 118.33 471.48B 118.33 118.33 118.33 1.87 1.58% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Visa 230.97 469.99B 230.97 230.97 230.97 1.47 0.64% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
Walmart 162.49 437.51B 162.49 162.49 162.49 0.77 0.48% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
JPMorgan Chase Pref EE 24.84 428.82B 24.84 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۰
JPMorgan 147.45 428.59B 147.45 147.45 147.45 1.67 1.15% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Jp Morgan Gg Pref 20.2 423.65B 20.2 20.2 20.2 0.06 0.30% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Taiwan Semiconductor 86.5 422.06B 86.5 86.5 86.5 1.06 1.24% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Novo Nordisk ADR 91.48 411.96B 91.48 91.48 91.48 0.22 0.24% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
China Unicom Hong Kong ADR 145.78 390.66B 145.78 145.78 145.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
J&J 156.81 377.62B 156.81 156.81 156.81 0.30 0.19% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Mastercard 398.67 375.57B 398.67 398.67 398.67 3.19 0.81% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Louis Vuitton ADR 149.23 373.30B 149.23 149.23 149.23 2.16 1.47% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Tencent ADR 38.23 357.65B 38.23 38.23 38.23 0.30 0.78% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Tencent Holdings 37.81 357.65B 37.81 37.81 37.81 0.45 1.18% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 24 350.94B 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۵
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 23 350.94B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۸
Broadcom 830.52 343.09B 830.52 830.52 830.52 13.71 1.68% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Samsung Electronics Co 40.6 334.58B 40.6 40.6 40.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۰
Chevron 169.98 317.28B 169.98 169.98 169.98 1.06 0.62% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
Home Depot 303.4 303.39B 303.4 303.4 303.4 1.58 0.52% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۲۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین