ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1979
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 00:17:06
0 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:42
3 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
4 (8.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

17
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 00:02:54
7 (27.90%)
تغییر ۳ ماهه
10 (36.40%)
تغییر ۶ ماهه
23 (57.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mitsubishi Corp. 3031 4.47T 3031 3031 3035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۷
Apple 132.64 2.24T 132.64 132.64 132.64 0.69 0.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Microsoft 255.74 1.94T 255.74 255.74 255.74 1.88 0.74% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Amazon.com 3336 1.69T 3336 3336 3336 25.69 0.77% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Alphabet Inc C 2262.12 1.52T 2262.12 2262.12 2262.12 5.81 0.26% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Alphabet A 2248.27 1.52T 2248.27 2248.27 2248.27 15.07 0.67% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Sony Financial Holdings Inc. 2597 1.13T 2597 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Facebook 303.15 868.54B 303.15 303.15 303.15 1.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Tencent Holdings 79.9 769.93B 79.9 79.9 79.9 0.05 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Tencent ADR 79.57 769.93B 79.57 79.57 79.57 0.39 0.49% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Tesla 745.11 722.16B 745.11 745.11 745.11 10.19 1.37% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Alibaba 241.21 654.47B 241.21 241.21 241.21 0.83 0.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Berkshire Hathaway B 268.04 619.32B 268.04 268.04 268.04 0.04 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Berkshire Hathaway 403049 619.32B 403049 403049 403049 651.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Crown Castle Pref 1445 602.57B 1445 1445 1445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Taiwan Semiconductor 120.59 557.81B 120.59 120.59 120.59 1.31 1.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
JPMorgan Chase Pref EE 27.87 465.97B 27.87 27.87 27.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
JPMorgan 151.5 461.40B 151.5 151.5 151.5 2.10 1.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.64 460.91B 25.64 25.64 25.64 0.03 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.68 460.91B 25.68 25.68 25.68 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Visa 222.64 442.12B 222.64 222.64 222.64 0.59 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
J&J 159.9 419.62B 159.9 159.9 159.9 0.85 0.53% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Walmart 138.88 391.60B 138.88 138.88 138.88 0.29 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
NVIDIA 616.4 385.88B 616.4 616.4 616.4 7.15 1.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Mastercard 379.56 378.44B 379.56 379.56 379.56 1.58 0.42% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Louis Vuitton ADR 146.12 369.23B 146.12 146.12 146.12 0.31 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
UnitedHealth 377.86 356.15B 377.86 377.86 377.86 1.85 0.49% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Home Depot 321.63 346.53B 321.63 321.63 321.63 1.16 0.36% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Bank of America Pm 27.6 346.21B 27.6 27.58 27.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Bank of America 39.97 345.18B 39.97 39.97 39.97 0.20 0.50% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Bank of America Corp Ph ADR 21.93 344.92B 21.93 21.9 21.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Bank of America Corp Pg ADR 21.82 344.92B 21.82 21.82 21.82 0.05 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Bank of America Corp Pj ADR 25.98 344.92B 25.98 25.98 25.98 0.05 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Bank of America Corp Pl ADR 25.31 344.92B 25.31 25.31 25.31 0.04 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Bank of America Corp Pl Pref 1419 344.92B 1419 1419 1419 5.50 0.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Bank of America Corp Pe ADR 25.37 344.92B 25.37 25.37 25.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Walt Disney 188.64 344.83B 188.64 188.64 188.64 1.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Procter & Gamble DRC 135.33 332.88B 135.33 135.33 135.33 0.23 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Nestle 116.653 327.44B 116.653 116.653 116.653 0.50 0.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
Nestle ADR 116.2 327.44B 116.2 116.2 116.2 0.11 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی