ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1651
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:32:04
0 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 17:01:59
3 (6.38%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
8 (22.22%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

38
قیمت روز
0 (1.16%)
تغییر روزانه
۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:30:51
13 (53.43%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
38 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 108.9 1.86T - 108.9 108.9 0.59 0.54% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Microsoft 202.63 1.53T - 202.63 202.63 2.06 1.03% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Amazon.com 3038.03 1.52T - 3038.03 3038.03 7.03 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Sony Financial Holdings Inc. 2597 1.13T - 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Alphabet Inc C 1622.99 1.10T - 1622.99 1622.99 6.41 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Alphabet A 1616.36 1.10T - 1616.36 1616.36 4.87 0.30% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Alibaba 304.55 845.67B - 304.55 304.55 0.60 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۰۴
Facebook 263.75 751.38B - 263.75 263.75 0.25 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Tencent Holdings 76.25 730.72B - 76.25 76.25 0.25 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Tencent ADR 76.34 730.72B - 76.34 76.34 0.27 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۰۴
Crown Castle Pref 1445 602.57B - 1445 1445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Procter & Gamble DRC 137.09 549.62B 4230 137.09 4230 1.04 0.76% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۶:۳۳
Berkshire Hathaway B 202.14 482.59B - 202.14 202.14 0.91 0.45% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Berkshire Hathaway 302220 482.59B - 302220 302220 764.40 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Visa 181.75 431.67B - 181.75 181.75 1.56 0.87% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Walmart 138.81 393.35B - 138.81 138.81 0.34 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Taiwan Semiconductor 83.89 391.62B - 83.89 83.89 0.39 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Tesla 388.48 368.24B - 388.48 388.48 4.79 1.25% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
J&J 137.18 361.13B - 137.18 137.18 1.40 1.03% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Nestle ADR 112.27 323.84B - 112.27 112.27 0.11 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۰۴
Nestle 112.125 323.84B - 112.125 112.125 0.88 0.78% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
NVIDIA 502.06 309.77B - 502.06 502.06 9.27 1.88% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan 98.05 298.82B - 98.05 98.05 1.01 1.04% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan Chase Pref EE 27.35 298.82B - 27.35 27.35 0.08 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.31 298.82B - 25.31 25.31 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.38 298.82B - 25.38 25.38 0.07 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۰۴
Samsung Electronics Co 2210 294.11B - 2210 2210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.01 293.06B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.03 293.06B - 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۵۲
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.01 293.06B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
UnitedHealth 305.21 290.05B - 305.21 305.21 1.56 0.51% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Mastercard 289.12 289.43B - 289.12 289.12 5.41 1.91% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Home Depot 266.76 287.16B - 266.76 266.76 2.56 0.97% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Roche Holding Participation 318.59 275.15B - 318.59 318.59 3.59 1.13% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Roche Holding ADR 39.99 275.15B - 39.99 39.99 0.09 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۰۴
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 936 268.62B - 936 939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Industrial Commercial Bank of China 11.4 261.98B - 11.4 11.466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Louis Vuitton ADR 94.13 236.00B - 94.13 94.13 0.76 0.82% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Verizon 57 235.87B - 57 57 0.18 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
China Construction Bank 0.7 234.94B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۰:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی