شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2425
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:57:04
0 (5.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:04
4 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (29.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UniCredit 7.23 16.14B 7.41 7.23 7.41 0.64 8.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Wolters Kluwer 60.54 16.11B 59.84 59.84 60.54 0.52 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
BAE Systems 506.54 16.10B 507.4 506.54 507.4 9.66 1.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
CRH 2020 15.98B 2039 2020 2039 49.00 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Glencore 119.9 15.94B 120.02 119.9 120.02 4.10 3.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Aker 207.2 15.82B - 207.2 207.2 7.30 3.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
AF AB 141 15.67B - 141 141 7.15 5.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
ALK-Abello B 1427.5 15.60B - 1427.5 1427.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۳۹
Ferrovial 21.58 15.55B 21.47 21.47 21.58 0.76 3.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Scatec Solar OL 124.8 15.55B - 124.8 124.8 3.30 2.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Kuehne & Nagel 130.3 15.53B - 130.3 130.3 1.25 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Legrand 56.56 15.46B 57.92 56.56 57.92 0.66 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Addtech 227.5 15.33B - 227.5 227.5 1.75 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Hannover Rueckversicherung SE 126.7 15.28B 128.2 126.7 128.2 2.85 2.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Thales 72.26 15.25B 72.6 72.26 72.6 0.55 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Vitrolife AB 141.2 15.21B - 141.2 141.2 6.45 4.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Nokia Oyj 2.69 15.08B 2.64 2.64 2.69 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Marathon Petroleum 20.3295 15.05B 18.2157 18.2157 20.3295 3.63 21.73% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۳
Geberit 417 14.99B - 417 417 14.90 3.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Sparebank 1Sr 60.38 14.79B - 60.38 60.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۳۹
Standard Chartered 457.2 14.58B 457.8 457.2 457.8 9.50 2.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Bank Polska Kasa Opieki 55.89 14.51B - 53.6 55.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۳
RBS PLC 118.9 14.36B 118.95 118.9 118.95 1.25 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Sampo Oyj A 25.3 14.17B 25.09 25.09 25.3 0.52 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
UCB 74.96 14.17B 76.44 74.96 76.44 1.35 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Netcompany 286.1 14.03B - 286.1 286.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۳۹
Austevoll 67.95 14.02B - 67.95 67.95 2.15 3.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Coca-Cola European 31.5 13.85B - 31.5 31.5 0.65 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
Axis Bank GDR 23.65 13.75B - 23.65 23.65 0.30 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
Tatneft ADR 38.76 13.70B 38.94 38.76 38.94 1.66 4.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Associated British Foods 1732 13.66B 1727 1727 1732 73.50 4.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Bravida Holding AB 66.6 13.63B - 66.6 66.6 1.62 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Michelin 75.5 13.52B 74.71 74.71 75.5 0.11 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
RWE AG ST 22.67 13.37B 22.68 22.67 22.68 0.34 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Arjo 48.83 13.36B - 48.83 48.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۳۹
Cap Gemini 78.06 13.20B 78.78 78.06 78.78 0.05 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Subsea 7 43.22 13.19B - 43.22 43.22 2.87 6.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
Snam 3.99 13.16B 3.94 3.94 3.99 0.04 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
SSE 1252 13.10B 1260.23 1252 1260.23 9.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Naturex 134.6 13.09B - 134.6 134.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی