شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2415
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:06:05
0 (5.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:04
4 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (29.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
H C Slingsby PLC 51 510.00K - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۲۰
Trafalgar New Homes 0.1 487.69K - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۷
Magnolia Petroleum 0.3 472.99K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Mosman Oil Gas 0.04 450.99K 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Spitfire Oil 1.625 420.62K - 1.625 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۹
MediaZest 0.03 418.93K - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۸
Nautilus Marine Services 0.75 393.79K - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Mila Resources 1.69 392.08K - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۱۱
TechFinancials 0.45 385.56K - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Gunsynd 0.0052 380.06K - 0.0052 0.0052 0.00 15.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Challenger Acquisitions Ltd 0.12 378.64K - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۸
Marechale 0.65 374.93K - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۷
Tau Capital 0.0018 358.17K - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Milestone 0.325 348.52K - 0.325 0.325 0.05 18.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Widecells Group 0.03 327.43K - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۴۳
The Kellan Group 0.3 314.96K - 0.26 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Amphion 0.15 314.96K - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Mporium Group 0.03 313.23K - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲:۵۸
Abzena PLC 15.75 313.23K - 15.68 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wishbone Gold 1.06 313.05K - 1.06 1.06 0.04 3.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Associated British Engineering 15 307.35K - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Gotech 0.32 307.35K - 0.305 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Motif Bio PLC 0.05 291.21K 0.06 0.05 0.06 0.01 25.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Great Western Mining 0.1 276.36K 0.095 0.095 0.1 0.00 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Artilium 22.8 254.00K - 22.1 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Myanmar Strategic 10.25 254.00K - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۶
Tiger 0.1 184.35K - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۰۹
Cloudbuy PLC 0.1 130.43K - 0.1 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۰۷
IRF European Fin Investments 0.02 99.87K - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۶
Draganfly 0.265 99.87K - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashmore Global Opp 1.52 71.17K - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۸
Alpha Pyrenees Trust 0.01 32.35K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
NB Private 610.89 4.14K 609.74 609.74 610.89 27.11 4.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
NB Private Equity Partners Pref 111 3.33K - 111 111 2.00 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Servoca 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۴
Papillon Hold 1.32 - - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lloyds Banking Pref B 119 - - 119 119 0.25 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Caribbean Invest 24 - - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۷
Golden Prospect 1.41 - - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۸
Helios Towers 115.1 - 112.6 112.6 115.1 9.20 7.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی