بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.314
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت 09:32:06
0 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت 09:01:46
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.06%)
تغییر ۶ ماهه
8 (29.63%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

5,777
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت 20:01:52
431 (6.94%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
5,777 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TomCo Energy 0.6 4.04M - 0.598 0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Kemin 2.3 4.02M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Oilex 0.0714 4.01M - 0.068 0.0714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Greka 0.929 3.99M - 0.8 0.929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Escher 184 3.94M - 184 184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
KSK Power Ventur PLC 2.25 3.94M - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Univision 1.01 3.88M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Upland Resources 0.563 3.87M - 0.563 0.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
Triad Group PLC 24.01 3.84M - 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Stirling Industries 42.5 3.80M - 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Argos 1.7 3.75M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
Ceps PLC 22 3.74M - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Gold Oil 0.0838 3.71M - 0.0811 0.0838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Orient Telecoms 37 3.70M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
Tricorn 7.5 3.69M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Concepta 0.75 3.67M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Nature 3.15 3.62M - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Concha PLC 0.194 3.55M - 0.194 0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arden 12.1 3.52M - 12 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Equatorial Palm Oil 0.77 3.51M - 0.721 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۷
Alpha Growth 1.457 3.51M - 1.419 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Ascent 4.55 3.44M - 3.7475 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Connemara 1.175 3.42M - 1.165 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Pembridge Resources 4.6 3.42M - 4.19 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Stilo 3 3.42M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Red Emperor Resources 0.603 3.41M - 0.603 0.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
Ormonde Mining 1.08 3.38M - 1.05 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Chagala Group 0.35 3.34M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Comptoir 2.71 3.32M - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
Richland Resources 0.3 3.32M - 0.2375 0.3388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۸
Image Scan 2.43 3.31M - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
Motif Bio PLC 0.5 3.27M - 0.38 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۰۷
Better Capital PCC Ltd 2012 1 3.25M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Fletcher King 35.25 3.25M - 35.25 35.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
Echo Energy 0.399 3.22M - 0.371 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Tethys Oil 83.49 3.16M - 83.49 83.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Grand Fortune High 2.7 3.16M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Widecells Group 0.01 3.12M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Amedeo 3.5 3.09M - 2.252 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Havelock 2.3 3.08M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی