شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2547
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:00:40
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

34
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:20
2 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
6 (21.43%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.93%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,176
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 21:01:34
381 (6.58%)
تغییر ۳ ماهه
6,176 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
6,176 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Europa Oil & Gas 1.075 4.78M - 1 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Primorus Investments 3.166 9.18M - 3.166 3.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
African Battery Metals 0.655 3.62M - 0.6169 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
French Connection Group PLC 5.6 5.41M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Carclo 9.6 7.05M - 10.05 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Deltex 1.29 6.77M - 1.15 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Chariot 2.11 7.99M - 2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Be Heard 0.47 5.86M - 0.47 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Blue Star 0.17 5.43M - 0.17 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
MC Mining 6.5 7.79M - 6.1 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Physiomics 5.85 5.59M - 5.85 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Cyanconnode 4.2 7.70M - 4.2 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Katoro Gold 2.05 6.64M - 2.02 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Papua Mining 1.111 7.03M - 1.1 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
TomCo Energy 0.75 4.88M - 0.741 0.822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Georgian Mining 3.35 6.49M - 3.325 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Alternative Liquidity Fund Ltd 0.05 7.33M - 0.05 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Parity 8 8.21M - 7.5 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
LPA Group 62.5 7.91M - 60 62.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Milestone 4.59 9.96M - 4.001 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Tekcapital 10 8.78M - 10 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Safestay PLC 16.2 10.48M - 16.2 17.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Octagonal plc 1.32 7.51M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Redstoneconnect 32.5 9.18M - 32.5 32.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Alexander Mining 7.1 108.87B - 7 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Applied Graphene 21.5 10.63M - 20 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Evgen Pharma PLC 8.05 10.68M - 8.05 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Victoria Oil&Gas 3.65 9.38M - 3.61 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Midatech Pharma PLC 20.25 8.15M - 19.5 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Canadian Overseas Petroleum 0.33 10.19M - 0.31 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Cluff 0.8 11.25M - 0.795 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Lekoil 2.7 14.49M - 2.666 2.729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Obtala 3.2 15.03M - 3.2 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
GATTACA 45 14.53M - 42.9 45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Haydale 3.2 10.89M - 3.1 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Altitude 18.75 12.91M - 18.55 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Armadale 3.5 16.08M - 3.28 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Proteome 3.7 10.92M - 3.7 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Solo Oil 1.25 11.41M - 1.25 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
IDE Group 2.8 11.22M - 2.65 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی