شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2414
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:11:04
0 (6.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:04
4 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
7 (29.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orkla 88.68 91.52B 86.6 86.6 88.68 0.85 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Tele2 AB 132.2 91.49B 135.2 132.2 135.2 0.23 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Komercni Banka 478.2 91.03B - 478.2 478.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۱۰
Swedish Match 549.4 90.23B 550.2 549.4 550.2 12.30 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Genmab 1421.5 90.18B - 1421.5 1421.5 67.75 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۹
Total 34.35 90.07B 34.55 34.35 34.55 0.91 2.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Gjensidige Forsikring 177.4 88.65B 179.4 177.4 179.4 5.12 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Novozymes B 314.5 88.51B 316.65 314.5 316.65 4.35 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Yara International 324.1 87.65B 328 324.1 328 4.85 1.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Kinnevik B 166.25 86.24B 169.4 166.25 169.4 5.68 3.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Boeing 168 85.92B - 168 168 19.83 13.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۹
Industrivarden A 190.2 83.21B 193.9 190.2 193.9 0.45 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Industrivarden C 190.5 83.21B 194.35 190.5 194.35 0.18 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Marine Harvest 158.55 82.71B 160.25 158.55 160.25 3.17 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Ansaldo 12.74 82.52B - 12.7 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Linde PLC 156.6 80.76B 160.6 156.6 160.6 1.05 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۵
Anheuser Busch Inbev 38.55 74.56B 38.9 38.55 38.9 0.17 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
GlaxoSmithKline 1486 74.52B 1515 1486 1515 4.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Alfa Laval AB 171.8 72.23B 178.85 171.8 178.85 0.35 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Inditex 23.06 71.71B 23.09 23.06 23.09 0.40 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
SCA B 97.66 68.97B 101.05 101.05 97.66 0.17 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
BP 333.4 68.06B 338.98 333.4 338.98 9.80 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Chr. Hansen 512 67.50B - 512 512 11.85 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۹
ICA Gruppen 412.3 67.00B 416 412.3 416 3.95 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Danske Bank 76.66 65.48B 77.36 76.66 77.36 3.18 4.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Hermes International 624.4 65.03B 642.8 624.4 642.8 8.40 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Sirius RE 61 64.79B 59.78 59.78 61 2.60 4.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Enel 6.3 64.14B 6.53 6.3 6.53 0.03 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
General Electric 7.77 63.06B - 7.67 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۱۰
Holmen B 273.6 62.99B 279 273.6 279 5.20 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
BHP Billiton PLC 1235.6 62.56B 1243.4 1235.6 1243.4 17.40 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
SKF A 144.8 61.84B - 144.8 144.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
SKF B 135.25 61.84B 137.8 135.25 137.8 4.15 3.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
British American Tobacco 2670 61.32B 2702.5 2670 2702.5 35.00 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Brookfield Asset Management 38.41 60.58B - 38.41 38.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۳۸
Skanska B 144.85 59.94B 152.3 144.85 152.3 0.93 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Rio Tinto PLC 3693 59.56B 3673 3673 3693 19.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Volkswagen ST 117.7 59.17B 122.3 117.7 122.3 0.12 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Diageo 2525.5 59.09B 2563.5 2525.5 2563.5 49.00 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
Kering 461.45 58.52B 491.5 461.45 491.5 19.35 4.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی