شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.304
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:23:24
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:49
1 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
2 (7.41%)
تغییر ۶ ماهه
6 (26.09%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

21,304
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:34:38
1,159 (5.76%)
تغییر ۳ ماهه
1,446 (7.28%)
تغییر ۶ ماهه
2,769 (14.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Severstal - ao 930 786.54B - 930 930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Ricoh 1266.29 759.07B - 1266.29 1266.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Konami Corp. 4505 749.07B - 4505 4505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Statoil 175.85 710.12B - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Novo Nordisk B 412.85 575.11B - 412.85 412.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
ABB 224.9 436.85B - 224.9 224.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Magyar Telekom 435.5 416.08B - 435.5 441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Volvo B 151.07 342.87B - 151.07 151.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Investor B 526.5 275.16B - 526.5 526.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
DnB 158.53 257.51B - 158.53 158.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Telenor 165.18 249.69B - 165.18 165.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Royal Dutch Shell B 2151.5 247.85B - 2151.5 2151.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Royal Dutch Shell A 26.34 247.85B - 26.34 26.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nestle 107.91 240.63B - 107.91 107.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Swedbank A 132.82 215.42B - 132.82 132.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Danske Bank 106.95 211.44B - 106.95 106.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 90.71 206.74B - 90.71 90.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
ASSA ABLOY B 233.45 199.77B - 233.45 233.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
H&M B 184.06 199.18B - 184.06 184.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Roche Holding Participation 318 197.95B - 318 318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Svenska Handelsbanken A 93.08 196.05B - 93.08 93.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Boeing 318.23 195.46B - 318.23 318.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Sandvik AB 181.32 194.93B - 181.32 181.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Svenska Handelsbanken B 100.4 191.67B - 100.4 100.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Roche Holding 314.6 190.32B - 314.6 314.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
SEB A 90.84 184.96B - 90.84 90.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
LM Ericsson B 79.25 180.74B - 79.25 79.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Hexagon B 544.2 177.95B - 544.2 544.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Komercni Banka 813 174.28B - 813 813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Procter&Gamble 114.51 168.16B - 114.51 114.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Telia Company 40.96 165.03B - 40.96 40.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Oersted 736.8 160.61B - 736.8 736.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Moller Maersk B 8282 160.41B - 8282 8282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Comcast 44.29 150.98B - 44.29 44.29 0.19 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Anheuser Busch Inbev 68.49 146.25B - 68.49 68.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶
Louis Vuitton 401.98 142.35B - 401.98 401.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۶