بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3926
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 07:11:10
0 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
1 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
5 (13.89%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:20
55 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
609 (9.51%)
تغییر ۶ ماهه
885 (14.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 9804 27.41T 9804 9804 9804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
OTP Bank 15575 4.38T 15575 15575 15575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Mitsubishi Electric 1502.5 3.20T 1502.5 1502.5 1502.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۸
Panasonic 1324.46 3.09T 1324.46 1324.46 1324.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Larsen&Toubro 1598 2.24T 1598 1580.2 1598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Alphabet A 2740 1.82T 2740 2638 2762.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Severstal - ao 1881.2 1.50T 1881.2 1254.88 1881.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Richter Gedeon 5040 1.48T 5040 5040 8030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۵۳
Novo Nordisk B 573.45 1.31T 573.45 568.4 574.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Hufvudstaden A 158.38 936.45B 158.38 157.65 158.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Ricoh 1209.01 868.33B 1209.01 1209.01 1209.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
Konami Corp. 6149.7 816.60B 6149.7 6149.7 6149.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
Investor B 189.28 653.65B 189.28 189.28 213.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Atlas Copco B 489.9 596.08B 489.9 487.6 489.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Statoil 172.53 559.72B 172.53 172.53 174.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Magyar Telekom 411 431.27B 411 410.5 411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Volvo B 202.9 428.25B 202.9 202.9 204.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Procter&Gamble 139.5 418.90B 139.5 139.2 140.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Nordea Bank 101.78 409.57B 101.78 101.28 102.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Oersted 960.2 402.01B 960.2 950.2 960.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Louis Vuitton 686.85 346.71B 686.85 679.9 686.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
DSV 1512.25 339.92B 1512.25 1512.25 1524 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Klovern AB Pref 316 339.62B 316 316 316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۵
En+ DRC 531.2 339.36B 531.2 531.2 531.2 0.20 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۱۰
Interserve 6.05 336.68B 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding 389.8 332.99B 389.8 388.6 389.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Roche Holding Participation 344 332.99B 344 344 347.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
LM Ericsson B 99.21 331.23B 99.21 98.92 99.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
CEZ as 498.4 320.16B 498.4 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۵۴
Nestle 114 313.88B 114 113.54 114.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
ASSA ABLOY B 279.05 309.02B 279.05 276.23 279.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Moller Maersk B 17232.5 308.68B 17232.5 17100 17385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
H&M B 185.92 308.17B 185.92 185.92 187.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1572 303.52B 1572 1572 1574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
Sandvik AB 225.1 282.61B 225.1 225.1 225.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
DnB 175.86 276.74B 175.86 175.7 178.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
ASML Holding 641.55 267.61B 641.55 630.5 642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Comcast 57.5 266.41B 57.5 57.5 58.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Linde 197.2 254.92B 197.2 197.2 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
SEB A 116.25 252.28B 116.25 115.2 116.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی