بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.33
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۰
ساعت 07:09:16
0 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:01:46
1 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 21:11:59
5 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
61 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
705 (10.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 2045.5 28.33T 2045.5 2045.5 2045.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۴۹
OTP Bank 12590 4.99T 12590 12590 17882.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۳۹
Mitsubishi Electric 1432.5 3.05T 1432.5 1432.5 1432.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۴۹
Panasonic 1244 2.90T 1244 1244 1244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۴۹
Larsen&Toubro 1786 2.51T 1786 1780.35 1787.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Alphabet A 2914.5 1.90T 2914.5 2896.49 2914.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Novo Nordisk B 703.15 1.62T 703.15 703.15 707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Richter Gedeon 5040 1.60T 5040 5040 8600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۱۱
Severstal - ao 1881.2 1.31T 1881.2 1254.88 1881.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Konami Corp. 5950 794.81B 5950 5950 5950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۴۹
Statoil 228.82 747.41B 228.82 228.82 231.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Ricoh 1007.93 669.41B 1007.93 1007.93 1007.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷:۱۷
Investor B 189.28 661.92B 189.28 189.28 212.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Atlas Copco B 475.3 655.15B 475.3 472.6 475.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 29.94 456.16B 29.94 29.74 29.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Nordea Bank 107.58 432.53B 107.58 107.58 108.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Magyar Telekom 436 426.68B 436 436 436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۲
Volvo B 201.56 411.67B 201.56 197.92 201.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Samsung Electronics DRC 1590 407.47B 1590 1568.5 1590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1470 407.47B 1470 1448 1470 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
CEZ as 498.4 400.25B 498.4 498.4 732.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۳۹
Hexagon B 136.68 368.83B 136.68 133.39 136.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Moller Maersk B 19965 364.40B 19965 19935 20070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Oersted 846.5 358.58B 846.5 836.8 850.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Procter&Gamble 147.5 354.30B 147.5 145.96 147.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Louis Vuitton 700.5 351.39B 700.5 683.3 700.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
DSV 1447 341.07B 1447 1424.5 1448 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Klovern AB Pref 316 339.62B 316 316 316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۵
Interserve 6.05 336.68B 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Nestle 118 325.05B 118 117.82 118.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Roche Holding 382.6 315.78B 382.6 382.6 386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۱
Roche Holding Participation 367 315.78B 367 361.8 367 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
DnB 202.82 314.88B 202.82 201.7 202.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
LM Ericsson B 93.31 312.61B 93.31 91.67 93.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
ASML Holding 728.1 300.33B 728.1 706.1 728.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
SEB A 132.65 295.78B 132.65 132.6 133.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
ASSA ABLOY B 261.65 291.91B 261.65 256 261.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Sandvik AB 232 290.77B 232 226.6 232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
H&M B 166.3 276.73B 166.3 164.04 166.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Epiroc A 221.8 267.55B 221.8 220.4 221.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی