بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3337
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:25:07
0 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ آذر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:49
3 (8.57%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
5 (18.52%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,333
قیمت روز
30 (0.48%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:02:45
333 (5.54%)
تغییر ۳ ماهه
188 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
6,333 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 7255.7 20.28T - 7255.7 7255.7 54.60 0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Aggreko 568 3.37T 562.24 562.24 568 2.50 0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mitsubishi Electric 1569.19 3.35T - 1569.19 1569.19 5.17 0.33% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
OTP Bank 12590 3.32T - 11750 12590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Panasonic 1115 2.62T - 1115 1115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Larsen&Toubro 1106 1.55T 1127.95 1106 1127.95 1090.86 7205.15% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Richter Gedeon 5040 1.35T - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۲۲:۳۵
Alphabet A 1780.69 1.20T - 1780.69 1780.69 16.19 0.92% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Novo Nordisk B 415.5 956.07B 414.45 414.45 415.5 1.68 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Severstal - ao 1152.5 947.65B - 1152.5 1152.5 6.80 0.59% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Hufvudstaden A 137.8 936.45B 137.3 137.3 137.8 0.90 0.65% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Konami Corp. 5349.47 724.69B - 5349.47 5349.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۸
Ricoh 708 512.90B - 708 708 11.00 1.58% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Statoil 147.65 491.13B 145.95 145.95 147.65 3.27 2.26% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
ABB 225.65 474.60B 226.4 225.65 226.4 1.85 0.82% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Oersted 1118 468.70B 1107.86 1107.86 1118 22.25 2.03% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Atlas Copco B 380.1 461.57B 381.7 380.1 381.7 2.34 0.62% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Investor B 595.6 456.42B 598.6 595.6 598.6 2.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Volvo B 199.75 407.71B - 199.75 199.75 0.68 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Magyar Telekom 363 398.88B - 363 363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Klovern AB Pref 320.5 370.52B - 320.5 321 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۹
LM Ericsson B 105.15 349.93B 104.75 104.75 105.15 0.50 0.48% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
En+ DRC 531.2 339.36B - 531.2 531.2 0.20 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۱۰
Interserve 6.05 336.68B - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
H&M B 183.15 303.54B 184.65 183.15 184.65 1.28 0.70% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1394 303.52B 1402 1394 1402 6.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Nordea Bank 74.4 300.05B 74.48 74.4 74.48 0.50 0.67% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Nestle 102.38 294.97B 102.34 102.34 102.38 0.30 0.29% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Roche Holding Participation 301.15 259.30B 302.75 301.15 302.75 3.00 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Roche Holding 302.6 259.30B 304.4 302.6 304.4 3.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Linde 197.2 254.92B - 197.2 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
DnB 163.4 253.17B 163.05 163.05 163.4 2.22 1.38% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Louis Vuitton 495.85 249.77B 498.45 495.85 498.45 1.05 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Vestas Wind 1211.4 247.87B 1181.45 1181.45 1211.4 29.40 2.49% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Sandvik AB 195.45 245.42B - 195.45 195.45 0.33 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Samsung Electronics DRC 1546 240.45B - 1546 1546 4.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Comcast 51.52 237.00B - 51.52 51.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۹
DSV 1024.88 233.36B 1024.5 1024.5 1024.88 2.38 0.23% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
ASSA ABLOY B 206.1 229.04B 207.7 206.1 207.7 5.70 2.77% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Moller Maersk B 12405 224.94B - 12405 12405 147.50 1.19% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی