بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3709
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:09
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:02:16
2 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
5 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
2 (6.25%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,916
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:56
162 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
914 (15.24%)
تغییر ۶ ماهه
1,073 (18.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 8418 23.54T 8418 8418 8418 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
OTP Bank 13605 3.67T 13605 13605 13605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۳۷
Mitsubishi Electric 1670.5 3.57T 1670.5 1670.5 1670.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۷
Panasonic 1364 3.21T 1364 1364 1364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
Larsen&Toubro 1405.25 1.97T 1405.25 1403.7 1410.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Richter Gedeon 5040 1.65T 5040 5040 5040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet A 2250 1.54T 2250 2246.2 2250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Severstal - ao 1534.34 1.27T 1534.34 1534.34 1534.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Novo Nordisk B 433 1.01T 433 433 438.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Hufvudstaden A 133.3 936.45B 133.3 133 133.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Konami Corp. 6630 916.51B 6630 6630 6630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۶
Ricoh 1170 840.34B 1170 1170 1170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۷
Atlas Copco B 471.8 576.72B 471.8 471.3 472.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Investor B 708.1 547.33B 708.1 708.1 713.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Statoil 161.63 525.57B 161.63 161.54 162.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Oersted 1050.75 441.07B 1050.75 1046.25 1050.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Volvo B 211.12 430.48B 211.12 209.6 211.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Magyar Telekom 380 427.00B 380 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۰۵
LM Ericsson B 119.86 398.91B 119.86 118.96 119.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nordea Bank 87.09 352.48B 87.09 86.59 87.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
En+ DRC 531.2 339.36B 531.2 531.2 531.2 0.20 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۱۰
Klovern AB Pref 321 336.99B 321 321 321 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۶
Interserve 6.05 336.68B 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
H&M B 199.49 331.18B 199.49 198.34 199.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nestle 108.5 306.43B 108.5 108.34 108.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Sandvik AB 241.25 304.56B 241.25 241 242.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1672 303.52B 1672 1670 1676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Louis Vuitton 587.25 296.44B 587.25 586.2 589.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
ASSA ABLOY B 256.55 287.02B 256.55 256.55 258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
DSV 1268.75 286.92B 1268.75 1268.75 1268.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
DnB 181.32 280.54B 181.32 180.3 181.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Roche Holding Participation 307 277.78B 307 307 308.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Roche Holding 325.17 277.78B 325.17 323.4 325.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Moller Maersk B 15225 274.81B 15225 15225 15255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Linde 197.2 254.92B 197.2 197.2 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Vestas Wind 1241.87 252.06B 1241.87 1241.87 1256.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Epiroc A 205.55 249.51B 205.55 205.1 205.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Comcast 53 245.39B 53 52.77 53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Samsung Electronics DRC 1862 240.45B 1862 1857 1865.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
SEB A 108.08 234.46B 108.08 107.1 108.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی