خبر
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2449
قیمت روز
0 (0.88%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 00:12:08
0 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

45
قیمت روز
1 (2.27%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:02:50
7 (18.42%)
تغییر ۳ ماهه
9 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
7 (18.42%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,751
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:34
245 (3.27%)
تغییر ۳ ماهه
131 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
93 (1.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 3767 50.62T 3781.8 3767 3781.8 14.00 0.37% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۵۷
Kaspi.kz AO 53600 10.28T 52700 52700 53600 1000.00 1.90% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Larsen&Toubro 3687 5.07T 3696 3687 3763.3 71.80 1.95% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
OTP Bank 12590 4.93T 12590 12590 12590 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۴۷
Novo Nordisk B 887.4 3.93T 884.9 863.15 887.4 28.30 3.29% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Panasonic 1413.5 3.29T 1413.78 1413.5 1413.78 4.49 0.32% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Mitsubishi Electric 1445.5 2.92T 1445.5 1445.5 1445.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۵
Apple 176.34 2.72T 174.92 170.5 176.34 8.44 5.03% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet A 157.86 1.98T 157.55 157.55 157.86 2.46 1.58% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Richter Gedeon 5040 1.71T 5040 5040 9625 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۸:۵۳
Konami Corp. 9472 1.29T 9472 9472 9472 34.00 0.36% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Statoil 313.4 915.70B 308.8 306.33 313.4 5.60 1.82% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Severstal - ao 1881.2 889.49B 1881.2 1254.88 1881.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Magyar Telekom 893 850.75B 893 893 893 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۸:۵۳
Ricoh 1396 844.36B 1396.02 1396 1396.02 5.64 0.41% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Investor B 260.35 812.13B 263.9 189.28 263.9 1.40 0.54% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Atlas Copco B 159.55 777.34B 161.05 158.2 161.05 0.75 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Eli Lilly 244.96 622.47B 244.96 244.96 244.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۴
Volvo B 283.4 606.38B 287.3 280.6 287.3 2.00 0.71% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
CEZ as 498.4 471.49B 498.4 498.4 498.4 361.03 72.44% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۵۷
TCS Group Holding PLC 3096 457.90B 3113.5 3096 3113.5 9.50 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۵۴
Nordea Bank 125 437.19B 125.25 123.58 125.25 0.65 0.52% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Magnit DRC 7.9 435.44B 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۵
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1226 408.44B 1244 1226 1254 30.00 2.45% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Samsung Electronics DRC 1491 408.44B 1510 1491 1530 35.00 2.35% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Louis Vuitton 777 388.02B 796.8 777 796.8 14.70 1.89% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Procter&Gamble 155.85 366.86B 156.03 155.85 156.03 1.05 0.67% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
ASML Holding 901 354.60B 921 901 921 7.70 0.85% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 24 350.94B 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۵
Klovern AB Pref 316 339.62B 316 316 316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ASSA ABLOY B 304.7 338.12B 309.2 304.7 309.2 1.30 0.43% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Interserve 6.05 336.68B 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Hexagon B 124.25 333.53B 125.3 124.25 125.3 0.95 0.77% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
DnB 216.48 326.37B 217.1 214.9 217.1 0.72 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Merck&Co 125.8 318.58B 126.1 125.8 126.1 0.80 0.64% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Sandvik AB 239.3 300.05B 242.6 237.7 242.6 2.80 1.17% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
SEB A 146.55 274.70B 148.1 143.98 148.1 1.85 1.28% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
AbbVie 162.41 270.46B 168.11 162.41 168.11 5.72 3.52% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
H&M B 164.7 265.58B 166.75 164.7 166.75 0.05 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Svenska Handelsbanken B 133 263.54B 133.5 131.6 133.5 1.30 0.99% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین