شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0404
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:15:08
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

918
قیمت روز
4 (0.44%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
27 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
63 (7.37%)
تغییر ۶ ماهه
55 (6.37%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

505
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 18:07:40
17 (3.26%)
تغییر ۳ ماهه
36 (6.62%)
تغییر ۶ ماهه
47 (8.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 237 37.30B - 237 237 1.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Raiff Bank Ava 0.336 19.57B - 0.336 0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 11 5.89B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Ukrnafta 138.9 5.64B - 138.9 138.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Tsentrenergo 9.39 5.61B - 9.39 9.39 0.49 5.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Ukrtelecom 0.13 2.41B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
NASK Oranta 2 1.63B - 1.883 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Kinto 52 1.16B - 50 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Interpipe Ntz Pat 1.5 729.25M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Krukov Vag Zav 16 603.25M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Donbasenergo 25 304.01M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Avtokraz 0.0542 226.65M - 0.0542 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yasin Koks Zav 0.1 69.55M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Bohdan Motors 0.0135 44.05M - 0.0135 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Stirol 1.32 35.81M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stahan Vagon 0.2 13.31M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZNVKIF Intehrum Venture 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dneprenergo 501 - 501 501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰