شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0411
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 18:15:25
0 (3.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

901
قیمت روز
3 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:49
14 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
30 (3.44%)
تغییر ۶ ماهه
51 (6.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

505
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 17:34:00
16 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
40 (7.28%)
تغییر ۶ ماهه
49 (8.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 235 37.30B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Raiff Bank Ava 0.345 19.57B - 0.34 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 11 5.89B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Ukrnafta 140 5.64B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Tsentrenergo 9 5.61B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۲۰:۰۴
Ukrtelecom 0.13 2.41B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
NASK Oranta 2 1.63B - 1.883 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Kinto 52 1.16B - 50 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Interpipe Ntz Pat 1.5 729.25M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Krukov Vag Zav 12 603.25M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Donbasenergo 25 304.01M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Avtokraz 0.0542 226.65M - 0.0542 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yasin Koks Zav 0.1 69.55M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Bohdan Motors 0.0135 44.05M - 0.0135 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Stirol 1.32 35.81M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stahan Vagon 0.2 13.31M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZNVKIF Intehrum Venture 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dneprenergo 501 - 501 501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰