اوگاندا
اوگاندا

شیلینگ اوگانادا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,370
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 15:31:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
British American Tobacco Uganda 30000 1.47T 30000 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۵
Stanbic Bank Uganda 26 1.31T 26 26 26 0.50 1.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Development Finance Co 590 437.66B 590 590 590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۵۵
Centum Invest 606 375.43B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Centum Invest 606 375.10B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۶
Cipla Quality 102 365.19B 102 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
Umeme 215 349.13B 215 215 215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۱۷:۴۶
Bank of Baroda Uganda 119 297.50B 119 119 119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۴۸
New Vision Printing & Publishing 300 22.95B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
National Insurance Corp 6 12.74B 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
Uganda Clays 8.2 7.38B 8.2 8.2 8.2 0.30 3.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی