اوگاندا
اوگاندا

شیلینگ اوگانادا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,370
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 15:31:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
British American Tobacco Uganda 30000 1.47T 30000 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۵
Stanbic Bank Uganda 26 1.33T 26 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
Development Finance Co 584 436.92B 584 584 584 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۷:۴۵
Centum Invest 606 375.43B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Centum Invest 606 375.10B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۶
Cipla Quality 102 372.49B 102 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
Umeme 189 306.91B 189 189 189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۱۱
Bank of Baroda Uganda 94 235.00B 94 94 94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۵۶
New Vision Printing & Publishing 310 23.72B 310 310 310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۵۲
National Insurance Corp 5.1 10.83B 5.1 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۵۲
Uganda Clays 10 9.00B 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی