اوگاندا
اوگاندا

شیلینگ اوگانادا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,370
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 15:31:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
20 (1.45%)
تغییر ۶ ماهه
382 (21.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
British American Tobacco Uganda 30000 1.47T - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۵
Stanbic Bank Uganda 23 1.18T - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Development Finance Co 629 470.58B - 629 629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۶
Centum Invest 606 373.06B - 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Cipla Quality 102 372.49B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
Umeme 220 357.25B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۰۷
Bank of Baroda Uganda 120 300.00B - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۳۵
New Vision Printing & Publishing 314 24.02B - 314 314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۴
National Insurance Corp 9 12.74B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۱۰
Uganda Clays 8 7.20B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی