ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1223
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:43:06
0 (9.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

344
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:46
20 (6.17%)
تغییر ۳ ماهه
11 (3.10%)
تغییر ۶ ماهه
63 (22.42%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,632
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:02:27
311 (10.58%)
تغییر ۳ ماهه
476 (22.10%)
تغییر ۶ ماهه
143,028 (98.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC Turkey 5.01 4.30B 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Sarkuysan 14.29 4.23B 14.29 14.29 14.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Kordsa Global 21.62 4.12B 21.62 21.62 21.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Adana Cimento A 12.19 4.10B 12.19 11.99 12.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۰:۰۹
Nurol GYO 13.27 4.06B 13.27 13.27 13.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Konya Cimento 860 4.04B 860 860 860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Zorlu Enerji 2.02 4.02B 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Vakif Leasing 20.7 3.97B 20.7 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Ege Endustri 1289.9 3.96B 1289.9 1289.9 1289.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Anadolu Hayat 9.1 3.90B 9.1 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Aygaz AS 12.89 3.85B 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Kartonsan 51.65 3.75B 51.65 51.65 51.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Torunlar GYO 3.65 3.59B 3.65 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Verusa Holding 53.55 3.58B 53.55 53.55 53.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Akcansa 18.19 3.51B 18.19 18.19 18.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Gedik Yatirim Holdings 116.3 3.47B 116.3 116.3 116.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Logo Yazilim 153.4 3.47B 153.4 153.4 153.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
TSKB 1.24 3.44B 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Fenerbahce 35 3.43B 35 35 35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Sinpas GYO 4.01 3.40B 4.01 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Alarko Carrier 315 3.39B 315 315 315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Kerevitas 5.06 3.31B 5.06 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
IDC 2.16 3.18B 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Borusan 22.52 3.15B 22.52 22.52 22.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
AvivaSA 17.36 3.12B 17.36 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Anadolu Sigorta 6.2 3.09B 6.2 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Dogus GYO 9.34 3.06B 9.34 9.34 9.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Karsan Otomotiv 3.42 3.05B 3.42 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Aslan Cimento 40.98 2.99B 40.98 40 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۰۹
Kervan Gıda 15.79 2.97B 15.79 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Ipek Dogal 11.52 2.97B 11.52 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Adana Cimento B 8.62 2.90B 8.62 8.54 8.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۰:۰۹
Halk GYO 3.15 2.85B 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Componenta Dok 23.1 2.68B 23.1 23.1 24.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۳۹
Cimentas 30.14 2.61B 30.14 30.14 30.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Cimsa 19.3 2.59B 19.3 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Gozde 6.65 2.54B 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Ayen Enerji 8.8 2.41B 8.8 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Yatas 16.74 2.40B 16.74 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
AK Sigorta AS 7.82 2.36B 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی