ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1072
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ساعت 14:18:17
0 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:51
23 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
52 (15.29%)
تغییر ۶ ماهه
36 (10.11%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,686
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ساعت 14:08:32
152 (5.99%)
تغییر ۳ ماهه
62 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
530 (24.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepe 4.438 - 4.438 4.438 4.438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1.091 - 1.091 1.091 1.091 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۳۶
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu 0.066 - 0.066 0.066 0.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۳۵
Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu 0.131 - 0.131 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۳۵
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 2.5134 - 2.5134 2.5134 2.5134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۶
TOKI Park Mavera Project 54.25 - 54.25 53.65 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 7.022 - 7.022 7.022 7.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۹
İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI EN 0.151 - 0.151 0.151 0.151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۹
Qinvest Portfoy Yonetimi AS 1385.3 - 1385.3 1385.3 1385.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
İş Portföy Gümüş Serbest Fon 1.023 - 1.023 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu 1.891 - 1.891 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۰۳
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0.084 - 0.084 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۸:۴۸
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Ar 0.079 - 0.079 0.079 0.079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۵۵
Albaraka Portfoy Yonetimi AS 1240.2 - 1240.2 1240.2 1240.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
Re-Pie Gayrimenkul ve Girisim Sermayesi Portfoy Yo 2023.9 - 2023.9 2023.9 2023.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
Yapi Kredi Portfolio Foreign Tech Sec Equity Fund 181.423 - 181.423 181.423 181.423 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
Is Portfolio Electrical Instruments Mixed Fund 2.867 - 2.867 2.867 2.867 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU 1.504 - 1.504 1.504 1.504 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON 4.713 - 4.713 4.713 4.713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
İş Portföy Para Piyasası Fonu 335.27 - 335.27 335.27 335.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
Marmara C Portfolio Equity Fund 0.057 - 0.057 0.057 0.057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 3.196 - 3.196 3.196 3.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۲۸
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Atak Değişken Emeklil 0.161 - 0.161 0.161 0.161 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۲۲:۵۵
Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu 0.045 - 0.045 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۲۲:۵۵
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup 0.108 - 0.108 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۵۵
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1.207 - 1.207 1.207 1.207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۵۵
İş Portföy Altın Fonu 0.057 - 0.057 0.057 0.057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۵۵
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklil 0.054 - 0.054 0.054 0.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۲۷
OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON 2.515 - 2.515 2.515 2.515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۵۴
İş Portföy Emtıa Yabancı Byf Fon Sepetı Fonu 0.044 - 0.044 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۵۴
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1.019 - 1.019 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۵۴
Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu 2.8 - 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۵۴
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0.219 - 0.219 0.219 0.219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۵۴
Kare Portföy Birinci Değişken Fon 1.945 - 1.945 1.945 1.945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۵۴
KT Portföy Birinci Katılım Fonu 2.495 - 2.495 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۵۴
AK ASSET MANAGEMENT EUROPE FOREIGN EQUITY Fund 0.078 - 0.078 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti 1.022 - 1.022 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu 1.39 - 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu 0.018 - 0.018 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۸:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی