شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1457
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 07:22:08
0 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:43
30 (11.58%)
تغییر ۳ ماهه
69 (31.36%)
تغییر ۶ ماهه
101 (53.72%)
نوسان سالیانه

BIST 30

189,034
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:01:34
59,486 (45.92%)
تغییر ۳ ماهه
36,684 (24.08%)
تغییر ۶ ماهه
75,293 (66.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ayes 4.1 - - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۹
MCT 4 38.00M - 3.83 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
TGS 6.25 93.75M - 6.25 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Avtur 2.12 95.40M - 2.11 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Serve 6.15 66.86M - 6.03 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Vanet 1.68 42.00M - 1.63 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Bastas 4.35 - - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
SAN-EL 4.09 74.66M - 4.02 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Ata GYO 3.89 92.39M - 3.87 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Atlas YO 1.76 52.80M - 1.66 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Berkosan 4.6 71.76M - 4.55 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Diriteks 1.27 13.53M - 1.27 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Metemtur 2.5 42.75M - 2.47 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Sanifoam 6.25 81.30M - 6.25 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Aciselsan 9.76 104.64M - 9.72 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Tac Tarim 5.81 41.13M - 5.8 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Ekiz Kimya 9.97 71.56M - 10.08 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Merko Gida 1.65 97.30M - 1.65 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
MMC Sanayi 1.78 23.74M - 1.78 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Yaprak Sut 10.8 76.68M - 10.8 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Balatacilar 2.18 - - 2.18 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Euro Menkul 1.85 32.19M - 1.85 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Selcuk Gida 3.01 33.11M - 3 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Arti Yatirim 2.29 22.90M - 2.29 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Dagi Yatirim 7.39 79.81M - 7.05 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Dogusan Boru 3.39 101.70M - 3.39 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Egeli Enerji 1.17 23.40M - 1.12 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Euro Kapital 2.22 39.52M - 2.22 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Idealist GYO 4.47 44.70M - 4.46 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Merit Turizm 23.4 - - 23.1 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Rhea Girisim 2.45 101.80M - 2.45 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Denge Yatirim 1.57 76.84M - 1.57 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Eczacibasi YO 2.55 107.10M - 2.55 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Euro Trend YO 2.07 34.78M - 2.07 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
EMEK Elektirik 2.98 72.41M - 2.92 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Eminis Ambalaj 3.9 24.18M - 3.8 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Iz Hayvancilik 5.35 79.15M - 5.25 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Yibitas Yozgat 7040 - - 7040 7449.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Ozerden Plastik 2.34 49.14M - 2.34 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Pergamon Status 10.79 80.03M - 10.63 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی