شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1462
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:43:06
0 (8.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

280
قیمت روز
3 (1.08%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:10
45 (19.15%)
تغییر ۳ ماهه
81 (40.70%)
تغییر ۶ ماهه
97 (53.01%)
نوسان سالیانه

BIST 30

163,012
قیمت روز
423 (0.26%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:30:56
10,844 (7.13%)
تغییر ۳ ماهه
26,414 (19.34%)
تغییر ۶ ماهه
59,263 (57.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.27 31.07M 3.25 3.25 3.27 0.09 2.75% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Ayes 2.88 - 2.97 2.88 2.97 0.25 8.68% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Cosmos 2.75 16.50M 2.85 2.75 2.85 0.13 4.73% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Diriteks 1.27 13.53M 1.18 1.18 1.27 0.02 1.60% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Metemtur 2.05 36.90M 2.06 2.05 2.06 0.03 1.46% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
MMC Sanayi 1.84 24.54M - 1.84 1.84 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Euro Menkul 1.58 27.49M 1.57 1.57 1.58 0.02 1.27% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Selcuk Gida 3.2 35.20M 2.97 2.97 3.2 0.10 3.12% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Arti Yatirim 1.97 19.70M 1.95 1.95 1.97 0.18 9.14% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Egeli Enerji 0.67 13.40M 0.65 0.65 0.67 0.05 7.46% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Euro Kapital 1.78 31.68M 1.77 1.77 1.78 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Merit Turizm 19.6 - 20.3 19.6 20.3 0.56 2.86% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Sodas Sodyum 12.8 - 12.69 12.69 12.8 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Euro Trend YO 1.47 24.70M 1.46 1.46 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Marka Yatirim 1.54 32.95M 1.5 1.5 1.54 0.11 7.69% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Eminis Ambalaj 3.14 19.47M - 3.14 3.14 0.07 2.28% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Ulaslar Turizm 2.7 30.68M 2.67 2.67 2.7 0.05 1.85% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Yibitas Yozgat 7606.6 - 7580 7580 7606.6 393.40 5.17% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Birlik Mensucat 1.43 23.83M 1.42 1.42 1.43 0.02 1.40% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Atlantis Holding 1.56 12.48M 1.55 1.55 1.56 0.02 1.30% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Egeli & Co Yatirim 0.48 19.20M 0.51 0.48 0.51 0.05 10.42% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
EIS 5.62 3.84B 5.6 5.6 5.62 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
IDC 12.31 4.63B 11.9 11.9 12.31 0.46 3.88% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
MTE 1.79 354.00M 1.72 1.72 1.79 0.05 2.87% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
TGS 4.98 75.30M 4.99 4.98 4.99 0.02 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
THY 12.45 17.18B 12.35 12.35 12.45 0.23 1.85% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Adel 12.4 291.30M 12.34 12.34 12.4 0.09 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
AVOD 3.56 319.50M 3.57 3.56 3.57 0.15 4.40% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Bera 4.36 1.49B 4.13 4.13 4.36 0.34 8.46% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
ERSU 5 178.20M 4.95 4.95 5 0.22 4.40% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Orge 5.47 270.53M - 5.47 5.47 0.02 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
TSKB 1.09 3.02B 1.06 1.06 1.09 0.04 3.81% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Adese 1.51 380.52M 1.49 1.49 1.51 0.01 0.66% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Avtur 2.02 90.45M 2 2 2.02 0.02 0.99% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Bizim 13.32 801.00M 13.6 13.32 13.6 0.17 1.28% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Bossa 9.46 566.58M 9.4 9.4 9.46 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Brisa 11.32 3.43B - 11.32 11.32 0.42 3.85% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Cimsa 7.89 1.06B 7.87 7.87 7.89 0.08 1.01% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Ditas 17.25 171.20M 17.43 17.25 17.43 0.51 2.96% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Gozde 4.05 1.56B 4.01 4.01 4.05 0.07 1.76% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی