شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1459
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 00:57:06
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

288
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:28
32 (12.50%)
تغییر ۳ ماهه
69 (31.51%)
تغییر ۶ ماهه
97 (50.79%)
نوسان سالیانه

BIST 30

188,570
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:01:44
59,022 (45.56%)
تغییر ۳ ماهه
36,220 (23.77%)
تغییر ۶ ماهه
73,835 (64.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Adel 15.27 360.75M - 15.26 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Ayes 4.12 - - 3.84 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Dagi 6.03 261.10M - 5.91 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Desa 5.29 260.38M - 5.14 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
ERSU 4.53 163.08M - 4.5 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Orma 5.37 - - 5 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Adese 2.09 526.68M - 2.06 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Bossa 10.39 621.62M - 10.3 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Ditas 17.19 171.90M - 17.19 17.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Karel 16.76 977.44M - 16.71 16.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Ostim 2.84 216.50M - 2.84 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Serve 6.02 65.44M - 6.02 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Vakko 5.64 902.40M - 5.64 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Yunsa 15.25 444.69M - 15.14 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Bagfas 18.08 813.60M - 18.04 18.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Cemtas 8.66 874.45M - 8.55 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Despec 8.01 184.23M - 8.01 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Escort 3.84 191.97M - 3.83 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Gentas 2.89 445.06M - 2.78 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Gersan 6.27 501.60M - 6.24 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Hateks 9.46 198.66M - 9.41 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Indeks 10.95 611.42M - 10.92 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Intema 12.45 242.03M - 12.44 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Jantsa 73.5 808.05M - 73.45 74.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Reysas 6.22 742.36M - 6.15 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
SAN-EL 4 73.02M - 3.97 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Soktas 2.92 228.44M - 2.9 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Utopya 7 175.00M - 7 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Ata GYO 3.87 91.91M - 3.81 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Baticim 3.61 649.71M - 3.6 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Demisas 5.03 264.08M - 4.92 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Derimod 7.33 197.91M - 7.22 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
ERBOSAN 22.18 443.60M - 22.18 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Konfrut 10.61 350.13M - 10.59 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Teknosa 6.97 766.70M - 6.85 6.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Temapol 7.97 112.97M - 7.37 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Tumosan 7.24 832.60M - 7.24 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Uzertas 5.3 - - 5.04 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Berkosan 4.42 68.95M - 4.35 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Burcelik 9.58 80.70M - 9.55 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی