شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1457
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 12:41:37
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

295
قیمت روز
2 (0.68%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:28
16 (5.73%)
تغییر ۳ ماهه
78 (35.94%)
تغییر ۶ ماهه
103 (53.65%)
نوسان سالیانه

BIST 30

193,769
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:02:51
56,600 (41.26%)
تغییر ۳ ماهه
30,676 (18.81%)
تغییر ۶ ماهه
83,127 (75.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orma 8.5 - - 8.13 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Bastas 4.35 - - 4.15 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Cosmos 2.82 16.92M - 2.8 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Uzertas 4.73 - - 4.73 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Taze Kuru 19.01 19.01M - 18.25 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Merit Turizm 25.46 - - 24.9 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Sodas Sodyum 11.11 - - 11.09 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Yibitas Yozgat 7000 - - 7000 7140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Kapital Yatirim 3.65 15.51M - 3.51 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Atlantis Holding 2 16.00M - 1.88 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
MCT 3.87 36.77M - 3.86 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
MTE 2.44 488.00M - 2.44 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
TGS 8.31 124.65M - 7.95 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Adel 16.34 386.03M - 16.3 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
AVOD 3.58 322.20M - 3.58 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Dagi 6.76 292.71M - 6.52 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Desa 5.2 255.95M - 5.15 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
ERSU 4.36 156.96M - 4.36 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Orge 7.11 353.58M - 7.08 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Adese 2.3 579.60M - 2.26 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Avtur 2.08 93.60M - 2.05 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Bossa 9.71 580.94M - 9.7 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Ostim 3.08 234.79M - 3.07 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Serve 6.3 68.49M - 6.21 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Vakko 5.43 868.80M - 5.37 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Vanet 1.74 43.50M - 1.73 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Yunsa 15.81 461.02M - 15.81 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Bagfas 17.76 799.20M - 17.52 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Cemtas 8.68 876.47M - 8.6 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Despec 7.92 182.16M - 7.87 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Escort 3.8 189.97M - 3.8 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Gentas 2.92 449.68M - 2.92 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Indeks 11.39 635.99M - 10.99 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Intema 12.43 241.64M - 12.4 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Jantsa 83.3 915.79M - 82.3 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
SAN-EL 3.85 70.28M - 3.84 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Utopya 6.72 168.00M - 6.72 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Ata GYO 3.61 85.74M - 3.59 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Baticim 3.63 653.31M - 3.63 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
Demisas 6.14 322.35M - 6.14 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی