ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:50:07
0 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

304
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:44
37 (10.85%)
تغییر ۳ ماهه
38 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
62 (25.62%)
نوسان سالیانه

BIST 30

3,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 19:01:57
652 (27.55%)
تغییر ۳ ماهه
1,153 (61.88%)
تغییر ۶ ماهه
153,069 (98.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 458000 2061.00T 458000 458000 458000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Turkiye Is Bankasi A 227690 1024.61T 227690 227690 227690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Turkiye Is Bankasi B 45000 202.50T 45000 43101 45000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Qnb Finansbank 62.95 210.88B 62.95 62.95 62.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۷
Kent Gida 389.7 85.73B 389.7 389.7 395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۶
Ford Otosan 177.2 62.18B 177.2 177 180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Koc Holding 23.08 58.53B 23.08 23.02 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Erdemir 15.81 55.34B 15.81 15.61 15.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Kalkinma 29.48 47.17B 29.48 29.48 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
ENKA 7.9 43.84B 7.9 7.9 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
BIM Magazalar 67.9 41.23B 67.9 66.85 67.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Aselsan 17.22 39.26B 17.22 17.22 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Garanti Bank 9.25 38.85B 9.25 9.24 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkcell 16.24 35.59B 16.24 16.19 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Iskenderun 11.93 34.60B 11.93 11.84 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Akbank TAS 6.32 32.86B 6.32 6.25 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۶
SASA Polyester 39.26 32.36B 39.26 39.22 39.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turk Telekom 7.93 27.76B 7.93 7.93 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Gubretas 80.15 26.77B 80.15 80.15 80.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Is Bankasi C 5.94 26.73B 5.94 5.86 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Tupras Turkiye 106.7 26.72B 106.7 106.5 107.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Arcelik AS 35.06 23.69B 35.06 35.06 35.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Sisecam 7.65 23.43B 7.65 7.65 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Yapi ve Kredi Bankasi 2.77 23.40B 2.77 2.73 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Sabanci Holding 10.91 22.26B 10.91 10.7 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
THY 14.78 20.40B 14.78 14.63 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Koza Altin 128.9 19.66B 128.9 127.3 129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Tofas 39.08 19.54B 39.08 38.6 39.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Coca Cola Icecek 69.8 17.76B 69.8 69.7 69.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Vakif Bankasi 4.26 16.64B 4.26 4.24 4.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۶
Petkim 6.02 15.25B 6.02 5.95 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Anadolu Efes Malt 25.7 15.22B 25.7 25.3 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Finans Finansal 127.1 14.62B 127.1 127.1 127.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Enerjisa Enerji 11.65 13.76B 11.65 11.5 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۶
Borusan Yatirim 488.2 13.40B 488.2 483.3 491.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Halk Bk 5.39 13.33B 5.39 5.39 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turk Traktor 218.2 11.65B 218.2 217.8 219.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Vestel 30.46 10.22B 30.46 30.46 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Vestel Beyaz 53.4 10.15B 53.4 52.9 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Nuh Cimento 64.5 9.69B 64.5 62.4 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی