ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1302
قیمت روز
0 (0.93%)
تغییر روزانه
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 11:08:15
0 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

311
قیمت روز
4 (1.3%)
تغییر روزانه
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:27
35 (10.12%)
تغییر ۳ ماهه
33 (9.59%)
تغییر ۶ ماهه
68 (27.98%)
نوسان سالیانه

BIST 30

3,018
قیمت روز
12 (0.41%)
تغییر روزانه
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 11:02:22
637 (26.76%)
تغییر ۳ ماهه
1,147 (61.28%)
تغییر ۶ ماهه
142,284 (97.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 500000 2250.00T 500000 500000 500000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳:۴۰
Turkiye Is Bankasi A 250459 1127.07T 250459 250459 250459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۷
Turkiye Is Bankasi B 49500 222.75T 49500 49000 49500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Qnb Finansbank 62.5 209.38B 62.5 62.5 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Kent Gida 350.8 77.18B 350.8 350.8 367.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Ford Otosan 177.8 62.39B 177.8 177.8 179.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Koc Holding 22.56 57.21B 22.56 22.56 22.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Erdemir 16 56.00B 16 16 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Kalkinma 28.98 46.37B 28.98 28.98 29.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
ENKA 7.81 43.34B 7.81 7.81 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
BIM Magazalar 66.85 40.59B 66.85 66.85 67.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Aselsan 17.03 38.83B 17.03 17.03 17.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Garanti Bank 9 37.80B 9 9 9.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Iskenderun 12.5 36.25B 12.5 12.23 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Turkcell 16.33 35.79B 16.33 16.32 16.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Akbank TAS 6.12 31.82B 6.12 6.12 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
SASA Polyester 38.4 31.65B 38.4 38.4 39.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۹:۳۸
Turk Telekom 7.85 27.48B 7.85 7.85 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Tupras Turkiye 107.5 26.92B 107.5 107.5 109.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Gubretas 78.55 26.24B 78.55 78.55 80.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Is Bankasi C 5.74 25.83B 5.74 5.74 5.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Arcelik AS 35.1 23.72B 35.1 35.1 35.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Sisecam 7.59 23.25B 7.59 7.59 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Yapi ve Kredi Bankasi 2.7 22.81B 2.7 2.7 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Sabanci Holding 10.75 21.93B 10.75 10.75 10.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Koza Altin 132.8 20.25B 132.8 131.9 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
THY 14.65 20.22B 14.65 14.65 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Tofas 38 19.00B 38 38 38.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Coca Cola Icecek 70.8 18.01B 70.8 70.7 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Vakif Bankasi 4.21 16.44B 4.21 4.21 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Petkim 6.23 15.79B 6.23 6.15 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anadolu Efes Malt 25.2 14.92B 25.2 25.2 25.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Finans Finansal 126.9 14.59B 126.9 125 127.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Enerjisa Enerji 11.71 13.83B 11.71 11.56 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۹:۳۸
Borusan Yatirim 486.9 13.37B 486.9 486.9 494.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Halk Bk 5.36 13.26B 5.36 5.36 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Turk Traktor 218.7 11.67B 218.7 218.7 220.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Vestel 30.36 10.18B 30.36 30.36 31.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Vestel Beyaz 52.65 10.00B 52.65 52.65 53.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Nuh Cimento 63.8 9.58B 63.8 63.8 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی