ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1202
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:51:07
0 (15.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:52
49 (16.17%)
تغییر ۳ ماهه
60 (20.55%)
تغییر ۶ ماهه
62 (21.38%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,867
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:05:00
115 (3.87%)
تغییر ۳ ماهه
695 (31.98%)
تغییر ۶ ماهه
146,778 (98.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 360855 1623.85T 360855 360855 360855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Turkiye Is Bankasi A 250000 1125.00T 250000 250000 250000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۳۷
Turkiye Is Bankasi B 36889.9 166.00T 36889.9 36889.9 38499.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Qnb Finansbank 49.02 164.22B 49.02 49 70.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Kent Gida 330 72.60B 330 330 348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Erdemir 19.44 68.04B 19.44 19.25 19.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Ford Otosan 177 62.11B 177 169 177.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Koc Holding 18.64 47.27B 18.64 18.55 18.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
ENKA 7.88 43.73B 7.88 7.23 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
BIM Magazalar 65.4 39.34B 65.4 64.4 65.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
SASA Polyester 35.12 39.06B 35.12 35.12 36.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Iskenderun 13.44 38.98B 13.44 13.44 13.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Turkiye Kalkinma 22.98 36.77B 22.98 21.88 30.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Aselsan 14.91 33.99B 14.91 14.52 15.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Turkcell 14.79 32.41B 14.79 14.74 14.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Garanti Bank 7.25 30.45B 7.25 7.24 7.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Akbank TAS 4.94 25.69B 4.94 4.87 4.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Sisecam 7.63 23.37B 7.63 7.63 7.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Turk Telekom 6.67 23.35B 6.67 6.56 6.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Tupras Turkiye 91.3 22.86B 91.3 86.25 91.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Arcelik AS 33.4 22.57B 33.4 33.4 34.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Turkiye Is Bankasi C 4.95 22.28B 4.95 4.77 4.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Coca Cola Icecek 83.4 21.21B 83.4 69.5 83.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Gubretas 60.8 20.31B 60.8 59.85 61.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Koza Altin 117.4 17.90B 117.4 115.2 118.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Yapi ve Kredi Bankasi 2.08 17.57B 2.08 2.07 3.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
THY 12.6 17.39B 12.6 12.51 12.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Petkim 6.74 17.08B 6.74 6.74 6.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Sabanci Holding 8.35 17.04B 8.35 8.24 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Anadolu Efes Malt 24.54 14.53B 24.54 24.06 24.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Tofas 28.76 14.38B 28.76 28.7 29.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Vakif Bankasi 3.4 13.28B 3.4 3.37 3.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Enerjisa Enerji 10.75 12.70B 10.75 10.53 10.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Finans Finansal 96.2 11.06B 96.2 100 96.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Turk Traktor 206.5 11.02B 206.5 203 208 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Borusan Yatirim 384 10.54B 384 381.1 390.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Bera 30.8 10.52B 30.8 25.46 31.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Turkiye Halk Bk 4.25 10.51B 4.25 4.19 4.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Vestel 30.02 10.07B 30.02 29.8 30.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Vestel Beyaz 51.15 9.72B 51.15 51.15 53.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی