شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1469
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:50:55
0 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

281
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:18
46 (19.57%)
تغییر ۳ ماهه
81 (40.50%)
تغییر ۶ ماهه
98 (53.55%)
نوسان سالیانه

BIST 30

165,359
قیمت روز
2,695 (1.66%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:46
13,191 (8.67%)
تغییر ۳ ماهه
28,761 (21.06%)
تغییر ۶ ماهه
58,912 (55.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDC 12.96 4.44B 13.07 12.95 13.07 0.46 3.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
MCT 3.48 32.11M 3.53 3.43 3.53 0.10 2.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
MTE 1.85 348.00M 1.81 1.79 1.85 0.08 4.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
TGS 4.98 74.40M 5.01 4.98 5.01 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Adel 12.39 290.82M 12.45 12.37 12.45 0.07 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
AVOD 3.89 306.90M 3.83 3.82 3.89 0.35 9.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Bera 4.23 1.37B 4.28 4.23 4.34 0.04 0.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Dagi 3.8 155.45M 3.87 3.8 3.97 0.07 1.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Desa 4.73 223.47M 4.7 4.69 4.73 0.10 2.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
ENKA 5.52 28.40B 5.51 5.51 5.52 0.03 0.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
ERSU 4.92 187.92M 4.91 4.84 4.92 0.10 2.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Orge 5.47 272.50M 5.46 5.46 5.47 0.02 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
TSKB 1.15 2.94B 1.13 1.13 1.15 0.05 4.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Adese 1.57 383.04M 1.56 1.56 1.57 0.01 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Avtur 2.04 91.80M 2.08 2.04 2.08 0.10 4.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Bizim 14.36 809.40M 14.25 14.18 14.36 0.74 5.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Brisa 11.1 3.33B 11.16 11.1 11.17 0.03 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Cimsa 8.54 1.08B 8.2 8.2 8.54 0.60 7.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Ditas 16.86 177.60M 16.88 16.86 17.1 0.18 1.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Gozde 4.3 1.53B 4.24 4.24 4.3 0.20 4.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Karel 15.17 899.29M 15.21 15.16 15.21 0.09 0.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Milpa 4.28 852.80M 4.25 4.25 4.28 0.07 1.66% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Saray 1.63 39.71M 1.64 1.61 1.64 0.62 38.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Tofas 22.88 11.39B 22.76 22.76 22.88 0.64 2.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Vanet 1.63 39.75M 1.65 1.62 1.65 0.04 2.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Yatas 7.52 1.11B 7.49 7.45 7.52 0.09 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Yunsa 12.95 380.54M 12.97 12.95 13.02 0.10 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Bagfas 18.09 812.25M 18.01 18.01 18.09 0.49 2.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Celebi 88.15 2.18B 88.75 88.15 88.75 0.10 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Cemtas 7.58 767.42M 7.54 7.54 7.58 0.06 0.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Despec 6.95 159.62M 6.96 6.95 6.96 0.12 1.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Escort 3.86 196.47M 3.88 3.86 3.88 0.03 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Gentas 2.3 320.45M 2.27 2.27 2.3 0.06 2.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Gersan 3.96 304.00M 3.85 3.85 3.96 0.15 3.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Hateks 9.64 200.76M 9.95 9.48 9.95 0.35 3.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Hektas 15.08 3.37B 15.06 14.81 15.08 0.28 1.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Indeks 11.12 620.48M 10.88 10.85 11.12 0.32 2.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Intema 10.01 187.79M 9.79 10.01 9.79 0.33 3.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Is GYO 1.72 1.60B 1.7 1.69 1.72 0.05 2.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Jantsa 73.5 765.90M 72.75 72.75 73.5 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی