شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1493
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 07:26:06
0 (8.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:18
46 (19.57%)
تغییر ۳ ماهه
81 (40.50%)
تغییر ۶ ماهه
98 (53.55%)
نوسان سالیانه

BIST 30

166,714
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:36
7,640 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
28,016 (20.20%)
تغییر ۶ ماهه
60,335 (56.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.43 32.59M - 3.4 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
TGS 4.91 73.65M - 4.9 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Ayes 3.14 - - 3.1 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Dagi 3.78 163.67M - 3.69 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
ERSU 4.75 171.00M - 4.73 4.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Ditas 17.36 173.60M - 16.98 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Ostim 2.3 175.33M - 2.26 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Saray 1.64 59.98M - 1.64 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Serve 4.85 52.73M - 4.74 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Bastas 3.61 - - 3.49 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Despec 6.83 157.09M - 6.83 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Soktas 3.51 140.82M - 3.51 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Utopya 6 150.00M - 5.75 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Derimod 6.86 185.22M - 6.86 6.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
OYAK YO 5.92 118.40M - 5.91 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Atlas YO 1.56 46.80M - 1.56 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Berkosan 3.67 57.25M - 3.67 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Burcelik 8.1 68.23M - 8.08 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Cimbeton 67.05 118.68M - 65.25 68.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Metemtur 2 36.00M - 1.99 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Pera GYO 1.01 89.99M - 1.01 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Sanifoam 6.14 79.87M - 6.09 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Aciselsan 9.63 103.25M - 9.57 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Marti GYO 1.39 149.79M - 1.39 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Tac Tarim 5.1 36.11M - 5.07 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Garanti YO 1.73 60.55M - 1.72 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Marti Otel 1.02 121.05M - 1.01 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
MMC Sanayi 1.79 23.87M - 1.79 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Silverline 2.86 127.53M - 2.82 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Yaprak Sut 9.05 64.26M - 9.05 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Avrasya GYO 2.42 174.24M - 2.41 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Balatacilar 2.36 - - 2.31 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Celik Halat 9.94 164.01M - 10.22 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Denizli Cam 7.6 114.00M - 7.57 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Luks Kadife 11.83 118.30M - 11.52 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Mepet Metro 2.07 155.97M - 2.06 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Selcuk Gida 3.32 36.52M - 3.2 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Arti Yatirim 2.28 22.80M - 2.28 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Dagi Yatirim 7.46 80.57M - 7.15 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Dogusan Boru 2.29 68.70M - 2.29 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی