شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1441
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 12:08:21
0 (1.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:43
43 (15.14%)
تغییر ۳ ماهه
105 (47.30%)
تغییر ۶ ماهه
137 (72.11%)
نوسان سالیانه

BIST 30

1,958
قیمت روز
20 (1.04%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 12:07:05
147,759 (98.69%)
تغییر ۳ ماهه
168,089 (98.85%)
تغییر ۶ ماهه
113,829 (98.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 4.51 42.85M - 4.39 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Ayes 4.53 - - 4.31 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
ERSU 4.23 152.28M - 4.23 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Orma 12.25 - - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Avtur 2.24 100.80M - 2.22 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Ostim 2.82 214.97M - 2.82 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Saray 3.63 132.76M - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Serve 6.02 76.71M - 6 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Umpas 0.69 - - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Vanet 1.68 42.00M - 1.68 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Bastas 4.19 - - 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Cosmos 3.05 18.30M - 3.01 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Despec 8.5 195.50M - 8.45 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Escort 3.51 175.47M - 3.51 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Hateks 9.6 201.60M - 9.52 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Intema 13.26 257.77M - 13.16 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
SAN-EL 3.64 66.45M - 3.61 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Utopya 7.21 180.25M - 7.21 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Ata GYO 3.43 81.46M - 3.4 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Derimod 6.94 187.38M - 6.94 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
OYAK YO 6.48 129.60M - 6.48 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Rodrigo 2.65 18.78M - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Temapol 7.98 113.12M - 7.88 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Uzertas 4.36 - - 4.22 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Altinyag 1.24 130.20M - 1.22 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Berkosan 4.22 65.83M - 4.22 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Cimbeton 79 139.83M - 76 79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Diriteks 1.52 16.19M - 1.44 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Metemtur 2.3 39.33M - 2.27 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Pera GYO 1.63 145.23M - 1.63 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Pinar Su 5.45 243.96M - 5.45 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Sanifoam 5.78 75.19M - 5.72 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Aciselsan 9.45 101.32M - 9.36 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Frigo Pak 28.28 169.68M - 28 28.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
GSD Marin 4.39 216.63M - 4.38 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Marti GYO 2.12 228.46M - 2.11 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Tac Tarim 5.09 36.04M - 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Taze Kuru 51.95 51.95M - 51.95 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Yesil GYO 0.91 209.03M - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
Ekiz Kimya 9.29 66.68M - 9.29 9.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی