ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1072
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ساعت 14:44:20
0 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:51
23 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
52 (15.29%)
تغییر ۶ ماهه
36 (10.11%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,690
قیمت روز
3 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ساعت 14:36:35
156 (6.16%)
تغییر ۳ ماهه
58 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
535 (24.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qnb Finansbank 34.5 115.58B 34.5 34.46 34.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۸
Erdemir 18.16 63.38B 18.16 18.16 18.16 0.05 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Ford Otosan 170.1 59.72B 170.1 170.1 170.1 0.10 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
ENKA 10.11 55.33B 10.11 10.11 10.11 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Koc Holding 21.56 54.52B 21.56 21.56 21.56 0.06 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Kent Gida 181.7 39.97B 181.7 181.7 188 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
Garanti Bank 9.06 37.93B 9.06 9.06 9.06 0.03 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Aselsan 16.29 37.39B 16.29 16.29 16.29 0.11 0.68% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
BIM Magazalar 61.05 36.87B 61.05 61.05 61.05 0.25 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Iskenderun 12.39 36.11B 12.39 12.39 12.39 0.06 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Turkcell 15.37 33.69B 15.37 15.37 15.37 0.07 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Tupras Turkiye 131.2 32.60B 131.2 131.2 131.2 1.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Turkiye Kalkinma 20.04 32.35B 20.04 20.04 20.04 0.18 0.90% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
SASA Polyester 26.88 30.12B 26.88 26.88 26.88 0.08 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Tofas 56.5 28.40B 56.5 56.5 56.5 0.30 0.53% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Akbank TAS 5.26 27.20B 5.26 5.26 5.26 0.03 0.57% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Turk Telekom 7.3 25.72B 7.3 7.3 7.3 0.05 0.68% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Sisecam 8.17 24.97B 8.17 8.17 8.17 0.02 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Turkiye Is Bankasi A 260200 24.68B 260200 260200 260200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۵۴
Turkiye Is Bankasi 365000 24.68B 365000 365000 365000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۵۴
Turkiye Is Bankasi C 5.24 24.68B 5.24 5.24 5.24 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Turkiye Is Bankasi B 30499.9 24.68B 30499.9 30499.9 30499.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortak 33.86 23.67B 33.86 33.86 33.86 0.04 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Arcelik AS 32.92 22.14B 32.92 32.92 32.92 0.16 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Sabanci Holding 10.17 20.61B 10.17 10.17 10.17 0.07 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Yapi ve Kredi Bankasi 2.43 20.36B 2.43 2.43 2.43 0.02 0.83% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Coca Cola Icecek 79.55 20.01B 79.55 79.55 79.55 0.90 1.14% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
THY 14.39 19.76B 14.39 14.39 14.39 0.07 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Gubretas 57.05 18.04B 57.05 57.05 57.05 3.05 5.65% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Petkim 6.18 15.66B 6.18 6.18 6.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۵۸
Koza Altin 99.9 15.33B 99.9 99.9 99.9 0.60 0.60% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Vakif Bankasi 3.38 13.16B 3.38 3.38 3.38 0.01 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Enerjisa Enerji 11.32 13.15B 11.32 11.32 11.32 0.19 1.71% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Anadolu Efes Malt 21.12 12.64B 21.12 21.12 21.12 0.22 1.04% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Turkiye Halk Bk 4.41 10.88B 4.41 4.41 4.41 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
TAV Havalimanlar 26.18 9.42B 26.18 26.18 26.18 0.10 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Borusan Yatirim 331.5 9.35B 331.5 331.5 331.5 1.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Vestel Beyaz 46.8 8.88B 46.8 46.8 46.8 0.08 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Turk Traktor 164.8 8.70B 164.8 164.8 164.8 1.80 1.10% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
Pegasus 82.05 8.36B 82.05 82.05 82.05 0.35 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی