ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1184
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:36:08
0 (17.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

370
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:49
65 (21.31%)
تغییر ۳ ماهه
21 (6.02%)
تغییر ۶ ماهه
85 (29.82%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,863
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 14:34:15
224 (7.25%)
تغییر ۳ ماهه
652 (29.49%)
تغییر ۶ ماهه
152,445 (98.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 396031 1782.14T 396031 396031 396031 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۴۳
Turkiye Is Bankasi A 249999.7 1125.00T 249999.7 249999.7 249999.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۴۶
Turkiye Is Bankasi B 38134.1 171.60T 38134.1 38134.1 38134.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۴۳
Qnb Finansbank 45.96 153.97B 45.96 45.96 46.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Erdemir 19.99 69.97B 19.99 19.95 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Kent Gida 309.4 68.07B 309.4 309.4 315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۴۸
Ford Otosan 177 62.11B 177 177 178.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Koc Holding 19.08 48.38B 19.08 19.08 19.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
ENKA 8.3 46.06B 8.3 7.95 8.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Iskenderun 13.74 39.85B 13.74 13.73 14.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
BIM Magazalar 64.85 39.01B 64.85 64.7 65.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
SASA Polyester 33.82 37.62B 33.82 33.82 34.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۴۸
Turkiye Kalkinma 22.78 36.45B 22.78 22.6 22.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۴۸
Aselsan 14.85 33.86B 14.85 14.85 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Turkcell 15.2 33.31B 15.2 15.17 15.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Garanti Bank 7.68 32.26B 7.68 7.66 7.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Akbank TAS 5.03 26.16B 5.03 5.03 5.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Tupras Turkiye 98.6 24.69B 98.6 95.05 98.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Turk Telekom 6.76 23.66B 6.76 6.72 6.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Sisecam 7.67 23.49B 7.67 7.62 7.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۴۸
Turkiye Is Bankasi C 5.02 22.59B 5.02 5.01 5.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Arcelik AS 32.62 22.04B 32.62 32.6 32.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Coca Cola Icecek 83.7 21.29B 83.7 83 84.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Gubretas 61.25 20.46B 61.25 61.1 62.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Koza Altin 125.9 19.20B 125.9 125.9 130.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
THY 13.39 18.48B 13.39 13.21 13.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Yapi ve Kredi Bankasi 2.11 17.82B 2.11 2.11 2.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۴۸
Sabanci Holding 8.36 17.06B 8.36 8.36 8.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Petkim 6.41 16.25B 6.41 6.36 6.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Anadolu Efes Malt 25.18 14.91B 25.18 25 25.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Tofas 29.56 14.78B 29.56 29.36 29.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Vakif Bankasi 3.44 13.44B 3.44 3.42 3.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Enerjisa Enerji 10.61 12.53B 10.61 10.61 10.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Turk Traktor 204.1 10.89B 204.1 202.6 206.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Finans Finansal 94.1 10.82B 94.1 93 95.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Turkiye Halk Bk 4.28 10.59B 4.28 4.28 4.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Borusan Yatirim 379.7 10.43B 379.7 379.7 383.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Bera 30.08 10.28B 30.08 29.82 31.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Vestel 29.74 9.98B 29.74 29.52 29.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Kardemir D 8.41 9.59B 8.41 8.41 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی