شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:26:18
0 (10.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

274
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:28
37 (15.61%)
تغییر ۳ ماهه
73 (36.32%)
تغییر ۶ ماهه
91 (49.73%)
نوسان سالیانه

BIST 30

167,841
قیمت روز
344 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:01:28
10,580 (6.73%)
تغییر ۳ ماهه
27,683 (19.75%)
تغییر ۶ ماهه
61,462 (57.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ayes 3 - 3.02 3 3.02 0.07 2.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Bastas 3.48 - - 3.48 3.48 0.02 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Cosmos 3.09 18.54M 2.99 2.99 3.09 0.15 5.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Uzertas 4.05 - 4 4 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Diriteks 1.23 13.10M 1.21 1.21 1.23 0.06 4.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Taze Kuru 15.74 19.05M 19.18 15.74 19.18 1.74 11.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Balatacilar 2.44 - 2.39 2.39 2.44 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Arti Yatirim 2.15 21.50M 2.18 2.15 2.18 0.02 0.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Merit Turizm 19.41 - - 19.41 19.41 0.24 1.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Sodas Sodyum 13.35 - - 13.35 13.35 0.15 1.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Yibitas Yozgat 7450 - - 7450 7450 24.60 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Kapital Yatirim 3.38 14.37M 3.44 3.38 3.44 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Atlantis Holding 1.64 13.12M 1.61 1.61 1.64 0.02 1.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Metal Gayrimenkul 1.18 11.80M 1.24 1.18 1.24 0.07 5.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
EIS 5.72 3.92B 5.76 5.72 5.76 0.06 1.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
IDC 13.51 5.05B 13.49 13.49 13.51 0.14 1.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
MCT 3.39 32.21M 3.3 3.3 3.39 0.04 1.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
MTE 2.03 400.00M 2.01 2.01 2.03 0.15 7.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
TGS 5.06 76.05M - 5.06 5.06 0.16 3.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
THY 12.71 17.55B 12.64 12.64 12.71 0.18 1.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Adel 13.06 308.07M 13.05 13.05 13.06 0.26 1.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
AVOD 3.64 328.50M 3.71 3.64 3.71 0.10 2.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Bera 4.45 1.52B 4.46 4.45 4.46 0.03 0.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Dagi 3.77 163.67M 3.79 3.77 3.79 0.03 0.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Desa 4.81 235.77M 4.83 4.81 4.83 0.03 0.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
ENKA 5.47 30.48B 5.48 5.47 5.48 0.02 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
ERSU 4.81 173.52M 4.82 4.81 4.82 0.03 0.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Orge 5.72 285.45M 5.76 5.72 5.76 0.06 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Adese 1.67 423.36M 1.64 1.64 1.67 0.02 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Avtur 1.94 86.85M - 1.94 1.94 0.04 2.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Bizim 14.7 883.20M 14.87 14.7 14.87 0.16 1.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Bossa 9.81 577.35M 9.67 9.67 9.81 0.30 3.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Brisa 11.07 3.37B 11.11 11.07 11.11 0.03 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Cemas 1.21 568.80M 1.17 1.17 1.21 0.03 2.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Cimsa 8.94 1.21B 8.81 8.81 8.94 0.05 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Ditas 16.31 164.00M 16.3 16.3 16.31 0.25 1.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Gozde 4.33 1.67B 4.34 4.33 4.34 0.02 0.46% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Karel 15.51 888.80M 15.26 15.26 15.51 0.24 1.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Ostim 2.47 189.05M 2.45 2.45 2.47 0.15 6.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Saray 1.65 60.34M - 1.65 1.65 0.01 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی