ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.124
قیمت روز
0 (0.65%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:50:11
0 (7.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

338
قیمت روز
4 (1.2%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:36
14 (4.32%)
تغییر ۳ ماهه
22 (6.11%)
تغییر ۶ ماهه
55 (19.43%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,866
قیمت روز
28 (0.97%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:01
44 (1.57%)
تغییر ۳ ماهه
743 (35.00%)
تغییر ۶ ماهه
136,540 (97.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qnb Finansbank 49.5 163.88B 49.44 49.44 49.5 0.58 1.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Kent Gida 379 80.30B 385 379 385 14.00 3.84% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Erdemir 18.16 63.11B 18.25 17.7 18.25 0.13 0.72% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Ford Otosan 182.8 62.39B 187.8 182.8 187.8 5.00 2.81% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Koc Holding 18.21 47.02B 18.28 18.21 18.36 0.33 1.81% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
ENKA 8.12 42.73B 8.06 7.88 8.12 0.49 6.42% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
BIM Magazalar 68.85 41.99B 69 68.85 69.6 0.30 0.44% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Iskenderun 13.79 39.76B 13.62 13.4 13.79 0.27 2.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Turkiye Kalkinma 23.28 38.27B 23.26 23.26 23.28 0.64 2.75% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
SASA Polyester 44.94 37.62B 45 44.94 45.18 0.38 0.85% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Aselsan 15.19 34.52B 15.21 15.19 15.3 0.05 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Turkcell 15.07 33.11B 15.08 15.07 15.08 0.02 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Garanti Bank 7.29 30.70B 7.31 7.28 7.31 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Akbank TAS 4.97 26.26B 4.97 4.97 4.97 0.08 1.61% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۶
Turkiye Is Bankasi C 4.9 24.03B 4.96 4.9 4.96 0.13 2.65% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Turkiye Is Bankasi A 250000 24.03B 250000 250000 250000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۳۷
Turkiye Is Bankasi B 39244.9 24.03B 36701 36701 39244.9 255.10 0.65% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Turkiye Is Bankasi 328050 24.03B 328050 328050 328050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Gubretas 68.25 22.86B 68.3 68.25 69.2 0.20 0.29% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Turk Telekom 6.6 22.82B 6.57 6.57 6.6 0.08 1.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Sisecam 7.36 22.64B 7.35 7.35 7.38 0.03 0.41% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Tupras Turkiye 89.2 22.41B 89.95 89.2 90.6 0.30 0.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Arcelik AS 31.56 21.76B 31.94 31.56 32.26 0.64 2.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Yapi ve Kredi Bankasi 2.15 18.67B 2.16 2.15 2.17 0.06 2.79% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Coca Cola Icecek 71.3 18.05B 70.55 70.55 71.3 0.35 0.49% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Koza Altin 114 17.46B 114.9 114 115.6 0.50 0.44% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Sabanci Holding 8.2 16.91B 8.25 8.2 8.25 0.09 1.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
THY 11.67 16.42B 11.83 11.67 11.97 0.23 1.97% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Petkim 6.34 16.25B 6.3 6.3 6.35 0.07 1.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Tofas 30.58 15.23B 30.86 30.58 30.94 0.12 0.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Vakif Bankasi 3.48 13.71B 3.5 3.48 3.5 0.03 0.86% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Anadolu Efes Malt 22.18 13.12B 22.02 21.96 22.18 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Enerjisa Enerji 10.48 12.40B 10.51 10.48 10.61 0.06 0.57% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Finans Finansal 99.85 11.94B 103.7 103.7 99.85 3.95 3.96% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Vestel 32.7 11.22B 32.7 32.7 32.7 0.76 2.32% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Turk Traktor 213.5 11.08B 211.5 211.5 213.5 5.80 2.79% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Borusan Yatirim 380.7 10.95B 380.9 380.7 385.1 8.50 2.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Turkiye Halk Bk 4.42 10.93B 4.41 4.41 4.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Vestel Beyaz 55.05 10.52B 55.25 55.05 55.75 0.30 0.54% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Bera 27.86 9.33B 27.72 26.96 27.86 0.56 2.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی