شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1695
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:33:19
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

218
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
13 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
26 (13.54%)
تغییر ۶ ماهه
56 (34.57%)
نوسان سالیانه

BIST 30

165,433
قیمت روز
1,548 (0.94%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:33:44
44,868 (37.21%)
تغییر ۳ ماهه
51,185 (44.80%)
تغییر ۶ ماهه
55,611 (50.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 21.14 36.49B - 21.14 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Erdemir 9.5 35.84B - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Garanti Bank 12.2 35.53B - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Akbank TAS 8.82 30.08B - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Aselsan 22.92 27.11B - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Tupras Turkiye 121 26.87B - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Turkcell 14.36 26.47B - 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Turkiye Is Bankasi B 47075 25.85B - 47075 47075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Turkiye Is Bankasi A 215000 25.85B - 215000 215000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Turkiye Is Bankasi 269000 25.85B - 269000 269000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Turkiye Is Bankasi C 7.1 25.85B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
ENKA 6.52 23.75B - 6.52 6.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Iskenderun 7.9 22.77B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Ford Otosan 76 21.51B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Yapi ve Kredi Bankasi 2.96 20.86B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
BIM Magazalar 49.54 20.19B - 49.54 49.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
THY 15.03 19.54B - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Sabanci Holding 10.54 18.16B - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Turk Telekom 8 17.43B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Denizbank 20.88 16.81B - 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Qnb Finansbank 67.6 16.11B - 67.6 67.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Anadolu Efes Malt 25.58 13.64B - 25.58 25.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Vakif Bankasi 6.5 12.23B - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Tofas 28.52 11.75B - 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Arcelik AS 22.02 10.45B - 22.02 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Sisecam 5.38 9.52B - 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Turkiye Halk Bk 6.79 9.25B - 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Coca Cola Icecek 44.06 8.51B - 44.06 44.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
TAV Havalimanlar 28.88 8.17B - 28.88 28.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Emlak Konut GYO 1.64 7.60B - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Enerjisa Enerji 7.72 7.24B - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Petkim 4 7.22B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Koza Altin 76.35 6.47B - 76.35 76.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Tekfen Holding 19.91 6.36B - 19.91 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Ulker Biskuvi 24.7 6.24B - 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
SASA Polyester 7.94 5.66B - 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Soda Sanayi 6.32 5.46B - 6.32 6.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Sok Marketler 11.03 5.24B - 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Yazicilar 20.1 5.17B - 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Kardemir A 2.96 4.94B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶