شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:26:18
0 (10.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:07
38 (16.03%)
تغییر ۳ ماهه
74 (36.82%)
تغییر ۶ ماهه
92 (50.27%)
نوسان سالیانه

BIST 30

168,185
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:31
10,925 (6.95%)
تغییر ۳ ماهه
28,028 (20.00%)
تغییر ۶ ماهه
61,807 (58.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.43 32.59M - 3.39 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Adel 13.32 314.69M - 13.32 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
AVOD 3.74 336.60M - 3.68 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ayes 3.07 - - 3 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Dagi 3.74 161.94M - 3.69 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Desa 4.84 238.23M - 4.8 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Orge 5.66 281.47M - 5.46 5.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bizim 14.86 891.60M - 14.85 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Cemas 1.18 559.32M - 1.17 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Cimsa 8.89 1.20B - 8.89 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ditas 16.56 165.60M - 16.56 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Karel 15.27 890.55M - 15.27 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Milpa 4.31 896.48M - 4.31 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ostim 2.32 176.86M - 2.32 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Saray 1.66 60.71M - 1.66 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Serve 4.8 52.18M - 4.7 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Vakko 5.02 803.20M - 5.02 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Yatas 7.59 1.11B - 7.58 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Yunsa 13.4 390.74M - 13.21 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bagfas 17.57 790.65M - 17.57 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bastas 3.5 - - 3.38 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Cemtas 7.95 802.76M - 7.95 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Cosmos 2.94 17.64M - 2.92 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Despec 6.83 157.09M - 6.83 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Gentas 2.36 342.20M - 2.31 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Gersan 4 320.00M - 3.99 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Hateks 10 210.00M - 10 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Indeks 11.45 639.34M - 11.4 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Reysas 6.44 768.61M - 6.44 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Utopya 5.98 149.50M - 5.95 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Derimod 7.09 191.43M - 6.93 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Konfrut 9.63 317.79M - 9.63 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
OYAK YO 5.95 119.00M - 5.93 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Teknosa 7.32 805.20M - 7.3 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Tumosan 6.43 739.45M - 6.26 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Akenerji 1.26 918.75M - 1.2 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Altinyag 1.3 136.50M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Atlas YO 1.49 44.70M - 1.48 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Berkosan 3.77 58.81M - 3.73 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
Burcelik 8.77 73.88M - 8.22 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی