ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1234
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 18:20:12
0 (8.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

340
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:32
16 (4.94%)
تغییر ۳ ماهه
16 (4.49%)
تغییر ۶ ماهه
65 (23.64%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,770
قیمت روز
8 (0.27%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 18:03:06
180 (6.09%)
تغییر ۳ ماهه
614 (28.50%)
تغییر ۶ ماهه
141,023 (98.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 360855 1623.85T 360855 360855 360855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Turkiye Is Bankasi A 250000 1125.00T 250000 250000 250000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۳۷
Turkiye Is Bankasi B 37399.9 168.30T 37500 37399.9 37500 100.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Qnb Finansbank 42.3 141.71B 42.3 42.3 42.3 4.70 11.11% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Kent Gida 350.1 77.02B 360.9 350.1 360.9 10.90 3.11% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Erdemir 18.09 63.39B 18.11 18.09 18.11 0.07 0.39% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Ford Otosan 178.1 62.95B 178 178 178.1 2.80 1.60% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Koc Holding 18.01 45.93B 17.94 17.94 18.01 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
ENKA 7.92 44.17B 7.97 7.92 7.97 0.13 1.64% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
BIM Magazalar 66.75 40.06B 66.45 66.45 66.75 0.75 1.12% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Iskenderun 13.47 38.95B 13.47 13.47 13.47 0.34 2.52% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
SASA Polyester 43.62 36.25B 43.36 43.36 43.62 0.32 0.73% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Turkiye Kalkinma 22.08 35.33B 22.08 22.08 22.08 0.62 2.81% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Aselsan 14.92 34.04B 14.84 14.84 14.92 0.04 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Turkcell 14.89 32.74B 15.03 14.89 15.03 0.09 0.60% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Garanti Bank 7.11 29.95B 7.09 7.09 7.11 0.11 1.57% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Akbank TAS 4.89 25.58B 4.86 4.86 4.89 0.09 1.88% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Turk Telekom 6.45 22.44B 6.38 6.38 6.45 0.08 1.26% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Sisecam 7.27 22.27B 7.24 7.24 7.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Turkiye Is Bankasi C 4.85 21.96B 4.84 4.84 4.85 0.06 1.25% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Tupras Turkiye 87.2 21.84B 87.05 87.05 87.2 0.25 0.29% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Arcelik AS 31.84 21.52B 31.38 31.38 31.84 0.86 2.78% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Gubretas 63.5 21.39B 63.9 63.5 63.9 2.25 3.54% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Coca Cola Icecek 72 18.29B 70.3 70.3 72 0.40 0.56% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Yapi ve Kredi Bankasi 2.13 18.16B 2.13 2.13 2.13 0.05 2.40% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Koza Altin 111.1 16.94B 110.2 110.2 111.1 0.40 0.36% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Petkim 6.56 16.70B 6.57 6.56 6.57 0.05 0.76% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Sabanci Holding 8.02 16.38B 7.99 7.99 8.02 0.11 1.39% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
THY 11.33 15.69B 11.34 11.33 11.34 0.27 2.38% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Tofas 30.04 15.07B 29.76 29.76 30.04 0.10 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Anadolu Efes Malt 22.66 13.45B 22.48 22.48 22.66 0.26 1.16% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Vakif Bankasi 3.42 13.36B 3.42 3.42 3.42 0.02 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Enerjisa Enerji 10.17 12.00B 10.06 10.06 10.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Turk Traktor 216.8 11.60B 216.7 216.7 216.8 8.20 3.78% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Turkiye Halk Bk 4.32 10.71B 4.32 4.32 4.32 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Vestel 30.96 10.53B 31.88 30.96 31.88 0.20 0.65% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Finans Finansal 91.5 10.52B 94 91.5 94 3.65 3.99% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Vestel Beyaz 54.4 10.39B 53.95 53.95 54.4 0.60 1.10% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Borusan Yatirim 347.5 9.55B 342.9 342.9 347.5 5.60 1.61% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Bera 26.94 9.19B 26.44 26.44 26.94 0.12 0.45% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی