شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1468
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 05:32:06
0 (8.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:27
42 (17.87%)
تغییر ۳ ماهه
78 (39.20%)
تغییر ۶ ماهه
94 (51.37%)
نوسان سالیانه

BIST 30

163,435
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:43
11,267 (7.40%)
تغییر ۳ ماهه
26,837 (19.65%)
تغییر ۶ ماهه
59,687 (57.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.36 31.92M - 3.35 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
MTE 1.74 348.00M - 1.72 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
TGS 4.96 74.40M - 4.96 5.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Adel 12.31 290.82M - 12.26 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
AVOD 3.41 306.90M - 3.41 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Ayes 3.13 - - 3.13 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Bera 4.02 1.37B - 3.95 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Desa 4.54 223.47M - 4.36 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
ERSU 5.22 187.92M - 5.18 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Orge 5.45 272.50M - 5.43 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Bossa 9.45 565.38M - 9.23 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Cimsa 7.97 1.08B - 7.94 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Ditas 17.76 177.60M - 17.76 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Gozde 3.98 1.53B - 3.98 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Karel 15.42 899.29M - 15.42 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Milpa 4.1 852.80M - 4.01 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Serve 4.78 51.96M - 4.45 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Vakko 4.91 785.60M - 4.91 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Vanet 1.64 41.00M - 1.63 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Yatas 7.35 1.07B - 7.35 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Yunsa 13.1 382.00M - 12.51 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Bagfas 18.05 812.25M - 18.05 18.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Celebi 89.6 2.18B - 89.6 92.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Cosmos 2.88 17.28M - 2.83 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Despec 6.94 159.62M - 6.94 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Gentas 2.21 320.45M - 2.21 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Gersan 3.8 304.00M - 3.8 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Hateks 9.56 200.76M - 9.56 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Indeks 11.08 618.68M - 11.06 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Intema 9.66 187.79M - 9.58 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Jantsa 69 758.58M - 68.75 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Parsan 15.65 1.21B - 15.57 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Reysas 6.4 763.84M - 6.4 6.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Soktas 3.49 140.02M - 3.48 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Akcansa 7.92 1.52B - 7.92 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Ata GYO 3.24 76.95M - 3.22 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Baticim 2.99 538.13M - 2.99 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Demisas 3.92 205.80M - 3.71 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Derimod 6.81 183.87M - 6.79 6.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
ERBOSAN 19.92 398.40M - 19.91 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی