ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.12
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:45:15
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

359
قیمت روز
2 (0.56%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:01:20
9 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
47 (15.06%)
تغییر ۶ ماهه
32 (9.79%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,635
قیمت روز
9 (0.36%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:33:36
215 (7.54%)
تغییر ۳ ماهه
340 (11.42%)
تغییر ۶ ماهه
697 (35.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 438000 1971.00T 438000 438000 438000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
Turkiye Is Bankasi A 260200 1170.90T 260200 260200 260200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۵۴
Turkiye Is Bankasi B 34999.6 157.50T 34999.6 34999.6 34999.6 0.30 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Qnb Finansbank 41.7 139.70B 41.7 41.7 41.7 0.50 1.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Erdemir 19.85 69.48B 19.85 19.85 19.85 0.15 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Ford Otosan 172.7 60.39B 172.7 172.7 172.7 1.40 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Koc Holding 20.6 52.09B 20.6 20.6 20.6 0.06 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
ENKA 9.3 51.72B 9.3 9.3 9.3 0.08 0.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Kent Gida 215 47.30B 215 215 215 3.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
BIM Magazalar 63.5 38.02B 63.5 63.5 63.5 0.40 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Aselsan 15.95 36.53B 15.95 15.95 15.95 0.09 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Garanti Bank 8.66 36.29B 8.66 8.66 8.66 0.11 1.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Iskenderun 12.24 35.50B 12.24 12.24 12.24 0.10 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Turkiye Kalkinma 21 33.60B 21 21 21.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Turkcell 15.19 33.25B 15.19 15.19 15.19 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
SASA Polyester 29.18 32.28B 29.18 29.18 29.18 0.28 0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Akbank TAS 5.31 27.66B 5.31 5.31 5.31 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Turkiye Is Bankasi C 5.33 23.94B 5.33 5.33 5.33 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Tupras Turkiye 94.65 23.71B 94.65 94.65 94.65 0.90 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Sisecam 7.75 23.71B 7.75 7.75 7.75 0.03 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Turk Telekom 6.56 22.96B 6.56 6.56 6.56 0.06 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Coca Cola Icecek 88.1 22.41B 88.1 88.1 88.1 1.85 2.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Arcelik AS 33.04 22.30B 33.04 33.04 33.04 0.08 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Yapi ve Kredi Bankasi 2.42 20.44B 2.42 2.42 2.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۴۶
Sabanci Holding 9.4 19.14B 9.4 9.4 9.4 0.06 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
THY 12.72 17.64B 12.72 12.72 12.72 0.15 1.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Tofas 35.24 17.45B 35.24 35.24 35.24 1.42 4.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Gubretas 50.6 16.69B 50.6 50.6 50.6 0.05 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Koza Altin 105.6 16.00B 105.6 105.6 105.6 1.10 1.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Petkim 5.66 14.34B 5.66 5.66 5.66 0.06 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Vakif Bankasi 3.49 13.63B 3.49 3.49 3.49 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Anadolu Efes Malt 22.36 13.26B 22.36 22.36 22.36 0.08 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Enerjisa Enerji 10.38 12.25B 10.38 10.38 10.38 0.05 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Turkiye Halk Bk 4.64 11.45B 4.64 4.64 4.64 0.02 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Vestel 29.26 9.86B 29.26 29.26 29.26 0.58 1.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Finans Finansal 84.95 9.77B 84.95 84.95 84.95 0.85 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Turk Traktor 171.3 9.13B 171.3 171.3 171.3 0.60 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Kardemir D 7.77 8.88B 7.77 7.77 7.77 0.04 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Vestel Beyaz 46.38 8.82B 46.38 46.38 46.38 0.44 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Borusan Yatirim 313.4 8.66B 313.4 313.4 313.4 7.30 2.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی