شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1476
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:37:05
0 (7.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:38
32 (13.22%)
تغییر ۳ ماهه
75 (37.69%)
تغییر ۶ ماهه
91 (49.73%)
نوسان سالیانه

BIST 30

164,218
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:02:15
12,050 (7.92%)
تغییر ۳ ماهه
28,181 (20.72%)
تغییر ۶ ماهه
60,587 (58.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.48 33.06M - 3.48 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
TGS 4.94 74.10M - 4.94 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Desa 4.49 221.01M - 4.48 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
ERSU 5.45 196.20M - 5.4 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Orge 5.44 272.00M - 5.42 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Avtur 2.26 101.70M - 2.26 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Ditas 18.07 180.70M - 16.69 18.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Ostim 2.2 167.71M - 2.2 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Saray 2.21 40.40M - 2.21 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Serve 4.46 48.49M - 4.46 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Vanet 1.72 43.00M - 1.72 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Bastas 3.6 - - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Despec 7.41 170.43M - 7.2 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Escort 4.01 200.47M - 4 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Hateks 9.87 207.27M - 10.05 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Intema 9.92 192.84M - 10.03 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Soktas 3.59 144.03M - 3.54 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Utopya 6.05 151.25M - 6.05 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Ata GYO 3.22 76.48M - 3.22 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Demisas 3.76 197.40M - 3.76 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Derimod 6.99 188.73M - 6.99 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
OYAK YO 6.21 124.20M - 5.86 6.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Uzertas 4.4 - - 4.34 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Altinyag 1.29 135.45M - 1.29 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Berkosan 3.73 58.19M - 3.73 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Burcelik 8.1 68.23M - 8.1 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Cimbeton 81.9 144.96M - 81.9 83.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Datagate 9.33 278.43M - 9.33 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Diriteks 1.32 14.06M - 1.32 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Metemtur 2.03 36.54M - 2 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Sanifoam 5.97 77.66M - 5.97 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Aciselsan 10.86 116.44M - 10.86 10.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Deniz GYO 4.08 204.00M - 4.03 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Frigo Pak 13.9 83.40M - 13 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
GSD Marin 3.47 169.23M - 3.42 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Marti GYO 1.29 139.02M - 1.29 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Garanti YO 1.64 57.40M - 1.64 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Marti Otel 1.01 119.87M - 1.01 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
MMC Sanayi 1.9 25.34M - 1.9 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
Royal Hali 2.12 127.20M - 2.12 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی