ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1247
قیمت روز
0 (0.73%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 22:12:08
0 (6.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:47
8 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
23 (6.44%)
تغییر ۶ ماهه
55 (19.71%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,839
قیمت روز
50 (1.77%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:21
17 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
728 (34.50%)
تغییر ۶ ماهه
134,331 (97.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qnb Finansbank 48.9 160.53B 48 48 48.9 0.98 2.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Kent Gida 360 75.13B 350 350 360 18.50 5.42% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Ford Otosan 176.3 65.80B 178.9 176.3 179.1 11.20 6.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Erdemir 17.98 61.32B 18.23 17.93 18.23 0.46 2.63% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Koc Holding 18.54 47.19B 18.57 18.54 18.7 0.07 0.38% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
BIM Magazalar 69.05 42.08B 69.1 69.05 69.1 0.25 0.36% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
ENKA 7.62 42.06B 7.47 7.47 7.62 0.11 1.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Iskenderun 13.52 39.01B 13.56 13.42 13.56 0.31 2.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
SASA Polyester 44.74 38.63B 46.8 44.74 47.18 1.80 4.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Turkiye Kalkinma 24 38.02B 24 24 24 0.24 1.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Aselsan 15.15 34.88B 15.14 15.14 15.21 0.15 0.99% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Turkcell 15.02 32.80B 14.87 14.87 15.02 0.11 0.74% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Garanti Bank 7.26 29.36B 7.29 7.26 7.29 0.27 3.86% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Akbank TAS 5.02 25.69B 5.03 5.02 5.07 0.08 1.62% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Turkiye Is Bankasi B 39500 23.98B 39500 39500 39500 202.20 0.51% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Turkiye Is Bankasi A 250000 23.98B 250000 250000 250000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۳۷
Turkiye Is Bankasi C 5.02 23.98B 5.07 5.02 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Turkiye Is Bankasi 328050 23.98B 328050 328050 328050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Gubretas 68.6 23.30B 68.85 68.6 68.95 1.15 1.68% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Turk Telekom 6.52 23.14B 6.53 6.52 6.53 0.09 1.38% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Sisecam 7.34 22.51B 7.29 7.29 7.34 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Tupras Turkiye 89.85 22.30B 89.6 89.6 90.05 0.80 0.90% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Arcelik AS 32.26 22.20B 32.4 32.26 32.52 0.60 1.86% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Coca Cola Icecek 71.05 18.31B 70.4 70.4 71.05 0.95 1.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Yapi ve Kredi Bankasi 2.19 18.16B 2.18 2.18 2.2 0.04 1.86% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Koza Altin 114.5 17.90B 114.6 114.5 114.6 2.90 2.53% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sabanci Holding 8.34 17.26B 8.38 8.34 8.44 0.12 1.44% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
THY 11.89 16.46B 11.88 11.83 11.89 0.04 0.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Petkim 6.39 15.59B 6.37 6.28 6.39 0.24 3.90% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Tofas 30.5 15.52B 30.4 30.4 30.5 0.54 1.77% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Vakif Bankasi 3.5 13.63B 3.52 3.5 3.55 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Anadolu Efes Malt 22.08 12.87B 22.14 22 22.14 0.34 1.56% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Enerjisa Enerji 10.54 12.45B 10.6 10.54 10.6 0.19 1.80% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Vestel 33.44 11.61B 33.6 33.44 33.6 1.18 3.53% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Finans Finansal 103.9 11.50B 103.9 103.9 103.9 3.90 3.90% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۸
Turk Traktor 208 11.37B 209.1 208 211.2 5.00 2.40% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Borusan Yatirim 388.8 11.28B 392.1 388.8 396.6 12.30 3.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Turkiye Halk Bk 4.43 10.91B 4.42 4.42 4.46 0.02 0.45% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Vestel Beyaz 55.35 10.81B 55.5 55.35 55.7 1.55 2.80% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Bera 27.16 9.77B 27.46 27.16 27.9 1.44 5.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی