ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1227
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 12:38:09
0 (9.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

336
قیمت روز
2 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:40
9 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
25 (6.93%)
تغییر ۶ ماهه
64 (23.53%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,821
قیمت روز
31 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 12:32:23
42 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
736 (35.28%)
تغییر ۶ ماهه
136,095 (97.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 404999.9 1822.50T 404999.9 404999.9 404999.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Turkiye Is Bankasi A 250000 1125.00T 250000 250000 250000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۳۷
Turkiye Is Bankasi B 38000 171.00T 38000 38000 39750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Qnb Finansbank 48.3 161.81B 48.3 48.3 50.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Kent Gida 372.9 82.04B 372.9 345 372.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Ford Otosan 184 64.57B 184 183.7 184.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Erdemir 16.4 57.40B 16.4 16.38 16.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Koc Holding 18.56 47.07B 18.56 18.56 18.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ENKA 8.02 44.51B 8.02 7.99 8.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
BIM Magazalar 69.05 41.54B 69.05 69.05 70 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Turkiye Kalkinma 24.1 38.56B 24.1 24.1 25.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Iskenderun 12.23 35.47B 12.23 12.23 12.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
SASA Polyester 42.6 35.11B 42.6 42.6 43.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Aselsan 15.05 34.31B 15.05 14.92 15.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Turkcell 14.77 32.37B 14.77 14.77 15.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Garanti Bank 6.62 27.80B 6.62 6.61 6.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Akbank TAS 4.7 24.44B 4.7 4.7 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Gubretas 68.5 22.88B 68.5 68.5 69.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Turk Telekom 6.41 22.44B 6.41 6.41 6.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Sisecam 7.25 22.21B 7.25 7.23 7.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Tupras Turkiye 87 21.79B 87 87 88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Turkiye Is Bankasi C 4.79 21.56B 4.79 4.79 4.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Arcelik AS 31.82 21.50B 31.82 31.78 32.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Coca Cola Icecek 71.05 18.07B 71.05 71.05 71.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Yapi ve Kredi Bankasi 2.07 17.49B 2.07 2.07 2.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۶
Koza Altin 111.9 17.06B 111.9 111.9 115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Sabanci Holding 8.28 16.89B 8.28 8.28 8.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
THY 11.97 16.52B 11.97 11.68 11.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Tofas 31.2 15.60B 31.2 31 31.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Petkim 6.02 15.25B 6.02 6.02 6.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Vakif Bankasi 3.44 13.44B 3.44 3.44 3.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Anadolu Efes Malt 21.32 12.62B 21.32 21.18 21.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Enerjisa Enerji 10.47 12.37B 10.47 10.47 10.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Finans Finansal 103.9 11.95B 103.9 103.9 108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Vestel 35.5 11.91B 35.5 35.5 36.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Turkiye Halk Bk 4.46 11.03B 4.46 4.46 4.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Vestel Beyaz 56.8 10.79B 56.8 56.55 57.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Borusan Yatirim 386.9 10.62B 386.9 386.9 393 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Turk Traktor 199 10.62B 199 199 203.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Bera 27.42 9.37B 27.42 25.3 27.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی