ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1327
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 22:59:07
0 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

303
قیمت روز
1 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:33
37 (10.88%)
تغییر ۳ ماهه
38 (11.14%)
تغییر ۶ ماهه
65 (27.31%)
نوسان سالیانه

BIST 30

3,017
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 19:01:57
657 (27.84%)
تغییر ۳ ماهه
1,184 (64.59%)
تغییر ۶ ماهه
155,995 (98.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 458000 2061.00T 458000 458000 458000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Turkiye Is Bankasi A 227690 1024.61T 227690 227690 227690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Turkiye Is Bankasi B 45000 202.50T 43101 43101 45000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Qnb Finansbank 62.95 210.88B 62.95 62.95 62.95 0.40 0.64% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۷
Kent Gida 389.7 85.73B 395 389.7 395 43.30 11.11% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۶
Ford Otosan 177.2 62.18B 179.1 177 180 0.10 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Koc Holding 23.08 58.53B 23.12 23.02 23.2 0.18 0.79% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Erdemir 15.81 55.34B 15.83 15.61 15.83 0.05 0.32% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Kalkinma 29.48 47.17B 29.66 29.48 29.7 0.34 1.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
ENKA 7.9 43.84B 7.93 7.9 8.1 0.06 0.77% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
BIM Magazalar 67.9 41.23B 67.65 66.85 67.95 1.45 2.18% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Aselsan 17.22 39.26B 17.24 17.22 17.44 0.04 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Garanti Bank 9.25 38.85B 9.26 9.24 9.34 0.15 1.62% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkcell 16.24 35.59B 16.25 16.19 16.25 0.12 0.74% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Iskenderun 11.93 34.60B 11.88 11.84 11.93 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Akbank TAS 6.32 32.86B 6.36 6.25 6.36 0.03 0.47% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۶
SASA Polyester 39.26 32.36B 39.22 39.22 39.36 0.54 1.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turk Telekom 7.93 27.76B 7.94 7.93 7.94 0.02 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Gubretas 80.15 26.77B 80.5 80.15 80.95 0.35 0.44% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Is Bankasi C 5.94 26.73B 5.93 5.86 5.94 0.03 0.51% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Tupras Turkiye 106.7 26.72B 106.9 106.5 107.4 0.90 0.85% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Arcelik AS 35.06 23.69B 35.22 35.06 35.42 0.60 1.71% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Sisecam 7.65 23.43B 7.66 7.65 7.67 0.03 0.39% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Yapi ve Kredi Bankasi 2.77 23.40B 2.76 2.73 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Sabanci Holding 10.91 22.26B 11.04 10.7 11.04 0.23 2.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
THY 14.78 20.40B 14.83 14.63 14.83 0.06 0.41% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Koza Altin 128.9 19.66B 128.7 127.3 129 1.20 0.94% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Tofas 39.08 19.54B 39 38.6 39.08 1.48 3.94% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Coca Cola Icecek 69.8 17.76B 69.75 69.7 69.8 0.20 0.29% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Vakif Bankasi 4.26 16.64B 4.29 4.24 4.29 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۶
Petkim 6.02 15.25B 6.04 5.95 6.04 0.13 2.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Anadolu Efes Malt 25.7 15.22B 25.76 25.3 25.76 0.06 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Finans Finansal 127.1 14.62B 127.5 127.1 127.5 1.90 1.49% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Enerjisa Enerji 11.65 13.76B 11.57 11.5 11.65 0.37 3.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۶
Borusan Yatirim 488.2 13.40B 491.5 483.3 491.5 2.80 0.57% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Halk Bk 5.39 13.33B 5.41 5.39 5.44 0.07 1.30% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Turk Traktor 218.2 11.65B 219.9 217.8 219.9 2.00 0.92% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Vestel 30.46 10.22B 30.8 30.46 30.8 0.50 1.67% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Vestel Beyaz 53.4 10.15B 52.9 52.9 53.4 0.10 0.19% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Nuh Cimento 64.5 9.69B 64.4 62.4 64.5 1.50 2.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی