شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1457
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 05:46:06
0 (2.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

296
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:09
28 (10.45%)
تغییر ۳ ماهه
80 (37.04%)
تغییر ۶ ماهه
106 (55.79%)
نوسان سالیانه

BIST 30

188,500
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:02:42
51,105 (37.20%)
تغییر ۳ ماهه
31,116 (19.77%)
تغییر ۶ ماهه
75,696 (67.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.94 37.43M - 3.94 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
MTE 2.3 460.00M - 2.3 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
AVOD 3.5 315.00M - 3.5 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Ayes 4.35 - - 4.3 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Dagi 5.84 252.87M - 5.67 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Desa 4.98 245.13M - 4.98 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
ERSU 4.39 158.04M - 4.39 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Orge 6.9 343.14M - 6.9 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Orma 7.49 - - 7.49 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Adese 2.06 519.12M - 2.06 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Avtur 2.01 90.45M - 2.01 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Bossa 9.86 589.91M - 10.13 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Cemas 1.56 739.44M - 1.56 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Ditas 23.7 237.00M - 22.46 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Milpa 3.85 800.80M - 3.85 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Ostim 2.82 214.97M - 2.82 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Saray 3.03 110.81M - 3.02 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Serve 6.5 70.66M - 6.5 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Vakko 5.18 828.80M - 5.18 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Vanet 1.82 45.50M - 1.82 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Yunsa 15.79 460.44M - 15.79 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Bastas 4.39 - - 4.39 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Cosmos 2.77 16.62M - 2.77 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Despec 7.76 178.48M - 7.75 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Escort 3.81 190.47M - 3.81 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Gentas 2.81 432.74M - 2.79 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Hateks 9.8 205.80M - 10.12 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Intema 12.31 239.31M - 12.02 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Jantsa 74.25 816.29M - 73.75 78.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Reysas 5.85 698.20M - 5.85 6.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
SAN-EL 3.88 70.83M - 3.88 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Soktas 2.71 212.01M - 2.71 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Utopya 6.7 167.50M - 6.7 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Demisas 5.95 312.38M - 5.82 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
ERBOSAN 22.16 443.20M - 22.14 23.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Konfrut 10.54 347.82M - 10.52 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
OYAK YO 6.9 138.00M - 6.84 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Teknosa 6.79 746.90M - 6.76 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Temapol 7.6 107.73M - 7.6 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
Tumosan 6.91 794.65M - 6.91 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی