شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1477
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 22:22:05
0 (11.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

266
قیمت روز
3 (1.14%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:49
44 (19.82%)
تغییر ۳ ماهه
61 (29.76%)
تغییر ۶ ماهه
94 (54.65%)
نوسان سالیانه

BIST 30

133,485
قیمت روز
637 (0.48%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:01:53
17,987 (11.88%)
تغییر ۳ ماهه
5,342 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
19,379 (16.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qnb Finansbank 40 132.06B 40.98 40 40.98 0.58 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Koc Holding 14.58 35.98B 14.89 14.58 14.93 0.39 2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Garanti Bank 7.86 32.59B 7.96 7.86 7.96 0.10 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
ENKA 6.02 31.00B 6.24 6.02 6.3 0.18 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
BIM Magazalar 50.15 30.54B 50.75 50.15 50.75 0.15 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Akbank TAS 5.6 29.02B 5.7 5.6 5.7 0.02 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Turkcell 12.69 27.92B 12.79 12.69 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Erdemir 7.73 27.41B 7.9 7.73 7.92 0.10 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Aselsan 24.34 27.02B 24.12 24.12 24.34 0.64 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Turkiye Kalkinma 30.38 23.48B - 30.38 30.38 2.76 9.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۱۱
Turk Telekom 6.75 23.21B 6.89 6.75 6.89 0.12 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Turkiye Is Bankasi 340000 22.84B - 340000 340000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۱۰
Turkiye Is Bankasi A 380383 22.84B - 380383 380383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۱۷
Turkiye Is Bankasi B 33850 22.84B 33800 33800 33850 1049.90 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۹
Turkiye Is Bankasi C 4.77 22.84B 4.84 4.77 4.85 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Tupras Turkiye 89.55 21.37B 90.35 88.15 90.35 4.20 4.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Ford Otosan 59.4 20.30B 60.3 59.4 60.6 1.55 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Iskenderun 6.4 18.59B 6.49 6.4 6.49 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yapi ve Kredi Bankasi 1.9 15.80B 1.92 1.9 1.92 0.03 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Sabanci Holding 7.73 15.47B 7.83 7.73 7.83 0.15 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
THY 9.53 12.75B 9.49 9.44 9.53 0.36 3.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Finans Finansal 103.6 11.96B 106.9 102.7 106.9 0.40 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Vakif Bankasi 4.52 11.45B 4.61 4.52 4.63 0.06 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Anadolu Efes Malt 18.37 10.79B 18.69 18.37 18.72 0.14 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Sisecam 4.28 9.68B 4.34 4.28 4.34 0.02 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Arcelik AS 14.63 9.60B 15.09 14.63 15.09 0.43 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Koza Altin 63.25 9.59B 64.3 63.25 64.3 0.35 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Tofas 18.76 9.22B 19.41 18.76 19.53 0.33 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Coca Cola Icecek 36.12 9.16B 37.26 36.12 37.26 0.12 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
SASA Polyester 9.03 7.69B 9.71 9.03 9.71 0.23 2.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Enerjisa Enerji 6.22 7.43B 6.52 6.22 6.52 0.27 4.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۳
Petkim 3.43 7.29B 3.48 3.43 3.48 0.02 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Ulker Biskuvi 20.72 7.10B 20.98 20.72 20.98 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Turkiye Halk Bk 5.07 6.33B 5.13 5.07 5.14 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
TAV Havalimanlar 17.18 6.22B 17.51 17.18 17.51 0.15 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Sok Marketler 9.23 5.65B 9.42 9.23 9.43 0.22 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۳
Kent Gida 189.6 5.37B 188 188 189.6 4.30 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Soda Sanayi 5.28 5.33B 5.37 5.28 5.38 0.05 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Tekfen Holding 13.67 5.22B 14.19 13.67 14.19 0.43 3.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
Gubretas 14.35 4.83B 14.67 14.35 14.7 0.10 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی