شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1471
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:08:07
0 (9.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

280
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:34
39 (16.18%)
تغییر ۳ ماهه
81 (40.70%)
تغییر ۶ ماهه
94 (50.54%)
نوسان سالیانه

BIST 30

160,913
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:16
3,967 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
26,766 (19.95%)
تغییر ۶ ماهه
59,141 (58.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EIS 5.7 3.91B - 5.69 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
IDC 12.2 4.58B - 11.96 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
MCT 3.53 33.54M - 3.48 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
TGS 4.82 72.30M - 4.79 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Adel 11.99 283.26M - 11.91 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Ayes 2.95 - - 2.85 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Desa 4.47 220.02M - 4.44 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
ERSU 5.4 194.40M - 5.4 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Orge 5.46 273.00M - 5.42 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
TSKB 1.04 2.91B - 1.03 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Avtur 2.51 112.95M - 2.4 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Bizim 12.64 758.40M - 12.64 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Bossa 9.3 556.41M - 8.92 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Brisa 11.24 3.43B - 11.24 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Cemas 1.09 516.66M - 1.09 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Cimsa 7.73 1.04B - 7.69 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Ditas 16.43 164.30M - 16.43 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Gozde 3.99 1.54B - 3.96 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Karel 15.99 932.54M - 15.86 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Milpa 4.29 892.32M - 4.29 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Saray 2.16 39.48M - 2.14 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Serve 4.6 50.01M - 4.6 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Vakko 4.9 784.00M - 4.9 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Vanet 1.71 42.75M - 1.71 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Yatas 7.36 1.07B - 7.34 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Yunsa 13 379.08M - 12.9 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Bagfas 18.19 818.55M - 18.04 18.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Bastas 3.65 - - 3.65 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Celebi 86.95 2.11B - 86.8 87.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Cemtas 7.49 756.31M - 7.41 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Cosmos 3.03 18.18M - 3 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Despec 6.79 156.17M - 6.63 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Gentas 2.25 326.25M - 2.25 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Gersan 3.9 312.00M - 3.89 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Hateks 9.92 208.32M - 10 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Hektas 15 3.41B - 14.2 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Indeks 11.22 626.50M - 11.22 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Intema 10.09 196.15M - 10.09 10.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Is GYO 1.65 1.58B - 1.64 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
Jantsa 70.05 770.12M - 69.85 71.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی