شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1482
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:59:05
0 (9.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:32
31 (12.70%)
تغییر ۳ ماهه
73 (36.14%)
تغییر ۶ ماهه
92 (50.27%)
نوسان سالیانه

BIST 30

167,654
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:23
11,567 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
24,638 (17.23%)
تغییر ۶ ماهه
61,275 (57.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.4 32.30M - 3.39 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Ayes 2.95 - - 2.91 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Cosmos 3.05 18.30M - 3.05 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Uzertas 4.15 - - 4 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Diriteks 1.29 13.74M - 1.25 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Balatacilar 2.36 - - 2.36 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Selcuk Gida 3.19 35.09M - 3.19 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Arti Yatirim 2.3 23.00M - 2.28 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Euro Kapital 1.88 33.46M - 1.85 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Sodas Sodyum 12.99 - - 12.99 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Euro Trend YO 1.49 25.03M - 1.49 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Ulaslar Turizm 2.73 30.46M - 2.73 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Yibitas Yozgat 7800 - - 7660.1 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Birlik Mensucat 1.52 24.98M - 1.48 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Kapital Yatirim 3.45 14.66M - 3.45 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Atlantis Holding 1.76 14.08M - 1.71 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Metal Gayrimenkul 1.15 11.50M - 1.14 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Etiler Inci Bufe Gida 2.99 36.93M - 2.7 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
EIS 5.66 3.88B - 5.63 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
IDC 13.6 5.10B - 13.33 13.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
TGS 5.13 76.95M - 5.12 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
THY 12.72 17.55B - 12.69 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Adel 13.09 309.25M - 12.79 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
AVOD 3.44 309.60M - 3.43 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Bera 4.34 1.48B - 4.33 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Desa 4.75 233.80M - 4.75 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Orge 5.9 293.41M - 5.5 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Adese 1.62 408.24M - 1.62 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Avtur 1.94 87.30M - 1.93 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Bizim 14.9 894.00M - 14.3 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Bossa 9.62 575.55M - 9.62 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Brisa 11.1 3.39B - 10.96 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Cemas 1.23 583.02M - 1.23 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Cimsa 8.85 1.20B - 8.84 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Ditas 16.48 164.80M - 16.47 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Gozde 4.48 1.72B - 4.48 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Karel 15.48 902.79M - 15.39 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Milpa 4.12 856.96M - 4.12 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Saray 1.69 61.81M - 1.66 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Serve 4.52 49.14M - 4.3 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی