شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1489
قیمت روز
0 (1.36%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:10:51
0 (7.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:18
46 (19.57%)
تغییر ۳ ماهه
82 (41.21%)
تغییر ۶ ماهه
98 (53.55%)
نوسان سالیانه

BIST 30

166,523
قیمت روز
1,164 (0.7%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:01:33
11,179 (7.20%)
تغییر ۳ ماهه
27,211 (19.53%)
تغییر ۶ ماهه
60,076 (56.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 3.4 32.30M 3.48 3.4 3.48 0.10 2.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
TGS 4.91 73.65M 4.92 4.91 4.92 0.05 1.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Adel 12.62 299.80M 12.79 12.62 12.79 0.23 1.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
AVOD 3.81 336.60M 3.9 3.81 3.9 0.08 2.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Dagi 3.73 160.64M 3.69 3.69 3.73 0.09 2.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Desa 4.69 231.34M 4.78 4.69 4.78 0.04 0.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
ERSU 4.77 171.72M 4.78 4.77 4.78 0.16 3.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Orge 5.44 271.03M 5.48 5.44 5.48 0.05 0.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Adese 1.61 403.20M 1.57 1.57 1.61 0.03 1.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Avtur 2 90.00M 1.99 1.99 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Bizim 15.06 872.40M 14.61 14.61 15.06 0.73 5.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Bossa 9.52 566.58M 9.55 9.52 9.55 0.10 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Cemas 1.17 554.58M 1.18 1.17 1.18 0.03 2.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Ditas 16.98 169.00M 17.07 16.98 17.07 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Karel 15.39 896.96M 15.62 15.39 15.62 0.26 1.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Milpa 4.31 894.40M 4.33 4.31 4.33 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Ostim 2.26 173.04M 2.29 2.26 2.29 0.02 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Serve 4.74 51.53M 4.8 4.74 4.8 0.07 1.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Vakko 4.99 795.20M 4.98 4.98 4.99 0.06 1.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Vanet 1.61 40.25M 1.63 1.61 1.63 0.03 1.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Yunsa 13.02 376.46M 13 13 13.02 0.12 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Bagfas 17.53 792.90M 17.88 17.53 17.88 0.55 3.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Bastas 3.51 - 3.49 3.49 3.51 0.11 3.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Cemtas 7.67 773.47M 7.71 7.67 7.71 0.12 1.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Cosmos 2.91 17.46M 2.89 2.89 2.91 0.05 1.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Despec 6.89 158.24M 7.03 6.89 7.03 0.08 1.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Escort 3.72 185.97M 3.78 3.72 3.78 0.15 4.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Gentas 2.28 330.60M - 2.28 2.28 0.03 1.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Gersan 4.03 319.20M 4.08 4.03 4.08 0.07 1.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Hateks 9.71 204.54M 9.77 9.71 9.77 0.03 0.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Indeks 10.97 614.77M 11.09 10.97 11.09 0.22 2.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Intema 9.9 193.04M 9.94 9.9 9.94 0.08 0.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Jantsa 73.6 807.50M 73.7 73.6 73.7 0.40 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Reysas 6.52 767.42M 6.18 6.18 6.52 0.25 3.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Soktas 3.54 138.82M 3.52 3.52 3.54 0.04 1.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Utopya 5.9 147.50M 5.95 5.9 5.95 0.09 1.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Ata GYO 3.41 81.23M 3.45 3.41 3.45 0.06 1.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Baticim 3.07 550.73M 3.09 3.07 3.09 0.02 0.66% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Demisas 3.74 196.35M 3.75 3.74 3.75 0.02 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Derimod 6.86 186.30M 6.87 6.86 6.87 0.03 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی