شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1457
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت 10:11:09
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

292
قیمت روز
2 (0.69%)
تغییر روزانه
۱۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
27 (10.19%)
تغییر ۳ ماهه
68 (30.36%)
تغییر ۶ ماهه
101 (52.88%)
نوسان سالیانه

BIST 30

196,338
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:03:01
61,515 (45.63%)
تغییر ۳ ماهه
45,895 (30.51%)
تغییر ۶ ماهه
82,798 (72.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 4.1 38.95M - 3.96 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
MTE 2.69 538.00M - 2.5 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Adel 17.54 414.38M - 16.71 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
AVOD 3.75 337.50M - 3.74 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Ayes 4.12 - - 4.02 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
ERSU 4.74 170.64M - 4.68 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Orma 6.7 - - 6.7 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Bossa 10.44 624.61M - 10.44 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Ditas 19.96 199.60M - 19.69 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Saray 3.1 113.37M - 3.1 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Serve 6.64 72.18M - 6.57 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Yunsa 16.25 473.85M - 15.46 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Bastas 4.48 - - 4.48 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Cosmos 2.86 17.16M - 2.86 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Despec 8.03 184.69M - 8 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Escort 4.05 202.47M - 4.04 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Gersan 5.97 477.60M - 5.79 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Indeks 11.31 631.52M - 11.24 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Intema 13.04 253.50M - 13.04 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Reysas 6.4 763.84M - 6.36 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
SAN-EL 4.16 75.94M - 4.12 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Ata GYO 3.95 93.81M - 3.89 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Baticim 3.74 673.11M - 3.71 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Demisas 6.05 317.63M - 6.02 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Derimod 7.54 203.58M - 7.54 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
ERBOSAN 22.44 448.80M - 22.4 22.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Konfrut 11 363.00M - 10.8 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
OYAK YO 7.23 144.60M - 7.18 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Teknosa 7.27 799.70M - 7.27 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Temapol 8.35 118.36M - 7.89 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Uzertas 4.86 - - 4.86 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Altinyag 1.24 130.20M - 1.24 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Atlas YO 1.85 55.50M - 1.77 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Berkosan 4.79 74.72M - 4.78 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Cimbeton 62.4 110.45M - 62.4 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Datagate 9.88 294.84M - 9.87 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Diriteks 1.27 13.53M - 1.26 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
DYO Boya 6.63 663.00M - 6.6 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Marshall 81.6 816.00M - 81.1 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
Pinar Su 6.02 269.47M - 6.02 6.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی