شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.15
قیمت روز
0 (1.69%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:43:24
0 (11.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

266
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:19
50 (23.15%)
تغییر ۳ ماهه
57 (27.27%)
تغییر ۶ ماهه
91 (52.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

136,473
قیمت روز
1,650 (1.22%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:30:58
20,146 (12.86%)
تغییر ۳ ماهه
14,641 (12.02%)
تغییر ۶ ماهه
22,623 (19.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi A 380383 1711.72T - 380383 380383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۱۷
Turkiye Is Bankasi 340000 1530.00T - 340000 340000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۱۰
Turkiye Is Bankasi B 33066 148.80T 33000 33000 33066 566.00 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Qnb Finansbank 41.1 137.69B 41.8 41.1 41.8 1.10 2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Koc Holding 14.96 38.11B 14.97 14.96 14.97 0.13 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Garanti Bank 7.98 33.73B 8.03 7.98 8.03 0.11 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Turkiye Kalkinma 36.74 31.23B - 36.74 36.74 3.34 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۱۱
ENKA 6.25 31.09B 6.22 6.22 6.25 0.13 2.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
BIM Magazalar 50.25 30.51B 50.2 50.2 50.25 0.05 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Akbank TAS 5.69 29.74B 5.74 5.69 5.74 0.04 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Turkcell 13.17 28.95B 13.22 13.17 13.22 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Aselsan 24.94 28.77B 25.2 24.94 25.2 0.06 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Erdemir 7.59 26.53B 7.58 7.58 7.59 0.07 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Turk Telekom 7.02 24.71B 7.07 7.02 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Tupras Turkiye 93.75 23.68B 92.65 92.65 93.75 2.85 3.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Turkiye Is Bankasi C 4.84 21.83B 4.85 4.84 4.85 0.09 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Ford Otosan 57.1 20.19B 57.85 57.1 57.85 1.40 2.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Iskenderun 6.39 18.50B 6.4 6.39 6.4 0.02 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Yapi ve Kredi Bankasi 1.92 16.30B - 1.92 1.92 0.03 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۱۱
Sabanci Holding 7.5 15.45B 7.53 7.5 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Finans Finansal 118 13.51B 121 118 121 3.10 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
THY 9.69 13.44B 9.72 9.69 9.72 0.09 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Vakif Bankasi 4.49 11.30B 4.52 4.49 4.52 0.05 1.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Anadolu Efes Malt 18.62 11.03B 18.63 18.62 18.63 0.17 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Arcelik AS 15.03 10.16B 15.07 15.03 15.07 0.26 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Koza Altin 65.15 10.03B 64.5 64.5 65.15 1.60 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Sisecam 4.35 9.81B 4.34 4.34 4.35 0.08 1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Tofas 18.39 9.23B 18.52 18.39 18.52 0.07 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Coca Cola Icecek 35.84 9.14B 35.86 35.84 35.86 0.16 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
SASA Polyester 9.06 7.54B - 9.06 9.06 0.05 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Ulker Biskuvi 21.4 7.36B 21.56 21.4 21.56 0.20 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Enerjisa Enerji 6.2 7.36B - 6.2 6.2 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Petkim 3.42 7.22B 3.43 3.42 3.43 0.02 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
TAV Havalimanlar 17.91 6.54B 18.18 17.91 18.18 0.78 4.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Turkiye Halk Bk 5.07 6.36B 5.1 5.07 5.1 0.03 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Kent Gida 195.9 5.67B 196 195.9 196 1.20 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Sok Marketler 9.14 5.62B 9.08 9.08 9.14 0.04 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Soda Sanayi 5.27 5.28B - 5.27 5.27 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۱۱
Tekfen Holding 13.6 5.07B 13.71 13.6 13.71 0.06 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Gubretas 14.21 4.77B 14.27 14.21 14.27 0.11 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی