شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1416
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:14:31
0 (1.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (21.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:34
50 (17.24%)
تغییر ۳ ماهه
118 (53.15%)
تغییر ۶ ماهه
148 (77.08%)
نوسان سالیانه

BIST 30

1,849
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:04:37
147,796 (98.76%)
تغییر ۳ ماهه
169,700 (98.92%)
تغییر ۶ ماهه
113,533 (98.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 4.84 45.98M - 4.64 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
TGS 8.53 127.95M - 8.2 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
ERSU 4.02 144.72M - 3.98 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Orma 12 - - 12 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Avtur 2.13 95.85M - 2.1 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Saray 3.54 129.47M - 3.51 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Serve 5.76 73.39M - 5.75 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Cosmos 2.93 17.58M - 2.9 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Uzertas 4.23 - - 4.21 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Altinyag 1.2 126.00M - 1.18 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Atlas YO 2.92 87.60M - 2.83 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Berkosan 3.9 60.84M - 3.9 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Cimbeton 66.6 117.88M - 66.6 68.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Metemtur 2.25 38.48M - 2.23 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Pera GYO 1.43 127.41M - 1.4 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Sanifoam 5.52 71.80M - 5.52 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Aciselsan 9.25 99.18M - 9.12 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Tac Tarim 5.15 36.46M - 5.15 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Ekiz Kimya 8.51 61.08M - 8.11 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Marti Otel 1.12 132.92M - 1.1 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Merko Gida 1.74 102.60M - 1.71 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
MMC Sanayi 1.74 23.21M - 1.72 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Yaprak Sut 13.69 97.20M - 13.24 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Balatacilar 1.86 - - 1.86 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Flap Kongre 3.9 121.88M - 3.88 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Kuyumcukent 2.63 143.17M - 2.61 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Prizma Pres 3.69 87.41M - 3.69 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Selcuk Gida 3.46 38.06M - 3.46 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Arti Yatirim 1.71 17.10M - 1.71 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Dagi Yatirim 7.13 77.00M - 7.06 7.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Mazhar Zorlu 14.49 157.01M - 14.49 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Merit Turizm 31.66 - - 31.26 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Rhea Girisim 2.52 104.71M - 2.51 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Sodas Sodyum 11.12 - - 11.09 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Euro Trend YO 1.68 32.42M - 1.66 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Marka Yatirim 2.29 48.07M - 2.29 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Yesil Yatirim 17.19 116.03M - 17.15 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Birko Birlesik 0.45 53.99M - 0.44 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Eminis Ambalaj 3.24 20.09M - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
Iz Hayvancilik 4.67 69.09M - 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی