ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.0747
قیمت روز
0 (0.67%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:58:25
0 (38.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (36.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (41.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

554
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 17:01:46
197 (55.18%)
تغییر ۳ ماهه
170 (44.27%)
تغییر ۶ ماهه
219 (65.37%)
نوسان سالیانه

BIST 30

3,403
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 19:10:23
652 (23.69%)
تغییر ۳ ماهه
655 (23.84%)
تغییر ۶ ماهه
1,078 (46.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 461000 2074.50T 461000 461000 461000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Turkiye Is Bankasi A 257597 1159.19T 257597 257597 257597 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷:۱۷
Turkiye Is Bankasi B 42350 190.58T 42350 41500 42350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷:۱۷
Qnb Finansbank 36.12 121.00B 36.12 36.12 36.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Ford Otosan 246 86.32B 246 246 247.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
ENKA 15.52 84.77B 15.52 15.22 15.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Erdemir 22.54 78.89B 22.54 22.54 22.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Koc Holding 28.54 72.37B 28.54 28.54 28.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Iskenderun 20.1 58.29B 20.1 19.75 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Aselsan 21.74 49.57B 21.74 21.5 22.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
SASA Polyester 43.4 48.48B 43.4 42.78 43.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Garanti Bank 11.42 47.96B 11.42 11.42 11.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Tofas 86.05 43.03B 86.05 83.35 86.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
BIM Magazalar 69.4 41.75B 69.4 69.05 69.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Turkcell 18.9 41.24B 18.9 18.48 18.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Sisecam 12.55 38.44B 12.55 12.18 12.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Tupras Turkiye 151.7 37.99B 151.7 151.3 152.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Kent Gida 172 37.84B 172 172 172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Turk Telekom 9.83 34.40B 9.83 10.01 9.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Akbank TAS 6.52 33.90B 6.52 6.52 6.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Turkiye Kalkinma 20.2 32.32B 20.2 20.2 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Turkiye Is Bankasi C 6.57 29.57B 6.57 6.57 6.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Arcelik AS 43.52 29.41B 43.52 43.5 43.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Yapi ve Kredi Bankasi 3.17 26.78B 3.17 3.17 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Sabanci Holding 12.94 26.40B 12.94 12.91 12.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Gubretas 79 26.39B 79 79 82.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
THY 17.22 23.76B 17.22 17.04 17.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Coca Cola Icecek 88.25 22.45B 88.25 88.25 90.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Petkim 7.8 19.77B 7.8 7.77 7.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Koza Altin 129.1 19.69B 129.1 128.6 129.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Enerjisa Enerji 13.14 15.52B 13.14 12.99 13.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۸
Anadolu Efes Malt 25.1 14.86B 25.1 25.02 25.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Vakif Bankasi 3.7 14.45B 3.7 3.7 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Turk Prysmian 64.1 13.83B 64.1 64.1 64.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۱۷
Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS 314.5 13.75B 314.5 314.5 315.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۸
Turkiye Halk Bk 4.79 11.85B 4.79 4.79 4.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Vestel Beyaz 7.22 11.55B 7.22 7.22 7.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۸
Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 2.39 11.22B 2.39 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۸
Hektas 12.9 11.09B 12.9 12.74 12.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۸
Aksa Enerji Uretim 9 11.04B 9 9 9.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی