ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1348
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 09:57:07
0 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

302
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:01:38
37 (10.91%)
تغییر ۳ ماهه
40 (11.70%)
تغییر ۶ ماهه
65 (27.43%)
نوسان سالیانه

BIST 30

3,020
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 19:02:54
660 (27.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,187 (64.75%)
تغییر ۶ ماهه
154,240 (98.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 458000 2061.00T 458000 458000 458000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Turkiye Is Bankasi A 227690 1024.61T 227690 227690 227690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Turkiye Is Bankasi B 47510.1 213.80T 47510.1 47510.1 50000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Qnb Finansbank 62.5 209.38B 62.5 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Kent Gida 394.7 86.83B 394.7 394.7 394.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳
Ford Otosan 185.9 65.23B 185.9 185.9 188.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Koc Holding 22.98 58.27B 22.98 22.96 23.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Erdemir 15.5 54.25B 15.5 15.5 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Turkiye Kalkinma 29.86 47.78B 29.86 29.86 30.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
ENKA 7.54 41.90B 7.54 7.46 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
BIM Magazalar 67 40.68B 67 67 68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Aselsan 17.21 39.24B 17.21 17.21 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Garanti Bank 9.19 38.60B 9.19 9.19 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Turkcell 16.16 35.42B 16.16 16.16 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Iskenderun 12.05 34.95B 12.05 12.03 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Akbank TAS 6.23 32.40B 6.23 6.23 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
SASA Polyester 39.18 32.30B 39.18 38.88 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Turk Telekom 7.95 27.83B 7.95 7.92 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Gubretas 79.55 26.57B 79.55 79.45 80.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Tupras Turkiye 105.8 26.49B 105.8 105.8 107.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Turkiye Is Bankasi C 5.78 26.01B 5.78 5.78 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Arcelik AS 34.8 23.52B 34.8 34.8 34.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Sisecam 7.62 23.34B 7.62 7.62 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Yapi ve Kredi Bankasi 2.72 22.98B 2.72 2.72 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Sabanci Holding 10.56 21.55B 10.56 10.56 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
THY 14.92 20.59B 14.92 14.66 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Koza Altin 127.5 19.44B 127.5 127.5 132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Tofas 37.88 18.94B 37.88 37.86 38.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Coca Cola Icecek 70.2 17.86B 70.2 70 71.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Vakif Bankasi 4.23 16.52B 4.23 4.23 4.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Finans Finansal 129.5 14.89B 129.5 129.5 130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۳۹
Anadolu Efes Malt 25.02 14.81B 25.02 24.94 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Petkim 5.73 14.52B 5.73 5.65 5.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Borusan Yatirim 502 13.78B 502 501.5 508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Enerjisa Enerji 11.4 13.46B 11.4 11.4 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۸
Turkiye Halk Bk 5.42 13.41B 5.42 5.42 5.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Turk Traktor 223 11.90B 223 223 226.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Vestel Beyaz 52.7 10.01B 52.7 52.7 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Vestel 28.98 9.72B 28.98 28.4 29.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
Nuh Cimento 64.55 9.70B 64.55 64.55 66.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی