ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1234
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 03:04:06
0 (9.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:09
12 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
24 (6.70%)
تغییر ۶ ماهه
57 (20.58%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,835
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:49
16 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
723 (34.23%)
تغییر ۶ ماهه
137,305 (97.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi 364500 1640.25T 364500 364500 364500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Turkiye Is Bankasi A 250000 1125.00T 250000 250000 250000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۳۷
Turkiye Is Bankasi B 38499.9 173.25T 38499.9 38499.9 38499.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Qnb Finansbank 47.92 160.53B 47.92 47.92 49.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Kent Gida 361.8 79.60B 361.8 361.8 410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Ford Otosan 188.3 66.08B 188.3 180.5 188.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Erdemir 17.09 59.82B 17.09 16.65 17.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Koc Holding 18.51 46.94B 18.51 18.34 18.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
BIM Magazalar 69.35 41.72B 69.35 69.15 69.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۷
ENKA 7.48 41.51B 7.48 7.27 7.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Turkiye Kalkinma 23.16 37.06B 23.16 23.16 23.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Iskenderun 12.51 36.28B 12.51 12.17 12.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۷
SASA Polyester 42.32 34.88B 42.32 41.82 42.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Aselsan 15 34.20B 15 14.93 15.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Turkcell 14.7 32.22B 14.7 14.55 14.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Garanti Bank 6.7 28.14B 6.7 6.61 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Akbank TAS 4.76 24.75B 4.76 4.73 4.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Turk Telekom 6.45 22.58B 6.45 6.39 6.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Gubretas 66.95 22.36B 66.95 66.6 67.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Sisecam 7.18 21.99B 7.18 7.18 7.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Turkiye Is Bankasi C 4.84 21.78B 4.84 4.75 4.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۷
Tupras Turkiye 86.4 21.64B 86.4 85.35 86.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Arcelik AS 31.96 21.60B 31.96 31.62 32.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Coca Cola Icecek 72.25 18.38B 72.25 68.7 72.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Yapi ve Kredi Bankasi 2.08 17.57B 2.08 2.04 2.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Koza Altin 112.6 17.17B 112.6 112 113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Sabanci Holding 8.27 16.87B 8.27 8.16 8.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
THY 11.93 16.46B 11.93 11.65 11.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Petkim 6.12 15.51B 6.12 5.95 6.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Tofas 30.7 15.35B 30.7 30.3 30.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۷
Vakif Bankasi 3.43 13.40B 3.43 3.4 3.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Anadolu Efes Malt 21.6 12.79B 21.6 21.06 21.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Enerjisa Enerji 10.65 12.37B 10.65 10.4 10.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۷
Finans Finansal 99.9 11.49B 99.9 99.9 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Vestel 33.88 11.37B 33.88 33.46 34.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Borusan Yatirim 403.4 11.08B 403.4 382.4 405.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Turk Traktor 205.5 10.97B 205.5 205 207.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Vestel Beyaz 56.8 10.79B 56.8 54.4 56.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Turkiye Halk Bk 4.36 10.79B 4.36 4.36 4.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Bera 26.98 9.22B 26.98 26.26 27.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی