شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1365
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:43:09
0 (4.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

336
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:47
53 (18.73%)
تغییر ۳ ماهه
110 (48.67%)
تغییر ۶ ماهه
134 (66.34%)
نوسان سالیانه

BIST 30

1,880
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:03:58
153,506 (98.79%)
تغییر ۳ ماهه
169,244 (98.90%)
تغییر ۶ ماهه
115,512 (98.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 4.4 41.80M - 4.4 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
TGS 8.93 133.95M - 8.76 8.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Adel 17.28 408.24M - 17.15 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
AVOD 3.31 297.90M - 3.31 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Dagi 8.6 372.38M - 8.6 8.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Desa 6.1 300.25M - 5.97 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
ERSU 4.06 146.16M - 4.02 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Orma 11.71 - - 11.4 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Avtur 2.21 99.45M - 2.2 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Ostim 2.98 227.17M - 2.98 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Saray 2.97 108.62M - 2.95 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Vanet 1.61 40.25M - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Yunsa 12.08 352.25M - 11.9 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Cosmos 3.06 18.36M - 3.03 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Despec 7.47 171.81M - 7.46 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Escort 3.24 161.97M - 3.2 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Hateks 9.44 198.24M - 8.73 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Intema 13.1 254.66M - 11.77 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Utopya 7.04 176.00M - 6.95 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Ata GYO 3.23 76.71M - 3.2 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Derimod 6.23 168.21M - 6.23 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Konfrut 10.84 357.72M - 10.83 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
OYAK YO 6.6 132.00M - 6.57 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Temapol 7.5 106.31M - 7.21 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Atlas YO 1.68 100.80M - 1.64 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Berkosan 4.17 65.05M - 3.95 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Burcelik 23.92 201.50M - 23.92 26.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Cimbeton 70.95 125.58M - 69.25 70.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Datagate 9.34 278.72M - 8.9 9.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Diriteks 1.75 18.64M - 1.59 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Karsusan 26.64 130.54M - 26.56 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Pera GYO 1.4 124.74M - 1.36 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Pinar Su 5.24 234.56M - 5.24 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Sanifoam 5.25 68.29M - 5.19 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Aciselsan 8.69 93.17M - 8.65 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Deniz GYO 8.4 420.00M - 8.4 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Frigo Pak 32 192.00M - 32 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
GSD Marin 3.9 192.45M - 3.85 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Marti GYO 1.89 203.68M - 1.87 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
Yesil GYO 0.83 190.65M - 0.82 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی