شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1357
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:44:11
0 (6.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (24.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

341
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:32
56 (19.65%)
تغییر ۳ ماهه
113 (49.56%)
تغییر ۶ ماهه
140 (69.65%)
نوسان سالیانه

BIST 30

1,831
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:20
153,476 (98.82%)
تغییر ۳ ماهه
169,041 (98.93%)
تغییر ۶ ماهه
112,832 (98.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 4.34 41.23M - 4.3 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Ayes 6.01 - - 6.01 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Avtur 2.2 99.00M - 2.09 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Saray 2.66 97.28M - 2.65 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Serve 6.5 82.82M - 6.23 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Cosmos 3.09 18.54M - 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Temapol 7.24 102.63M - 7.24 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Uzertas 4.5 - - 4.19 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Atlas YO 1.64 98.40M - 1.53 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Berkosan 3.96 61.78M - 3.91 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Diriteks 1.95 20.77M - 1.89 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Metemtur 2.23 38.13M - 2.21 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Sanifoam 5.46 71.02M - 5.34 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Aciselsan 8.43 90.38M - 8.38 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Tac Tarim 5.48 38.80M - 5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Ekiz Kimya 10.07 72.28M - 10.07 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Garanti YO 2.42 84.70M - 2.42 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Merko Gida 1.65 97.30M - 1.6 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
MMC Sanayi 1.64 21.87M - 1.62 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Yaprak Sut 13.37 94.93M - 13.17 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Balatacilar 2.13 - - 2.13 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Euro Menkul 1.56 30.11M - 1.54 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Prizma Pres 3.37 79.83M - 3.37 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Selcuk Gida 3.41 37.51M - 3.38 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Arti Yatirim 2.24 22.40M - 2.22 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Dagi Yatirim 6.49 70.09M - 6.48 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Dogusan Boru 2.54 76.20M - 2.45 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Egeli Enerji 0.95 19.00M - 0.95 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Euro Kapital 1.69 33.80M - 1.69 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Euro Yatirim 1.69 101.40M - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Idealist GYO 4.42 44.20M - 4.37 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Merit Turizm 31.9 - - 31.9 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Rhea Girisim 2.37 98.47M - 2.36 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Sodas Sodyum 10.83 - - 10.75 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Denge Yatirim 1.97 96.42M - 1.94 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Euro Trend YO 1.55 29.92M - 1.54 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Marka Yatirim 2.17 45.55M - 2.11 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Avrupa Yatirim 1.59 47.70M - 1.58 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
Birko Birlesik 0.43 51.59M - 0.42 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
EMEK Elektirik 2.53 61.48M - 2.48 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی