شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1372
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:42:21
0 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (24.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

360
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:42
70 (24.14%)
تغییر ۳ ماهه
136 (60.71%)
تغییر ۶ ماهه
165 (84.62%)
نوسان سالیانه

BIST 30

1,782
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:03:47
146,609 (98.80%)
تغییر ۳ ماهه
169,205 (98.96%)
تغییر ۶ ماهه
115,271 (98.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sodas Sodyum 10.16 - - 10.16 10.16 0.06 0.59% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۸
MCT 4.22 40.09M - 3.93 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
TGS 8.69 130.35M - 7.9 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Ayes 5 - - 4.36 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Orma 9.75 - - 9.72 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Avtur 2.04 91.80M - 1.79 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Saray 3.35 122.52M - 2.88 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Serve 5.5 70.08M - 5.35 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Vanet 1.51 37.75M - 1.35 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Bastas 3.75 - - 3.58 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Cosmos 3.02 18.12M - 3.02 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Ata GYO 3.17 75.29M - 2.86 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
OYAK YO 6.53 130.60M - 5.86 6.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Rodrigo 2.36 16.72M - 2.32 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Temapol 7.05 99.93M - 6.1 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Uzertas 4.19 - - 3.91 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Altinyag 1.13 118.65M - 1.01 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Atlas YO 1.9 114.00M - 1.6 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Berkosan 3.67 57.25M - 3.17 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Diriteks 1.41 15.02M - 1.39 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Karsusan 26.72 130.93M - 21.88 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Metemtur 2.06 35.23M - 1.89 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Pera GYO 1.33 118.50M - 1.17 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Sanifoam 5.14 66.86M - 4.55 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Aciselsan 8.81 94.46M - 7.61 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Tac Tarim 4.66 32.99M - 4.6 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Garanti YO 2.11 73.85M - 1.87 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Balatacilar 1.73 - - 1.7 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Denizli Cam 7.1 106.50M - 6.58 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Flap Kongre 3.57 111.56M - 3.16 3.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Kuyumcukent 2.4 130.65M - 2.14 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Prizma Pres 3.46 81.96M - 3.04 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Selcuk Gida 3.32 36.52M - 3.18 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Arti Yatirim 1.44 14.40M - 1.39 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Dagi Yatirim 6.94 74.95M - 5.78 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Dogusan Boru 2.53 75.90M - 2.25 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Egeli Enerji 0.87 17.40M - 0.81 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Euro Kapital 1.79 35.80M - 1.59 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Euro Yatirim 1.75 105.00M - 1.54 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Idealist GYO 4.51 45.10M - 4.15 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی