شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.3481
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 05:14:12
0 (2.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

110
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:13
9 (8.91%)
تغییر ۳ ماهه
10 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
17 (18.28%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,434
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:03
688 (9.67%)
تغییر ۳ ماهه
605 (8.59%)
تغییر ۶ ماهه
428 (6.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18 3.56B - 18 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
POULINA GROUP HLD 12.99 2.34B - 12.99 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
BIAT 110 1.87B - 110 114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۸
BT 7.6 1.71B - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۸
ATTIJARI BANK 27 1.10B - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
AMEN BANK 25.99 688.24M - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
S.T.B 4.11 638.59M - 4 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
One Tech Ho 11.8 632.48M - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۸
Societe Delice Holding 11.22 616.06M - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۸
BNA 9.29 594.56M - 9.2 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Sah 8.98 586.80M - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
UIB 17.4 566.54M - 17 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
UBCI 28.3 566.04M - 28.3 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
BH 9.75 464.10M - 9.75 9.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Carthage Cement 1.1 435.50M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
Ennakl Automobiles 11.9 357.00M - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
ATB 3.38 338.00M - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
MAGASIN GENERAL 29.1 333.73M - 29.1 29.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
Unimed 8.99 287.68M - 8.99 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
ASTREE SA 46 276.00M - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۱۱
STAR 114.46 264.14M - 114.46 114.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
SPDIT-SICAF 8.84 247.52M - 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۹
TPR 3.9 194.98M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
EL WIFACK LEASING 6.28 188.40M - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
ARTES RENAULT 4.88 186.66M - 4.88 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
SOTUVER 6.2 168.97M - 6.2 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Sotipapier 6.04 168.77M - 6 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Tunis Re 7.55 150.66M - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
MONOPRIX 7.5 149.77M - 7.5 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
ICF 69 144.90M - 66.81 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
City Cars 7.6 136.80M - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Euro-Cycles 14.85 132.31M - 14.85 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
AIR LIQUIDE Tun 68 108.93M - 68 68 2.10 3.19% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
TUNISIE LEASING 9.26 100.01M - 9.26 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Sotemail 2.96 89.39M - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۹
TELNET 6.99 84.79M - 6.99 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
AL KIMIA 41 79.84M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۴
CIL 15.6 74.65M - 15.6 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Ste Tunisie 18.15 72.60M - 18.15 18.15 0.35 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۶
Land Or 6.24 70.05M - 6.06 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی