شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

دینار تونس / دلار

0.3638
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 05:07:18
0 (5.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:41
12 (10.26%)
تغییر ۳ ماهه
24 (22.86%)
تغییر ۶ ماهه
30 (30.30%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,584
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:03:44
348 (5.58%)
تغییر ۳ ماهه
493 (6.97%)
تغییر ۶ ماهه
586 (8.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATB 3.3 330.00M - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
ICF 62.9 132.09M - 62 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Sah 11.69 763.89M - 11.69 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
TPR 3.36 167.99M - 3.35 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
UIB 16.9 550.26M - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Mpbs 3.89 37.97M - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
STAR 104 240.00M - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
UBCI 22.72 454.43M - 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
ASSAD 4.94 59.28M - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
SOPAT 1.43 39.84M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
TELNET 7.54 91.47M - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Cellcom 4.99 22.26M - 4.98 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
SOTETEL 4.88 22.63M - 4.88 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
SOTUVER 7.56 206.04M - 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
SERVICOM 1.86 18.18M - 1.83 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
AMEN BANK 25.8 683.21M - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
City Cars 7.65 137.70M - 7.49 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
ELECTROSTAR 1.29 13.27M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Euro-Cycles 22.9 204.04M - 22.9 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
One Tech Ho 11.42 612.11M - 11.4 11.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
ATTIJARI BANK 28.65 1.17B - 28.65 28.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
GIF FILTRATION 0.51 5.39M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Modern Leasing 1.13 7.91M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Carthage Cement 1.39 477.64M - 1.36 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Ennakl Automobiles 10.7 321.00M - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
TUN INVEST - SICAR 6 5.80M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Ste Assurance Salim 41 109.06M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Societe Delice Holding 14.44 792.86M - 14.44 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Tawasol Group Holding SA 0.22 23.76M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Ste Assurances Multirisq Ittihad 3.69 85.37M - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Universal Auto Distributors Holding 1.35 49.89M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
BT 6.55 1.43B - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
BIAT 92.5 1.65B - 91.02 92.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
SFBT 17.57 4.35B - 17.57 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
ATL 1.22 39.65M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۵۱
SIAME 3.13 43.95M - 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۵۱
SIPHAT 4.81 8.66M - 4.81 4.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۵۱
SOMOCER 0.98 39.84M - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۵۱
MONOPRIX 6.5 129.80M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۵۱
TUNIS AIR 0.6 63.72M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی