تونس
تونس

دینار تونس / دلار

0.3659
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 04:07:27
0 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:46
7 (5.60%)
تغییر ۳ ماهه
450 (79.23%)
تغییر ۶ ماهه
19 (19.19%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,825
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:03:45
74 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
250 (3.81%)
تغییر ۶ ماهه
132 (1.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.9 4.68B - 18.9 19.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
POULINA GROUP HLD 10.37 1.87B - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
BIAT 94 1.67B - 93.98 94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
BT 6.7 1.51B - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
ATTIJARI BANK 25 1.02B - 25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Sah 12.52 818.13M - 12.52 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Societe Delice Holding 14.47 794.51M - 14.47 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
One Tech Ho 12.31 659.82M - 12.31 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
AMEN BANK 23.5 622.30M - 23.2 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
Carthage Cement 1.81 604.78M - 1.74 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Ennakl Automobiles 12 593.06M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
BNA 8.87 572.16M - 8.87 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
UIB 17.7 566.54M - 17.6 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
S.T.B 3.44 534.49M - 3.4 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
BH 9.09 436.97M - 9.02 9.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
UBCI 20.02 400.43M - 20.01 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۱۰
ASTREE SA 59 354.00M - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۷
Unimed 9.75 312.00M - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
ATB 2.95 290.00M - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
STAR 121 286.15M - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
MAGASIN GENERAL 20.5 239.61M - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
SOTUVER 6.92 229.85M - 6.85 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Euro-Cycles 25.73 229.25M - 25.58 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
SPDIT-SICAF 7.8 224.00M - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
TPR 4.45 222.00M - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
EL WIFACK LEASING 6.5 195.00M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۸
ARTES RENAULT 4.1 156.83M - 4.09 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Tunis Re 7.28 148.80M - 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
City Cars 8.15 146.70M - 8.15 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
ICF 69 144.92M - 68.2 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
AIR LIQUIDE Tun 82.4 134.93M - 80.1 82.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
Sotipapier 4.69 131.05M - 4.62 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Ste Assurance Salim 47.5 126.35M - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۰۸
MONOPRIX 6.28 125.41M - 6.28 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Sotemail 3.45 116.31M - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۳
TELNET 8.3 101.90M - 8.2 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
TUNISIE LEASING 9.38 99.58M - 9.38 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
ADWYA 4.54 96.88M - 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
AL KIMIA 46.99 91.50M - 46.99 46.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
Les Ciments de Bizerte 1.88 83.69M - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی