تونس
تونس

دینار تونس / دلار

0.3589
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 12:28:53
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

120
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:01:36
4 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
3 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
8 (6.25%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,274
قیمت روز
15 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:05:08
25 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
670 (10.15%)
تغییر ۶ ماهه
666 (10.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.53 4.59B 18.53 18.53 18.53 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
POULINA GROUP HLD 12.4 2.23B 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
BT 6.27 1.41B 6.27 6.27 6.27 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ATTIJARI BANK 31.3 1.28B 31.3 31.3 31.3 0.05 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
BIAT 62.5 1.12B 62.47 62.47 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Societe Delice Holding 14.8 812.63M 14.8 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۴۹
Sah 12.25 800.49M 12.25 12.25 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
One Tech Ho 12 643.20M 12.09 12 12.09 0.11 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
AMEN BANK 21.34 565.10M 21.36 21.34 21.36 0.03 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
UIB 16.3 563.33M 16.3 16.3 16.3 0.20 1.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Carthage Cement 1.58 542.93M 1.6 1.58 1.6 0.04 2.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
BH 9.9 471.24M 9.9 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
S.T.B 2.82 435.36M 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۴۹
UBCI 21 420.03M 21 21 21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۵
ASTREE SA 56.2 337.20M 56.2 56.2 56.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Ennakl Automobiles 11 330.00M 11 11 11.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
STAR 119.89 276.67M 119.89 119.89 119.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۴۷
Euro-Cycles 30.29 269.88M 30.29 30.29 30.29 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
ATB 2.64 264.00M 2.64 2.64 2.64 0.01 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
BNA 7 248.28M 7 7 7 0.09 1.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
SPDIT-SICAF 8.1 226.80M 8.1 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Unimed 6.96 222.72M 6.96 6.96 6.96 0.04 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
EL WIFACK LEASING 7.25 217.50M 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۴۷
TPR 4.27 213.50M 4.3 4.27 4.3 0.05 1.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ARTES RENAULT 6.08 211.91M 6 6 6.08 0.10 1.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
City Cars 11.19 201.12M 11.19 11.19 11.19 0.19 1.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
SOTUVER 6.6 197.23M 6.6 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
AIR LIQUIDE Tun 114 186.68M 114 114 114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
ICF 71.6 150.36M 71.6 71.6 71.6 0.10 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
MAGASIN GENERAL 18 150.30M 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Tunis Re 7.05 140.68M 7.05 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۴۹
Sotipapier 4.9 136.91M 4.85 4.85 4.9 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Ste Assurance Salim 48 127.68M 48 48 48 0.50 1.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
TUNISIE LEASING 10.64 114.91M 10.64 10.64 10.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۴۵
MONOPRIX 5.45 108.83M 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۴۷
Sotemail 3.15 108.72M 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۴۸
Land Or 9.65 108.33M 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۵۰
ADWYA 4.95 106.56M 4.85 4.85 4.95 0.05 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
TELNET 8.57 96.16M 8.57 8.57 8.57 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Ste Assurances Multirisq Ittihad 2.04 83.61M 2.04 2.04 2.04 0.06 2.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی