شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.3442
قیمت روز
0 (0.73%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 05:21:13
0 (4.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

112
قیمت روز
2 (1.82%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:56
8 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
10 (9.80%)
تغییر ۶ ماهه
20 (21.74%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,199
قیمت روز
55 (0.88%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:30:59
767 (11.01%)
تغییر ۳ ماهه
833 (11.85%)
تغییر ۶ ماهه
769 (11.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 17.7 3.50B 17.9 17.7 17.9 0.10 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
POULINA GROUP HLD 12.3 2.21B 12.78 12.3 12.78 0.20 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
BIAT 102.19 1.74B - 102.19 102.19 3.16 3.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
BT 7.16 1.61B 7.47 7.16 7.47 0.22 3.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
ATTIJARI BANK 26.79 1.09B 26.5 26.5 26.79 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
AMEN BANK 25 662.03M - 25 25 0.22 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Societe Delice Holding 12 658.89M 12.49 12 12.49 0.14 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
S.T.B 3.99 619.95M 4.09 3.99 4.09 0.02 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
One Tech Ho 11.55 619.08M - 11.55 11.55 0.35 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Sah 9 588.11M 9.02 9 9.02 0.06 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
BNA 8.95 572.80M 8.76 8.76 8.95 0.08 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
UBCI 28.3 566.04M - 28.3 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
UIB 16.86 548.96M - 16.86 16.86 0.52 3.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
BH 9.25 440.30M - 9.25 9.25 0.26 2.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Carthage Cement 1.09 431.54M - 1.09 1.09 0.03 2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
ATB 3.57 357.00M - 3.57 3.57 0.09 2.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Ennakl Automobiles 11.8 354.00M - 11.8 11.8 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
MAGASIN GENERAL 30.8 353.22M - 30.8 30.8 0.83 2.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Unimed 8.88 284.16M 8.66 8.66 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
STAR 122.57 282.85M - 122.57 122.57 3.57 3.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
ASTREE SA 44.62 267.72M - 44.62 44.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۹
SPDIT-SICAF 8.84 247.52M - 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۹
EL WIFACK LEASING 6.64 199.20M - 6.64 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
TPR 3.72 185.99M - 3.72 3.72 0.11 2.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
ARTES RENAULT 4.74 181.31M - 4.74 4.74 0.06 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Sotipapier 6.13 171.28M 6.26 6.13 6.26 0.07 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
SOTUVER 5.96 162.43M 5.91 5.91 5.96 0.13 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
ICF 70 147.00M 66 66 70 2.00 2.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
MONOPRIX 7.27 145.18M - 7.27 7.27 0.22 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Tunis Re 6.91 137.89M 7.3 6.91 7.3 0.21 3.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
City Cars 7.6 136.80M - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Euro-Cycles 14.6 130.09M 14.68 14.6 14.68 0.30 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
AIR LIQUIDE Tun 72.1 115.50M 72.11 72.1 72.11 2.09 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
TUNISIE LEASING 8.74 94.39M - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
Sotemail 3.04 91.81M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
TELNET 6.6 80.06M 6.98 6.6 6.98 0.20 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
AL KIMIA 41 79.84M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۴
CIL 15.8 75.61M - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
Land Or 6.47 72.63M - 6.47 6.47 0.18 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Ste Tunisie 18.15 72.60M - 18.15 18.15 0.35 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی