شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.356
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 05:07:16
0 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

104
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:03:06
4 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
13 (14.29%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,930
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:34:30
127 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
332 (4.57%)
تغییر ۶ ماهه
318 (4.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.99 3.74B - 18.77 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
BIAT 113 2.81B - 111.39 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
POULINA GROUP HLD 12.4 2.09B - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
ATTIJARI BANK 30.71 2.05B - 30.71 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
BT 7.3 1.91B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
BH 11.2 1.04B - 11.01 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
UIB 22.35 996.34M - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Societe Delice Holding 10.89 977.35M - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
One Tech Ho 13.4 868.32M - 13.3 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
S.T.B 4.13 807.95M - 4.13 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Sah 11.39 757.35M - 11.39 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
AMEN BANK 30.25 756.24M - 30 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Ennakl Automobiles 11.59 686.23M - 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
BNA 11.58 600.00M - 11.58 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
MAGASIN GENERAL 29.1 452.36M - 29.1 29.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
ATB 3.96 415.00M - 3.96 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
UBCI 30.8 413.48M - 30 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Carthage Cement 1.15 344.27M - 1.15 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
STAR 135 342.00M - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
SPDIT-SICAF 8.36 291.20M - 8.36 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Unimed 9.22 281.28M - 9.22 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
ARTES RENAULT 4.8 275.40M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
TPR 4.6 260.50M - 4.58 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
SOTUVER 8.18 259.71M - 8.18 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Euro-Cycles 20.01 251.10M - 19.29 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
MONOPRIX 8.04 213.47M - 8.04 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
EL WIFACK LEASING 6.83 206.70M - 6.83 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ASTREE SA 44.1 195.00M - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
City Cars 7.34 168.75M - 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ste Assurances Multirisq Ittihad 2.88 165.42M - 2.88 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
TUNISIE LEASING 8 164.69M - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۲۳
Tunis Re 7.29 153.80M - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.56 125.53M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
ADWYA 2.37 122.11M - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
ICF 105.8 117.58M - 105.8 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Sotipapier 7.1 114.56M - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
ASSAD 7.02 112.32M - 7.02 7.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
TELNET 8.86 105.10M - 8.7 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
CIL 15 80.00M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴