تونس
تونس

دینار تونس / دلار

0.3626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 09:35:10
0 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:38
4 (3.36%)
تغییر ۳ ماهه
11 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.86%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,138
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:02:27
427 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
483 (7.26%)
تغییر ۶ ماهه
890 (14.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 19.5 4.97B 19.5 18.89 20.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
POULINA GROUP HLD 13.3 2.41B 13.3 13.3 13.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
BIAT 114.51 2.09B 114.51 114.51 116.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
BT 6.78 1.53B 6.78 6.78 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ATTIJARI BANK 34 1.39B 34 34 34.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Sah 12.9 842.96M 12.9 12.9 12.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Societe Delice Holding 14.8 812.63M 14.8 14.8 14.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Carthage Cement 2.09 711.30M 2.09 2.07 2.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
One Tech Ho 11.79 631.94M 11.79 11.77 11.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۷
Ennakl Automobiles 12.3 628.28M 12.3 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۳:۳۹
AMEN BANK 23.46 594.41M 23.46 22.45 23.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
UIB 16.4 533.91M 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
S.T.B 3.18 486.32M 3.18 3.13 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
BNA 7.26 467.20M 7.26 7.26 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
UBCI 21.95 438.77M 21.95 21.94 21.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
BH 9.46 437.92M 9.46 9 9.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ASTREE SA 59 354.00M 59 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۸
STAR 122 281.54M 122 122 122.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۷
ATB 2.8 280.00M 2.8 2.8 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Euro-Cycles 28.9 257.50M 28.9 28.75 28.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Unimed 7.87 251.84M 7.87 7.87 8.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
SPDIT-SICAF 8.34 227.08M 8.34 8.11 8.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
SOTUVER 6.52 219.22M 6.52 6.52 6.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
TPR 4.1 211.00M 4.1 4.1 4.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
MAGASIN GENERAL 17.99 206.55M 17.99 17.99 17.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۷
EL WIFACK LEASING 6.7 204.00M 6.7 6.7 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
AIR LIQUIDE Tun 100 163.75M 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
City Cars 8.99 161.82M 8.99 8.8 8.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ARTES RENAULT 4.1 154.91M 4.1 4.05 4.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ICF 67.87 151.77M 67.87 67.87 72.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Tunis Re 7.59 149.40M 7.59 7.47 7.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Ste Assurance Salim 47.5 126.35M 47.5 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۳۷
TUNISIE LEASING 11.17 120.96M 11.17 11.17 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
MONOPRIX 5.94 118.62M 5.94 5.94 5.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۷
Sotipapier 3.81 106.46M 3.81 3.6 3.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ADWYA 4.87 105.27M 4.87 4.76 4.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
TELNET 8.2 100.69M 8.2 8.12 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Sotemail 3.33 100.57M 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۱۷:۳۷
Land Or 8.6 96.55M 8.6 8.35 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
AL KIMIA 45.64 88.87M 45.64 45.64 45.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی