تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0319
قیمت روز
0 (0.94%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:02:16
0 (4.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,372
قیمت روز
1 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:39
79 (6.11%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.88%)
تغییر ۶ ماهه
47 (3.55%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,707
قیمت روز
42 (2.45%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 14:32:30
10 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
206 (13.71%)
تغییر ۶ ماهه
292 (20.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saha Union 35.5 10.65B 35.25 34.75 36.5 1.50 4.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
S Hotels And Resorts 2.94 10.64B 2.96 2.92 3.08 0.18 6.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Food Capitals 0.62 10.55B 0.63 0.62 0.67 0.06 9.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۹
Global Green Chemicals DRC 10.3 10.54B 10.2 10 10.3 0.30 2.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Global Green Chemicals 10.3 10.54B 10.2 10 10.3 0.30 2.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
North East Rubbers 6.45 10.41B 6.5 6.4 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Thaitheparos 28.75 10.35B 28.5 27.5 28.75 0.75 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
SVI 4.72 10.16B 4.74 4.62 4.98 0.22 4.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Taokaenoi Food 7.3 10.07B 7.35 7.15 7.85 1.85 25.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Noble Development 7.35 10.07B 7.4 6.95 8.05 0.90 12.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
AJ Plast 24.9 9.95B 24.6 23.4 25 1.85 7.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Workpoint 22.1 9.76B 22.4 19.1 22.4 2.20 11.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Chiang Mai Ram 2.42 9.74B 2.38 2.18 2.48 0.18 7.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
AI Energy 1.86 9.73B 1.88 1.85 2.08 0.11 5.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Single Point Parts 5.75 9.63B 5.8 5.3 5.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Jasmine Telecom 13.6 9.61B 13.7 13 16.4 2.70 19.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Lalin Property 10 9.25B 10.1 10 9.9 0.20 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Italian Thai Development 1.74 9.19B 1.75 1.65 1.82 0.07 4.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
ICC Intl 31.25 9.09B 32 31.25 32 0.75 2.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۸
SISB 9.55 8.98B 9.6 10 9.95 0.55 5.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Samart Corp 8.9 8.96B 8.95 8.6 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Rajthanee Hospital 29.5 8.85B 29.25 28 29.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
CP Tower Growth 9.15 8.85B 9.2 9.15 9.2 0.05 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Sermsuk 33.25 8.84B 32.75 32 34.25 0.50 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
AAPICO Hitech 24.9 8.67B 24.7 23.4 25.25 0.10 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Seamico Securities 5.2 8.60B 4.86 4.18 5.2 0.54 11.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
COL 13.2 8.45B 13.2 13.2 18.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۳
Kang Yong Electric 424 8.40B 426 418 426 2.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Golden Ventures 10.3 8.39B 10.4 10.3 10.4 0.20 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Platinum Group 2.94 8.23B 2.96 2.94 3.08 0.18 6.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Rojukiss International PCL 13.3 8.22B 13.1 13.1 14.1 1.20 9.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۸
DNA 2002 1.25 8.16B 1.21 1.19 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
After You Public NV 10 8.16B 10.2 10 9.95 0.10 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
After You Public 10 8.16B 10.2 10 9.95 0.10 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Somboon Advance Tech 19.1 8.12B 19.5 18.6 19.8 0.40 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Siamese Asset 6.75 8.00B 6.6 6.55 6.75 0.05 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Maybank Kim Eng 14 7.99B 13.8 12.7 14.1 1.20 9.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
PCS Machine 5.2 7.93B 5.15 4.98 5.3 0.15 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Ditto 17.7 7.92B 17.6 17.6 18.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Praram 9 Hospital 10 7.86B 9.85 10 9.95 0.10 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی