تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.032
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 22:36:09
0 (4.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,311
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:10
6 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
109 (7.68%)
تغییر ۶ ماهه
6 (0.46%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,754
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 14:31:45
75 (4.46%)
تغییر ۳ ماهه
423 (31.81%)
تغییر ۶ ماهه
356 (25.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banpu DRC 12.2 61.91B 12.2 12.2 12.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Banpu F 12 61.91B 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
Aeon Thana Sinsap 230 57.50B 230 228 230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Dohome 24.4 57.48B 24.4 24.4 24.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Banpu Power 18.7 56.99B 18.7 18.7 18.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
VGI Global Media 6.55 56.40B 6.55 6.55 6.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Siam Inter Multimedia 4.4 52.39B 4.4 4.4 4.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Kiatnakin Bank 61 51.65B 61 59.75 61.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Kiatnakin Bank F 53.25 51.65B 53.25 52.25 53.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۴۲
North Bangkok Power Plant 12.1 50.47B 12.1 12 12.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
WHA Corp 3.34 49.92B 3.34 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۸
WHA Corp F 3.06 49.92B 3.06 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
Cpn Retail Growth Leasehold REIT 19.9 49.34B 19.9 19.8 19.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Siam City Cement 163 48.57B 163 162.5 163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
MK Restaurant 52 47.89B 52 52 52.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Hana Microelectronics 58.75 47.29B 58.75 58.75 59.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
TTW PCL 11.6 46.28B 11.6 11.6 11.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۷
TTW PCL F 12.2 46.28B 12.2 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱:۰۹
JMT Network Services 45.75 45.58B 45.75 45.75 46.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Vinythai 38.25 45.33B 38.25 38.25 38.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Central Plaza Hotel F 20.1 43.88B 20.1 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۲۵
Central Plaza Hotel 32.5 43.88B 32.5 32.5 32.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Jay Mart 42.75 43.78B 42.75 42.75 43.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Bangkok Life Assurance 25.5 43.54B 25.5 25.5 25.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Supalai F 24 42.86B 24 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۳۲
Supalai PCL 22 42.86B 22 22 22.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Bangkok Chain Hospital 16.8 41.90B 16.8 16.7 16.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Samitivej 416 41.60B 416 416 416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Thailand Future 8.8 40.44B 8.8 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Thanachart Capital F 59 39.58B 59 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
Thanachart Capital 37.75 39.58B 37.75 37.25 37.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Frasers Property Thailand Ind 13 39.52B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Absolute Clean Energy 3.72 38.67B 3.72 3.72 3.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
Star Petroleum Refining 8.9 38.59B 8.9 8.9 8.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
R And B Food Supply 18.9 38.40B 18.9 18.9 19.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
CK Power 4.72 38.37B 4.72 4.72 4.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
BCPG 14.3 37.76B 14.3 14.3 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
TQM Corp 125 37.50B 125 125 126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
TPI Polene 1.95 36.97B 1.95 1.95 1.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۸
TPI Polene Power F 6.1 36.29B 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی