تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.03
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 18:43:11
0 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,386
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:41
70 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
114 (8.96%)
تغییر ۶ ماهه
52 (3.62%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,775
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 14:34:23
1 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
34 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
361 (25.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT F 39.5 2.10T 39.5 39 39.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Airports of Thailand F 58 1.66T 58 58 59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۵۰
PTT PCL 39 1.11T 39 39 39.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
PTT DRC 39 1.11T 39 39 39.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Airports of Thailand 61.75 882.14B 61.75 61.5 61.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Airports of Thailand DRC 61.75 882.14B 61.75 61.5 61.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Delta Electronics Thailand DRC 566 706.02B 566 558 566 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Delta Electronics 566 706.02B 566 558 566 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
CP All PCL 65 583.90B 65 63.75 65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
CP All PCL F 64 583.90B 64 64 64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
CP All DRC 65 583.90B 65 63.75 65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Advanced Info Service 199 576.94B 199 199 199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Advanced Info Service DRC 194 576.94B 194 192.5 194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Advanced Info 194 576.94B 194 192.5 194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Siam Cement F 414 499.20B 414 414 414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Siam Cement DRC 416 499.20B 416 416 416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Siam Cement 416 499.20B 416 412 416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Gulf Energy 40.5 475.19B 40.5 40 40.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Gulf Energy DRC 40.5 475.19B 40.5 40 40.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
PTT Exploration DRC 113 448.61B 113 112.5 113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
PTT Exploration and Production 108.5 448.61B 108.5 108.5 108.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۷:۵۱
PTT Exploration 113 448.61B 113 112.5 113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Bangkok Dusit Medical 22.8 360.75B 22.8 22.6 22.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Bangkok Dusit Medical DRC 22.8 360.75B 22.8 22.7 22.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Siam Commercial Bank 103 350.12B 103 103 103.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Siam Commercial Prev Not Voting 103 350.12B 103 103 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۵۳
Siam Commercial Bank DRC 103 350.12B 103 103 103.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Siam Commercial Pref 103 350.12B 103 103 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۵۳
Siam Commercial Bank F 107 348.05B 107 100.5 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۷
PTT Oil and Retail Business PCL 29 348.00B 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Kasikornbank DRC 122 289.06B 122 122 123.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Kasikornbank F 122.5 289.06B 122.5 122.5 122.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Kasikornbank 122 289.06B 122 122 123.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Scg Packaging 64.75 277.97B 64.75 63.75 64.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
PTT Global Chemical 60.5 272.25B 60.5 60 60.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
PTT Global Chemical F 34.25 272.25B 34.25 34.25 34.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۵۴
PTT Global Chemical DRC 60.5 272.25B 60.5 60.25 60.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Intouch Holdings F 86 266.15B 86 86 86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۵۲
Intouch Holdings 83 266.15B 83 82.5 83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Siam Makro 52.75 253.20B 52.75 52 52.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی