شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0321
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:33:40
0 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
151 (11.52%)
تغییر ۳ ماهه
311 (27.02%)
تغییر ۶ ماهه
414 (39.50%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,459
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 15:05:14
15 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
260 (15.13%)
تغییر ۶ ماهه
476 (24.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kumwell 1.07 442.90M - 1.05 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Sri Trang Gloves 84.25 - - 84.25 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Global Service Center 1.45 332.50M - 1.31 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Thai Plastic Industrial 1.38 359.10M - 1.31 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Mitsib 1.06 764.67M - 1.03 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Boutique 0.93 973.44M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Asset World 3.84 128.64B - 3.84 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
AppliCAD PCL 1.7 476.00M - 1.68 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
CAZ Thailand 1.58 448.00M - 1.58 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Autocorp Holding 1.01 600.00M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Inter Pharma PCL 10.2 2.12B - 10.1 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Villa Kunalai Co 0.89 549.12M - 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Index Living Mall 12.8 6.62B - 12.8 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
S Hotels And Resorts 1.98 7.19B - 1.98 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Absolute Clean Energy 3.78 38.67B - 3.74 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
All Inspire Development 3.88 1.98B - 3.68 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
Intermedical Care and Lab Hospital PCL 2.2 455.80M - 2.16 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۲
CMO 0.98 250.35M - 0.98 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
CPL 0.8 351.88M - 0.79 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
MDX 2.54 1.22B - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
OCC 8.65 531.00M - 8.5 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
TWZ 0.07 594.40M - 0.06 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
SPVI 2.86 1.14B - 2.82 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
SVOA 1.13 805.98M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Abico 6.9 1.62B - 6.9 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Asefa 3.16 1.74B - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Floyd 0.99 356.40M - 0.98 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Ferrum 0.35 1.06B - 0.34 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Patkol 1.7 704.83M - 1.52 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Tapaco 3.8 1.57B - 3.8 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Demeter 0.35 500.65M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Getabec 0.65 624.00M - 0.64 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
IT City 2.58 937.98M - 2.52 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Sea Oil 2.32 1.41B - 2.32 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Thai Ha 1.56 433.68M - 1.56 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
2S Metal 2.78 1.25B - 2.74 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Agripure 2.02 1.86B - 1.95 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Asiasoft 1.73 737.78M - 1.72 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
CPR Gomu 2.8 557.20M - 2.76 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
Everland 0.21 854.65M - 0.21 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی