تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0321
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 12:31:45
0 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,372
قیمت روز
12 (0.87%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:02:35
114 (9.06%)
تغییر ۳ ماهه
67 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
100 (7.86%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,800
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 14:39:35
49 (2.77%)
تغییر ۳ ماهه
149 (9.04%)
تغییر ۶ ماهه
254 (16.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT DRC 41.5 2.37T 41.25 41.25 41.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
PTT PCL 41.5 2.37T 41.25 41.25 41.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
PTT F 41.25 2.36T 41.25 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۴۹
Airports of Thailand F 64.5 1.84T 64.5 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۶:۱۷
Srisawad Power 1979 F 67.25 1.38T 67.25 51.29 67.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۳
Siam Cement DRC 426 1.02T 422 422 426 2.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Siam Cement F 424 1.02T 424 424 424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۴۱
Airports of Thailand 67.25 960.71B 67.5 67.25 67.5 1.25 1.86% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Airports of Thailand DRC 67.25 960.71B 67 67 67.5 1.25 1.86% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Delta Electronics Thailand DRC 550 686.06B 554 550 554 14.00 2.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Delta Electronics 550 686.06B 552 550 552 14.00 2.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Kasikornbank DRC 130 619.85B 129.5 129.5 130 1.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Kasikornbank F 129.5 619.85B 129.5 129.5 129.5 0.50 0.39% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
CP All PCL 62.75 563.68B 62.5 62.25 62.75 0.75 1.21% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
CP All DRC 62.75 563.68B 62.25 62.25 62.75 0.75 1.21% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
CP All PCL F 62.25 563.68B 62.25 62.25 62.25 0.50 0.81% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۳
Advanced Info Service DRC 174.5 518.95B 174 174 174.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Advanced Info Service 174 518.95B 174.5 174 174.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Advanced Info 174.5 518.95B 174 174 174.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Siam Cement 426 511.20B 422 422 426 2.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
PTT Exploration 120 476.40B 120.5 120 120.5 1.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
PTT Exploration DRC 120 476.40B 120.5 120 120.5 1.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
PTT Exploration and Production 120.5 476.40B 120.5 120 120.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۵:۲۸
Bangkok Bank F 122.5 467.67B 123 122.5 123 1.00 0.82% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
KCE Electronics F 70 406.56B 70 70 70 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۱۱:۴۳
Gulf Energy DRC 34 398.93B 34.25 34 34.25 0.50 1.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Gulf Energy 34 398.93B 34.25 34 34.25 0.50 1.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
PTT Oil and Retail Business PCL 31.25 375.00B 31.25 31.25 31.25 0.25 0.81% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Bangkok Dusit Medical DRC 22.9 363.93B 22.7 22.7 22.9 0.10 0.44% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Bangkok Dusit Medical 22.9 363.93B 22.9 22.9 22.9 0.10 0.44% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Siam Commercial Bank 105.5 358.24B 105 105 105.5 0.50 0.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Siam Commercial Prev Not Voting 103 349.75B 103 103 103 1.50 1.46% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Siam Commercial Pref 103 349.75B 103 103 103 1.50 1.46% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Siam Commercial Bank DRC 105.5 349.75B 105 105 105.5 0.50 0.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Siam Commercial Bank F 107 348.05B 107 100.5 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۷
Krungthai Card F 70.5 336.41B 70.5 70.25 70.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۳
Minor Intl DRC 32.75 321.29B 32.5 32.5 32.75 0.25 0.76% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Minor International F 33.25 321.29B 33.25 33.25 33.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۴۴
Minor Intl 32.75 321.29B 32.75 32.75 32.75 0.25 0.76% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Kasikornbank 130 308.01B 129.5 129.5 130 1.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی