شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0304
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:36:20
0 (8.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,268
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
140 (12.41%)
تغییر ۳ ماهه
182 (16.76%)
تغییر ۶ ماهه
290 (29.65%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:30:54
510 (28.53%)
تغییر ۳ ماهه
547 (29.98%)
تغییر ۶ ماهه
640 (33.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT DRC 35.5 2.03T 35.75 34.5 35.75 1.75 5.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
PTT PCL 35.5 2.03T 35.25 34.5 35.5 1.75 5.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
PTT F 35 2.00T 35.75 35 35.75 4.00 12.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Airports of Thailand F 61.25 1.75T - 61.25 61.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Srisawad Power 1979 F 51.29 1.05T - 51.29 51.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Siam Cement F 317 760.80B - 317 317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Airports of Thailand 50 714.29B 50.25 50 50.25 0.25 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Airports of Thailand DRC 50 714.29B - 50 50 0.25 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Advanced Info Service 203 579.74B - 203 203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۶
Advanced Info 195 579.74B 195.5 195 197 4.00 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Advanced Info Service DRC 195 579.74B 195.5 195 197 4.00 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
CP All PCL 60.75 545.72B 61 60.75 61 1.00 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
CP All PCL F 60.75 545.72B - 60.75 60.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
CP All DRC 60.75 545.72B 61 60.75 61 1.00 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Central Retail 27.75 488.51B - 27.75 27.75 0.75 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Kasikornbank F 87.5 418.82B 88 86.75 88 1.50 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
Asset World 3.52 412.48B - 3.36 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۷
Siam Cement DRC 313 375.60B 315 313 315 3.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
Siam Cement 313 375.60B 316 313 316 3.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Bangkok Bank F 95.75 365.54B 95 95 95.75 1.25 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Gulf Energy DRC 148.5 316.80B 149 148.5 149.5 2.50 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
Gulf Energy 148.5 316.80B 149 148.5 149.5 2.50 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
PTT Exploration 79 313.63B 76.75 76.75 79 3.75 4.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
PTT Exploration and Production 78.75 313.63B 78.25 78.25 78.75 5.75 7.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
PTT Exploration DRC 79 313.63B 76.75 76.75 79 3.75 4.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Bangkok Dusit Medical DRC 19.3 306.72B - 19.3 19.3 0.20 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Bangkok Dusit Medical 19.3 306.72B - 19.3 19.3 0.20 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Siam Commercial Bank 67.5 229.20B 67.75 67.25 67.75 1.25 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Siam Commercial Prev Not Voting 67.5 229.20B - 67.5 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Siam Commercial Bank F 101 229.20B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۲۶
Siam Commercial Bank DRC 67.5 229.20B 67.75 67.25 67.75 1.25 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
Siam Commercial Pref 67.5 229.20B - 67.5 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Kasikornbank 87.75 210.01B 86.5 86.5 87.75 1.75 1.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Kasikornbank DRC 87.75 210.01B 86.5 86.5 87.75 1.75 1.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Charoen Pokphand 25.25 206.67B 25.75 25.25 25.75 0.25 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Charoen Pokphand Foods 22.5 206.67B - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۶
Charoen Pokphandoods DRC 25.25 206.67B 25.5 25.25 25.75 0.25 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
Krungthai Card F 41.75 199.22B - 41.75 41.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۱۵
Bangkok Bank 95.75 182.77B 95 95 95.75 1.50 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Central Pattana DRC 40.5 181.76B 40.75 40.5 40.75 0.25 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی