تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 04:01:10
0 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,310
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:48
130 (9.03%)
تغییر ۳ ماهه
22 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
257 (24.41%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 14:05:01
136 (9.40%)
تغییر ۳ ماهه
53 (3.44%)
تغییر ۶ ماهه
207 (11.57%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 41 2.34T - 41 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
PTT DRC 41 2.34T - 41 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
PTT F 40.25 2.30T - 40.25 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۹
Airports of Thailand F 68 1.94T - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
Srisawad Power 1979 F 51.29 1.05T - 51.29 51.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Airports of Thailand 64.25 917.86B - 64.25 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Airports of Thailand DRC 64.25 917.86B - 64.25 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Siam Cement DRC 376 880.80B - 375 376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Siam Cement F 367 880.80B - 367 367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴:۱۱
CP All PCL 60.25 541.23B - 60.25 60.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
CP All PCL F 62 541.23B - 62 62.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴:۱۱
CP All DRC 60.25 541.23B - 60.25 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Kasikornbank DRC 111.5 536.09B - 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Kasikornbank F 112 536.09B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Advanced Info Service 177 535.32B - 177 177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۹
Advanced Info 180 535.32B - 180 181.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Advanced Info Service DRC 180 535.32B - 180 181.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Bangkok Bank F 125 477.21B - 124.5 125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Siam Cement 376 451.20B - 376 376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Gulf Energy DRC 35.25 413.59B - 35 35.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Gulf Energy 35.25 413.59B - 35.25 35.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۴
PTT Exploration DRC 98.5 391.04B - 98 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
PTT Exploration and Production 90.25 391.04B - 89.5 90.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
PTT Exploration 98.5 391.04B - 98.25 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Bangkok Dusit Medical 21.6 343.27B - 21.6 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Bangkok Dusit Medical DRC 21.6 343.27B - 21.6 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Siam Commercial Bank 89 302.21B - 89 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Siam Commercial Bank F 88 298.81B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Siam Commercial Bank DRC 89 298.81B - 88.75 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Siam Commercial Prev Not Voting 88 298.81B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۱۴
Siam Commercial Pref 88 298.81B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۱۴
Delta Electronics Thailand DRC 232 289.39B - 229 232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Delta Electronics 232 289.39B - 229 232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Kasikornbank 111.5 264.18B - 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Minor International F 24.9 254.83B - 24.9 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۱۰
Minor Intl DRC 26 254.83B - 25.75 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Minor Intl 26 254.83B - 25.75 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
PTT Global Chemical F 58.75 254.61B - 58.75 58.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
PTT Global Chemical DRC 56.75 254.61B - 56.5 57.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
PTT Global Chemical 56.75 254.61B - 56.75 57.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی