تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0317
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:36:05
0 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,302
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:42
29 (2.18%)
تغییر ۳ ماهه
120 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
7 (0.53%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,721
قیمت روز
19 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:31:18
19 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
328 (23.58%)
تغییر ۶ ماهه
346 (25.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT F 39.5 2.26T 39.5 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
PTT DRC 39.25 2.24T 39.25 39.25 39.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
PTT PCL 39.25 2.24T 39.25 39 39.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Airports of Thailand F 63.75 1.82T 63.75 63.75 63.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۳۹
Srisawad Power 1979 F 67.25 1.38T 67.25 67.25 67.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۳۸
Siam Cement F 410 984.00B 410 410 410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Siam Cement DRC 408 984.00B 408 406 410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Airports of Thailand DRC 66.75 953.57B 66.75 66.25 66.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Airports of Thailand 66.75 953.57B 66.75 66.5 66.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Kasikornbank F 143.5 686.87B 143.5 143.5 143.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Kasikornbank DRC 143 686.87B 143 143 143.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
CP All PCL 64.75 581.65B 64.75 64.75 65.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
CP All DRC 64.75 581.65B 64.75 64.75 65.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
CP All PCL F 68.5 581.65B 68.5 67 68.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۶
Advanced Info Service DRC 169.5 504.09B 169.5 169.5 170.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Advanced Info 169.5 504.09B 169.5 169.5 170.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Advanced Info Service 170 504.09B 170 170 170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Siam Cement 408 489.60B 408 406 408 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Bangkok Bank F 125.5 479.12B 125.5 125.5 126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۶:۳۶
Delta Electronics 375 467.77B 375 375 379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Delta Electronics Thailand DRC 375 467.77B 375 375 379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
PTT Exploration 111.5 442.65B 111.5 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
PTT Exploration DRC 111.5 442.65B 111.5 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
PTT Exploration and Production 114.5 442.65B 114.5 113.5 114.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۳۷
Gulf Energy DRC 33.25 390.13B 33.25 33.25 33.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Gulf Energy 33.25 390.13B 33.25 33.25 33.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
PTT Oil and Retail Business PCL 31 372.00B 31 31 31.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۶
Siam Commercial Bank 109.5 371.82B 109.5 109.5 110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Siam Commercial Pref 109 370.12B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Siam Commercial Prev Not Voting 109 370.12B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Siam Commercial Bank DRC 109.5 370.12B 109.5 109.5 110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Bangkok Dusit Medical DRC 22.3 354.39B 22.3 21.6 22.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Bangkok Dusit Medical 22.3 354.39B 22.3 21.6 22.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
KCE Electronics F 60 348.48B 60 59 60 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۶:۳۶
Siam Commercial Bank F 107 348.05B 107 100.5 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۷
Kasikornbank 143 338.81B 143 143 143.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Minor Intl 30.75 301.67B 30.75 30.75 31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Minor Intl DRC 30.75 301.67B 30.75 30.75 31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Minor International F 33 301.67B 33 32.5 33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۶
Krungthai Card F 63 300.62B 63 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی