شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

85,979
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:49
3,744 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
8,609 (11.13%)
تغییر ۶ ماهه
14,506 (20.30%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

2,091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:06:36
110 (5.57%)
تغییر ۳ ماهه
147 (7.57%)
تغییر ۶ ماهه
37 (1.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10400 4553.40B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 110 417.89B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 1700.00 11.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Swala Oil & Gas 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۳۳
Tanga Cement 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
DCB Commercial Bank 290 - - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Dar es Salaam SE 980 - - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Vodacom Tanzania 810 - - 810 810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Swissport Tanzania 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Mwalimummercial Bank 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Tanzania Cement 2040 - - 2040 2040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷