شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 04:36:08
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,109
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:48
29 (2.69%)
تغییر ۳ ماهه
62 (5.92%)
تغییر ۶ ماهه
171 (18.23%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
575 (6.93%)
تغییر ۳ ماهه
791 (9.79%)
تغییر ۶ ماهه
1,703 (23.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Cogeneration 31 15.76B - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
CMC Magnetics 9.17 15.47B - 9.17 9.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Shiny Chemical 94.9 15.45B - 94.9 94.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Rechi 23 15.32B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Brighton-Best Intl Taiwan 28 15.29B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Taiwan Hon Chuan 64.1 15.23B - 64.1 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Taiwan Optical Platform Co Ltd 117 15.21B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۸:۰۵
TTET 122.5 15.18B - 122.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Chin-Poon 33.15 15.16B - 33.15 33.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Prosperity Dielectrics 69.7 15.05B - 69.7 69.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
PixArt Imaging 166 14.92B - 166 166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Faraday Tech 58.8 14.91B - 58.8 58.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Chlitina 247.5 14.87B - 247.5 247.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
SDI 68.4 14.75B - 68.4 68.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Foxsemicon Integrated Tech 197 14.69B - 197 197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
CGPC 20.8 14.69B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Chang Wah Tech 32.25 14.68B - 32.25 32.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۸:۰۵
Adata Tech 75.1 14.68B - 75.1 75.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
CMFC 7.93 14.65B - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
SKS 37.45 14.48B - 37.45 37.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Taipei Gas 31.85 14.46B - 31.85 31.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Kinpo 14.5 14.41B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Sporton Intl 202.5 14.40B - 202.5 202.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Topco Scientific 115 14.34B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
TRI 55.5 14.29B - 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Shinkong Textile 41.25 14.15B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
HSB 42.9 14.14B - 42.9 42.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Sigurd 37.55 14.05B - 37.55 37.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Hu Lane Associate 97.7 14.03B - 97.7 97.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
EITC 14.25 13.93B - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Sitronix 167 13.80B - 167 167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
LSC 41.25 13.72B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
CSBC 26.35 13.66B - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۸:۰۵
UIS 199 13.65B - 199 199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Run Long 61 13.64B - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Elaser 70.7 13.57B - 70.7 70.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Arcadyan Tech 88.8 13.56B - 88.8 88.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۸:۰۵
Xxentria Tech Materials 65.2 13.55B - 65.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Quang Viet Enterprise 147.5 13.44B - 147.5 147.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
China Hi-Ment 50.3 13.33B - 50.3 50.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵