شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:43:12
0 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,128
قیمت روز
4 (0.35%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
36 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
81 (7.74%)
تغییر ۶ ماهه
178 (18.74%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
475 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
722 (8.86%)
تغییر ۶ ماهه
1,624 (22.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Great Wall Ent 42.6 29.34B - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
EnTie Bank 15.95 29.07B - 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
AIDC 34.95 29.06B - 34.95 34.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Pharmally 223.5 29.02B - 223.5 223.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Hannstar Display 8.38 28.94B - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Ennoconn 255.5 28.90B - 255.5 255.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
CSRC 31.75 28.88B - 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Makalot 155 28.69B - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
LCP 15.05 28.63B - 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Kenda Rubber 30 28.24B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۸
Radiant 115 28.13B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
LandMark Optoelectronics 299.5 28.08B - 299.5 299.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Asmedia 818 27.92B - 818 818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
OUCC 20.55 27.77B - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Grand Pacific Petrochemical Pref 34.4 27.67B - 34.4 34.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
GPPC 18.45 27.67B - 18.45 18.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
MHC 30.35 27.05B - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Tong Yang 46.15 26.91B - 46.15 46.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
U-Ming 32.2 26.79B - 32.2 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Primax 59.1 26.72B - 59.1 59.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Farglory 41.15 26.69B - 41.15 41.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Chong Hong 85 26.42B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
WNC 75.5 26.33B - 75.5 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
OBI Pharma 131.5 26.19B - 131.5 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
TSRC 24.2 26.05B - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
BizLink 232 26.03B - 232 232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
FEDS 25.4 25.93B - 25.4 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Chunghwa Precision Test 960 25.90B - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Merry Electronics 165 25.90B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Getac Tech 49.15 25.86B - 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
eMemory Tech 359.5 25.47B - 359.5 359.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Asia Optical 96.2 25.44B - 96.2 96.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
TPK 53.3 25.29B - 53.3 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Lungyen Life Service 63.6 25.26B - 63.6 63.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
SPT 27 25.15B - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Elite Material 136 24.81B - 136 136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
VIA Tech 35.65 24.67B - 35.65 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Sinyi Realty 30.85 24.65B - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
UPC Technology 10.9 24.35B - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
WT Microelectronics 43.1 24.34B - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴