شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:57:18
0 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,128
قیمت روز
4 (0.35%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
36 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
81 (7.74%)
تغییر ۶ ماهه
178 (18.74%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
475 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
722 (8.86%)
تغییر ۶ ماهه
1,624 (22.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Powertech Tech 111.5 66.93B - 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Chroma 158.5 66.49B - 158.5 158.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
F-GIS 110.5 62.80B - 110.5 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Tatung 21.65 62.47B - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Wistron 29.4 61.83B - 29.4 29.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Eva Airways 13.6 61.35B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
TBB 12.75 57.67B - 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Ruentex 45.45 57.27B - 45.45 45.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Ruentex Industries 72.1 57.15B - 72.1 72.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Realtek 260.5 56.65B - 260.5 260.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Standard Foods 70.9 56.28B - 70.9 70.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Chilisin 133 55.40B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
F.T.C 34.4 55.26B - 34.4 34.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Phison Electronics 354 55.18B - 354 354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
ZDT 134.5 53.35B - 134.5 134.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
EMC Taiwan 12.95 52.96B - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Gourmet Master 126.5 52.38B - 126.5 126.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Highwealth 47.1 51.56B - 47.1 47.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
China Airlines 8.98 50.88B - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Accton 174 50.12B - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Chicony Electronics 88.5 48.18B - 88.5 88.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Giant 194 47.63B - 194 194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
TGI 11.3 47.40B - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
GSEO 590 45.79B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
TECO Electric 26.9 45.46B - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Merida Industry 176 45.30B - 176 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Tripod Tech 128 43.47B - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
HTC Corp 37.55 43.25B - 37.55 37.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Holystone 108.5 42.66B - 108.5 108.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
King Slide 360 41.74B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Qisda 21.55 41.60B - 21.55 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Voltronic 740 41.47B - 740 740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Gigabyte Tech 52.2 41.32B - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Taiwan Fertilizer 48.8 41.01B - 48.8 48.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Taiwan FamilyMart 220 40.63B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Taiwan Secom 87.4 40.38B - 87.4 87.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Epistar 35.8 40.06B - 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۰۲
LCY Chemical 53.1 39.69B - 53.1 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
St.Shine Optical 427.5 39.38B - 427.5 427.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
CBU 252.5 39.30B - 252.5 252.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴