شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.034
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:11:47
0 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,243
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:08
59 (4.98%)
تغییر ۳ ماهه
126 (11.28%)
تغییر ۶ ماهه
208 (20.10%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
974 (13.34%)
تغییر ۳ ماهه
271 (3.18%)
تغییر ۶ ماهه
236 (2.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prolific Tech 16.75 1.38B - 16.75 16.75 1.50 9.84% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
InterServ Intl 59.3 1.39B - 59.3 59.3 2.20 3.71% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Princeton Tech 7.4 1.34B - 7.4 7.4 0.30 4.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Tradetool Auto 19.85 1.58B - 19.85 19.85 0.20 1.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Eminent Luggage 9.4 1.39B - 9.4 9.4 0.11 1.17% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Hsinli Chemical 21.3 1.49B - 21.3 21.3 0.30 1.43% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Kuang Hong Arts 52.7 1.47B - 52.7 52.7 1.00 1.90% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Sofiva Genomics 66.3 1.41B - 66.3 66.3 2.40 3.62% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Acmepoint Energy 45.65 1.48B - 45.65 45.65 2.30 5.04% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Art Emperor Tech 81.2 1.45B - 81.2 81.2 0.90 1.12% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
kenturn Nano Tec 27.05 1.58B - 27.05 27.05 0.55 2.03% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Aurona Industries 17.75 1.43B - 17.75 17.75 0.25 1.41% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Chialin Precision 28.65 1.44B - 28.65 28.65 0.25 0.87% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Dynamic Precision 29.35 1.49B - 29.35 29.35 0.30 1.03% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
IT Total Services 53.7 1.47B - 53.7 53.7 0.60 1.13% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Yung Zip Chemical 35.05 1.49B - 35.05 35.05 3.15 9.87% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Cincon Electronics 29.65 1.43B - 29.65 29.65 0.35 1.18% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Jetway Information 19.6 1.55B - 19.6 19.6 0.60 3.06% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Sheh Kai Precision 32.8 1.48B - 32.8 32.8 0.30 0.91% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Solid State System 17.95 1.45B - 17.95 17.95 1.60 9.79% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
TECO Image Systems 11.95 1.34B - 11.95 11.95 0.05 0.42% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Bright Sheland Intl 34.8 1.45B - 34.8 34.8 0.05 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Excelsior Biopharma 31.95 1.49B - 31.95 31.95 0.05 0.16% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Hua Jung Components 8.35 1.44B - 8.35 8.35 0.05 0.60% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
New Era Electronics 16.9 1.58B - 16.9 16.9 0.25 1.48% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
United Radiant Tech 13.25 1.38B - 13.25 13.25 0.15 1.13% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Pili Intl Multimedia 29.75 1.53B - 29.75 29.75 0.20 0.67% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Kingstate Electronics 29.15 1.57B - 29.15 29.15 0.10 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
U-Media Communications 46.8 1.53B - 46.8 46.8 0.90 1.92% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Taiwan Allied Container 23.65 1.53B - 23.65 23.65 0.80 3.38% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
ThinTech Materials Tech 20.1 1.48B - 20.1 20.1 0.45 2.29% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Advanced Microelectronic 3.3 1.45B - 3.3 3.3 0.20 6.45% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Sagittarius Life Science 42.3 1.39B - 42.3 42.3 0.20 0.47% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Tul 51.6 1.72B - 51.6 51.6 2.50 5.09% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Acon 7.97 1.65B - 7.97 7.97 0.06 0.75% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
AXIS 36.9 1.73B - 36.9 36.9 0.30 0.82% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
I Jang 52.5 1.76B - 52.5 52.5 0.40 0.77% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Kanpai 94.3 1.75B - 94.3 94.3 2.30 2.50% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
ICP DAS 30.7 1.62B - 30.7 30.7 0.20 0.65% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
Niching 41.1 1.61B - 41.1 41.1 0.90 2.19% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی