شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.034
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 07:02:13
0 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,409
قیمت روز
10 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:49
200 (16.54%)
تغییر ۳ ماهه
291 (26.03%)
تغییر ۶ ماهه
294 (26.37%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
22 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
256 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
451 (5.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Perfect Medical 29.8 1.19B - 29.8 29.8 0.30 1.01% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Prime Electronic 7.08 1.19B - 7.08 7.08 0.11 1.55% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Taiming Assurance 47.9 1.20B - 47.9 47.9 0.10 0.21% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Crystalvue Medical 49.55 1.20B - 49.55 49.55 0.40 0.81% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
New Asia Construction 5.5 1.24B - 5.5 5.5 0.19 3.58% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Taihan Precision Tech 15.6 1.20B - 15.6 15.6 0.05 0.32% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Gallant Micro Machining 43.1 1.22B - 43.1 43.1 1.90 4.61% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Headway Advanced Materials Inc 16.7 1.18B - 16.7 16.7 0.05 0.30% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Onano 17.95 1.18B - 17.95 17.95 1.00 5.57% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Aurotek 14.55 1.20B - 14.55 14.55 0.70 4.81% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Cx Tech 15.7 1.26B - 15.7 15.7 0.15 0.96% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Dee Van 18.1 1.27B - 18.1 18.1 0.15 0.84% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Enterex 11.3 1.25B - 11.3 11.3 0.20 1.77% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Roundtop 14.8 1.27B - 14.8 14.8 0.15 1.02% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Chiu Ting 19.35 1.26B - 19.35 19.35 0.10 0.52% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Tailyn Tech 16.75 1.26B - 16.75 16.75 0.15 0.90% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Lily Textile 9.12 1.23B - 9.12 9.12 0.09 0.99% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Space Shuttle 8.96 1.25B - 8.96 8.96 0.10 1.12% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Welltend Tech 14 1.29B - 14 14 0.55 4.09% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Cryomax Cooling 19.35 1.30B - 19.35 19.35 0.55 2.84% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Billion Electric 13.85 1.37B - 13.85 13.85 1.25 9.92% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Tah Kong Chemical 15.95 1.26B - 15.95 15.95 0.05 0.31% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Sun Brothers Development 15 1.25B - 15 15 0.30 2.04% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Clientron 20.65 1.30B - 20.65 20.65 0.35 1.69% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Feei Cherng 13.05 1.29B - 13.05 13.05 0.05 0.38% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Yen Sun Tech 18.3 1.28B - 18.3 18.3 0.25 1.37% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
HY Electronic 15.85 1.31B - 15.85 15.85 0.45 2.84% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Prolific Tech 15.95 1.27B - 15.95 15.95 0.30 1.88% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Princeton Tech 7.17 1.30B - 7.17 7.17 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Sofiva Genomics 61 1.29B - 61 61 0.20 0.33% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Epoch Chemtronics 37.9 1.29B - 37.9 37.9 0.30 0.80% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Nextronics Engineering 42 1.28B - 42 42 0.75 1.79% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Sagittarius Life Science 39.6 1.30B - 39.6 39.6 1.05 2.65% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Formosa Electronic Industries 25.25 1.28B - 25.25 25.25 0.60 2.43% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
AOPEN 17.6 1.26B - 17.6 17.6 0.70 3.98% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Dadny 22.35 1.34B - 22.35 22.35 0.90 4.03% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Hai Kwang 7.4 1.34B - 7.4 7.4 0.05 0.68% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Eminent Luggage 9.22 1.36B - 9.22 9.22 0.12 1.30% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Xin Chio Global 23.1 1.35B - 23.1 23.1 0.15 0.65% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
Donpon Precision 13.4 1.33B - 13.4 13.4 0.15 1.12% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی