خبر
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0327
قیمت روز
0 (0.62%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:08:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,292
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:22
55 (4.45%)
تغییر ۳ ماهه
21 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
122 (10.43%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 490 12.71T 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Hon Hai 100.5 1.39T 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
MediaTek 733 1.17T 733 733 733 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
CTBC Financial Pref 59 1.15T 59 59 59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
CHT 113.5 880.47B 113.5 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Fubon Financial 60.8 850.91B 60.8 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Fubon Financial Pref 60.3 843.91B 60.3 60.3 60.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
FPCC 84.6 805.90B 84.6 84.6 84.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Delta Electronics Taiwan 302 784.46B 302 302 302 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Cathay Financial Pref A 57 750.64B 57 57 57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
China Steel Pref 45.85 706.76B 45.85 45.85 45.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Nan Ya Plastics 76.9 609.88B 76.9 76.9 76.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Taishin Financial Pref 49.5 592.72B 49.5 49.5 49.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Fubon Financial Pref B 58 592.26B 58 58 58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Formosa Plastics 90.2 574.19B 90.2 90.2 90.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Cathay Holdings 43.55 573.52B 43.55 43.55 43.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
UMC Corp 45.8 571.66B 45.8 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
China Steel 29.15 449.34B 29.15 29.15 29.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
CTBC 23 448.43B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Mega FHC 32 446.07B 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
FCFC 76.1 445.11B 76.1 76.1 76.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
ASE Industrial 97.2 417.11B 97.2 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Uni-President 66.1 375.58B 66.1 66.1 66.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
TCFHC 26.65 373.34B 26.65 26.65 26.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Hotai Motor 650 355.02B 650 650 650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
E.S.F.H 24.8 354.02B 24.8 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
FFHC 26.2 346.45B 26.2 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
EMC Taiwan 163 344.98B 163 163 163 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Chailease 201.5 318.96B 201.5 201.5 201.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
HNFHC 22.7 309.69B 22.7 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
LARGAN 2295 306.31B 2295 2295 2295 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
PCSC 272.5 283.30B 272.5 272.5 272.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Yuanta Group 22.6 282.54B 22.6 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
QCI 71.6 275.98B 71.6 71.6 71.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
TWM 95.5 269.36B 95.5 95.5 95.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
ACL 333 259.02B 333 333 333 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Taiwan Cement Corp 33.9 249.24B 33.9 33.9 33.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
CDIBH 13.35 241.48B 13.35 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
YMTC 66.1 230.83B 66.1 66.1 66.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Unimicron Tech 155.5 229.89B 155.5 155.5 155.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین