تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0351
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 08:29:05
0 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,180
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:39
58 (4.68%)
تغییر ۳ ماهه
126 (9.65%)
تغییر ۶ ماهه
24 (1.99%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
818 (10.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 610 15.82T 610 610 610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Hon Hai 120 1.66T 120 120 120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
MediaTek 999 1.58T 999 999 999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
CTBC Financial Pref 63.4 1.24T 63.4 63.4 63.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۶:۳۷
FPCC 98 933.54B 98 98 98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
CHT 112 868.83B 112 112 112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Cathay Financial Pref A 61.7 812.54B 61.7 61.7 61.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۳۵
China Steel Pref 51.1 787.66B 51.1 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۳۶
Delta Electronics Taiwan 299 776.67B 299 299 299 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
UMC Corp 53 657.54B 53 53 53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Formosa Plastics 103 655.67B 103 103 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Nan Ya Plastics 82.3 652.71B 82.3 82.3 82.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Fubon Financial Pref B 62.1 635.51B 62.1 62.1 62.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷:۳۷
Fubon Financial Pref 62 634.48B 62 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Cathay Holdings 47.25 622.25B 47.25 47.25 47.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Fubon Financial 56.4 577.18B 56.4 56.4 56.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
FCFC 88.5 517.64B 88.5 88.5 88.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
ASE Industrial 112 479.11B 112 112 112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
China Steel 27.95 430.82B 27.95 27.95 27.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Mega FHC 31.55 429.07B 31.55 31.55 31.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
CTBC 21.6 421.13B 21.6 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Uni-President 72.8 413.65B 72.8 72.8 72.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
LARGAN 3020 405.10B 3020 3020 3020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
QCI 97.9 377.36B 97.9 97.9 97.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Novatek Micro 611 371.80B 611 611 611 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
GlobalWafers 820 356.89B 820 820 820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
E.S.F.H 26.15 328.63B 26.15 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Hotai Motor 584 318.97B 584 584 584 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Nanya Tech 102.5 315.33B 102.5 102.5 102.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Yageo 578 285.54B 578 578 578 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
PCSC 274.5 285.38B 274.5 274.5 274.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
FFHC 22.1 283.67B 22.1 22.1 22.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Yuanta Group 23 279.16B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
ACL 361 278.78B 361 361 361 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
TCFHC 20.85 278.02B 20.85 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
TWM 98.2 276.30B 98.2 98.2 98.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Asustek 371.5 275.94B 371.5 371.5 371.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Chailease 199.5 275.57B 199.5 199.5 199.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Taiwan Cement Corp 46.7 270.80B 46.7 46.7 46.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
EMC Taiwan 50 261.08B 50 50 50 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی