تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0352
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 03:22:06
0 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:48
113 (8.38%)
تغییر ۳ ماهه
17 (1.39%)
تغییر ۶ ماهه
175 (16.49%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
94 (1.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 499 12.94T - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
CTBC Financial Pref 64 1.25T - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Hon Hai 82.7 1.15T - 82.7 82.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
MediaTek 712 1.13T - 712 712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
FPCC 92.9 884.96B - 92.9 92.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
CHT 109 845.56B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۱۰
Cathay Financial Pref A 61.9 815.17B - 61.9 61.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
China Steel Pref 50.7 781.49B - 50.7 50.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Fubon Financial Pref 61.8 632.44B - 61.8 61.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Delta Electronics Taiwan 232 602.63B - 232 232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Formosa Plastics 87.7 558.28B - 87.7 87.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Fubon Financial Pref B 62.1 534.59B - 62.1 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Cathay Holdings 40.5 533.35B - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Nan Ya Plastics 65.6 520.26B - 65.6 65.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
UMC Corp 41.45 511.09B - 41.45 41.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
FCFC 78.9 461.49B - 78.9 78.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۱۰
Fubon Financial 44.55 455.91B - 44.55 44.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
LARGAN 3375 452.72B - 3375 3375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Mega FHC 29.2 397.11B - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
CTBC 19.5 380.19B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Uni-President 65.3 371.04B - 65.3 65.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
China Steel 23.3 359.15B - 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Hotai Motor 650 355.02B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۱۰
ASE Industrial 77.3 335.37B - 77.3 77.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۴
E.S.F.H 25.3 317.95B - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۱۰
QCI 77.8 299.88B - 77.8 77.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
GlobalWafers 653 284.21B - 653 653 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۴
PCSC 265 275.50B - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
TWM 97.7 274.90B - 97.7 97.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
FFHC 21.35 274.04B - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
TCFHC 20.2 269.35B - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۱۰
Nanya Tech 81.5 250.50B - 81.5 81.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Taiwan Cement Corp 43.2 247.53B - 43.2 43.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
ACL 307.5 237.37B - 307.5 307.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Yuanta Group 19.4 235.47B - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
HNFHC 18.1 232.67B - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Chailease 161.5 223.08B - 161.5 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Yageo 450 221.81B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Silergy 2300 212.86B - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
Far EasTone 60.7 197.79B - 60.7 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی