شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.034
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:46:27
0 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,426
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:04:51
224 (18.64%)
تغییر ۳ ماهه
304 (27.09%)
تغییر ۶ ماهه
316 (28.47%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
119 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
220 (2.60%)
تغییر ۶ ماهه
541 (7.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BioLASCO Taiwan 37.1 - - 37.1 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۲
CTBC Financial Pref 65.8 1.28T - 65.8 65.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۲
Sync Power 8.65 190.39M - 8.65 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Wieson Tech 4.02 267.99M - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
YODN Lighting 2.65 47.29M - 2.62 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
High Power Lighting 11.35 263.20M - 11.25 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Miramar Hospitality 6 223.32M - 5.98 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Cayenne s Ark Mobile 24.9 60.94M - 24.7 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Tatung Fine Chemicals 2.53 196.32M - 2.43 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Remotek 11 757.46M - 10.9 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Algoltek 45.65 954.54M - 45.3 45.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Jorjin Tech 21.95 728.83M - 21.9 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Arima Lasers 18.95 533.88M - 18.6 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Syncomm Tech 9.95 383.89M - 9.8 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Powertip Image 29.8 910.84M - 29.7 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Promaster Tech 7.26 296.21M - 7.26 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
JG Environmental 36 738.00M - 35.5 36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Alliance Material 12.4 282.15M - 12.4 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Bison Electronics 11.95 587.98M - 11.85 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Chuang Yi Biotech 17.1 461.22M - 17.1 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Netmarble Joybomb 67.8 818.62M - 67.5 67.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Twoway Communications 9.23 752.44M - 9.03 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Bossdom Digiinnovation 25.65 769.50M - 25.65 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Feature Integration Tech 23.55 710.81M - 23.55 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
iCatch 20.75 1.52B - 20.15 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Das Tech 74.4 2.21B - 72.3 74.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Clientron 21.1 1.34B - 20.9 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Assem Tech 51.5 1.56B - 51.2 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Jmicron Tech 30.85 2.10B - 30.85 30.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Pancolour Ink 30.7 986.48M - 30.7 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Art Emperor Tech 84.6 1.51B - 84.6 85.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Chaheng Precision 59.2 2.01B - 58.7 59.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
ProLight Opto Tech 20.9 1.42B - 20.8 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Le Young Construction 16.8 1.67B - 16.8 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Yield Microelectronics 56.1 1.50B - 55 56.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Brightek Optoelectronic 17.55 1.06B - 17.4 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Kaison Green Energy Tech 22.8 1.34B - 22.75 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Comtrend 61.6 3.00B - 61.5 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
HLJ Tech 50.9 4.73B - 50.9 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Nanoplus 20.15 2.93B - 20.1 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی