شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:22:19
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,163
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
37 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
58 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
219 (23.20%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,187
قیمت روز
144 (2.05%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:30:54
1,422 (16.52%)
تغییر ۳ ماهه
944 (11.61%)
تغییر ۶ ماهه
749 (9.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 275.5 7.05T - 275.5 275.5 4.00 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
CTBC Financial Pref 64 1.25T - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Hon Hai 70.2 967.78B - 70.2 70.2 0.20 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
CHT 108 830.05B - 108 108 1.00 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
China Steel Pref 52.6 810.78B - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Cathay Financial Pref A 61 803.32B - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
FPCC 80.4 743.02B - 80.4 80.4 2.40 3.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fubon Financial Pref 62.2 636.53B - 62.2 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Fubon Financial Pref B 60.8 622.20B - 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Cathay Holdings 35.05 557.89B - 35.05 35.05 0.20 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
MediaTek 341 531.05B - 341 341 7.00 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
LARGAN 3860 504.37B - 3860 3860 100.00 2.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Formosa Plastics 77.6 473.61B - 77.6 77.6 3.20 4.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fubon Financial 37.3 460.59B - 37.3 37.3 0.10 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Nan Ya Plastics 55.3 425.89B - 55.3 55.3 1.60 2.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
FCFC 68 388.01B - 68 68 1.80 2.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Mega FHC 28.45 381.48B - 28.45 28.45 0.40 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
CTBC 17.85 377.54B - 17.85 17.85 0.10 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Uni-President 69 370.19B - 69 69 3.90 5.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
TWM 101 344.27B - 101 101 2.90 2.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Delta Electronics Taiwan 119 311.71B - 119 119 1.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
China Steel 19.25 297.83B - 19.25 19.25 0.45 2.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
PCSC 281.5 293.17B - 281.5 281.5 0.50 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
E.S.F.H 24.25 281.77B - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۵
Hotai Motor 498.5 258.82B - 498.5 498.5 25.00 5.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
ASE Industrial 58.8 250.31B - 58.8 58.8 1.60 2.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
FFHC 19.5 243.01B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۶
TCFHC 18.3 234.32B - 18.3 18.3 0.20 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
QCI 62.8 230.60B - 62.8 62.8 3.10 5.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Taiwan Cement Corp 39.05 223.84B - 39.05 39.05 0.05 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
HNFHC 17.95 216.67B - 17.95 17.95 0.15 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Far EasTone 63.2 202.03B - 63.2 63.2 1.20 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Chang Hwa Bank 19.15 187.72B - 19.15 19.15 0.35 1.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Yuanta Group 15.5 178.56B - 15.5 15.5 0.20 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Shanghai Commercial Bank 38.65 177.64B - 38.65 38.65 0.15 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
ACL 257 171.13B - 257 257 12.50 5.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Nanya Tech 56.4 165.11B - 56.4 56.4 2.50 4.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
TSFHC 11.7 164.38B - 11.7 11.7 0.10 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
UMC Corp 14.1 162.48B - 14.1 14.1 0.30 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Taiwan High Speed Rail 28.4 159.84B - 28.4 28.4 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی