شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 04:36:08
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
27 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
60 (5.73%)
تغییر ۶ ماهه
168 (17.89%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
583 (7.04%)
تغییر ۳ ماهه
791 (9.79%)
تغییر ۶ ماهه
1,733 (24.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 333 5562.07B - 333 333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Hon Hai 92.3 1398.43B - 92.3 92.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
FPCC 96.4 1171.69B - 96.4 96.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
CHT 109.5 861.08B - 109.5 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
FCFC 88 726.79B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Formosa Plastics 99 719.33B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Cathay Holdings 43.1 706.62B - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Cathay Financial Pref A 64.2 706.62B - 64.2 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Nan Ya Plastics 73 697.91B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
LARGAN 4985 607.66B - 4985 4985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Fubon Financial Pref 65.4 589.93B - 65.4 65.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۳:۰۱
Fubon Financial 47.15 589.93B - 47.15 47.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
MediaTek 420.5 480.89B - 420.5 420.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
CTBC 22.6 442.71B - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
CTBC Financial Pref 65.9 442.71B - 65.9 65.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Uni-President 75.7 435.24B - 75.7 75.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Yageo 413 408.61B - 413 413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
TWM 109 378.00B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
China Steel Pref 54.4 367.49B - 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
China Steel 24.05 367.49B - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Mega FHC 32.1 359.04B - 32.1 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
PCSC 310 352.95B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Delta Electronics Taiwan 152 270.14B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
GlobalWafers 422 255.35B - 422 422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Catcher Tech 248 255.32B - 248 248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Far EasTone 70.9 255.14B - 70.9 70.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Nanya Tech 83.6 250.28B - 83.6 83.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
FFHC 24.35 246.77B - 24.35 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
UMC Corp 16 226.61B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
WTC 229.5 218.61B - 229.5 229.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
TCFHC 21.25 214.77B - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
E.S.F.H 29 213.39B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
QCI 65 202.39B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
HNFHC 22.3 193.31B - 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Asustek 235.5 193.12B - 235.5 235.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Taiwan Cement Corp 44.9 181.54B - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
CDIBH 9.85 169.77B - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
TSFHC 14.65 169.40B - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Taishin Financial Pref 55.9 169.40B - 55.9 55.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Chang Hwa Bank 22.4 164.73B - 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷