سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0872
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 00:03:12
0 (3.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:33
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

611
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:01:26
29 (4.89%)
تغییر ۳ ماهه
58 (10.50%)
تغییر ۶ ماهه
87 (16.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 201.8 1.42T 201.8 201.8 201.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Microsoft 137.47 1.42T 137.47 137.47 137.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Microsoft 130.56 1.40T 130.56 130.56 130.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Apple 193.53 1.39T 193.53 193.53 193.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Apple 175.09 1.31T 175.09 175.09 175.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Amazon.com 1881.03 1.08T 1881.03 1881.03 1881.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Amazon.com 1852.14 1.06T 1852.14 1852.14 1852.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Alphabet A 1119 1.05T 1119 1119 1119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Alphabet A 1077.82 1.03T 1077.82 1069.4 1077.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Facebook 191 620.22B 191 191 191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Facebook 185.26 609.80B 185.26 185.26 185.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Alibaba 169.08 591.59B 169.08 169.08 169.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Berkshire Hathaway B 206.82 552.87B 206.82 206.82 206.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Visa 170.94 450.92B 170.94 170.94 170.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan 113.22 431.24B 113.22 113.22 113.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan 110.5 423.99B 110.5 110.5 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
J&J 140.67 391.99B 140.67 140.67 140.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
J&J 135.4 385.60B 135.4 135.4 135.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Walmart 107.68 328.27B 107.68 107.68 107.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Bank of America 29.28 307.06B 29.28 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 108.7 306.15B 108.7 107.74 108.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Nestle 108 306.15B 108 107.84 108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Nestle 102.38 294.86B 102.38 102.38 102.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Intel 43.49 287.03B 43.49 43.49 43.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 47.68 282.21B 47.68 47.68 47.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
AT&T 32.18 280.80B 32.18 32.18 32.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
AT&T 32.24 276.09B 32.24 32.24 32.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding 323.2 275.73B 323.2 321.8 323.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Home Depot 185 266.82B 185 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding Participation 309.2 263.79B 309.2 307.25 309.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Home Depot 195.72 262.34B 195.72 195.72 195.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding Participation 303.1 260.15B 303.1 303.1 304.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Coca-Cola 50.8 255.82B 50.8 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Exxon Mobil 79.09 255.30B 79.09 79.09 79.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Walt Disney 139.25 255.11B 139.25 139.25 140.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Coca-Cola 49.63 251.65B 49.63 49.63 49.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Exxon Mobil 74.8 251.01B 74.8 74.8 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Walt Disney 135.42 250.82B 135.42 135.42 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Verizon 56.7 240.80B 56.7 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Louis Vuitton 412 221.52B 412 412 412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی