شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:31:07
0 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

40
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:16
1 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
4 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
7 (21.21%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

553
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 03:01:06
41 (7.92%)
تغییر ۳ ماهه
23 (4.04%)
تغییر ۶ ماهه
17 (3.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Network 37.8 903.40M - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
ABB 22.96 48.99B - 22.96 22.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
SGS 2352 17.60B - 2352 2352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Comet 130.2 1.01B - 130.2 130.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Dufry 25.61 1.42B - 25.61 25.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Adecco 44.51 7.21B - 44.51 44.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
BKW AG 86.6 4.57B - 86.6 86.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Bell AG 239 1.50B - 239 239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Geberit 484.3 17.44B - 484.3 484.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Idorsia 26.44 3.76B - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Investis 81.6 1.04B - 81.6 81.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Kudelski 3.24 178.17M - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Novartis 82 185.73B - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Orior AG 76 495.22M - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Swatch I 191.7 1.92B - 191.7 191.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Swiss Re 74.48 21.65B - 74.48 74.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Swisscom 492.2 25.50B - 492.2 492.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Zur Rose 283.5 2.72B - 283.5 283.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Richemont 62.64 35.38B - 62.64 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
APG SGA SA 173.4 519.67M - 173.4 173.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
CS RE Siat 201.6 - - 201.6 201.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Landis&Gyr 59.1 1.70B - 59.1 59.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Leonteq AG 44.1 821.24M - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Tamedia AG 69 730.76M - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
VP Bank AG 121.6 727.73M - 121.6 121.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Julius Baer 40.71 8.87B - 40.71 40.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
La Fonciere 120.1 - - 120.1 120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Lonza Group 538.4 39.90B - 538.4 538.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Solvalor 61 286 - - 286 286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Leclanche SA 0.63 98.56M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
MCH Group AG 17.6 105.72M - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
SFS Group AG 93.6 3.51B - 93.6 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
VAT Group AG 180.4 5.41B - 180.4 180.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Walter Meier 9.94 119.28M - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Cassiopea SpA 40.2 425.19M - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Credit Suisse 9.86 24.02B - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Immo Helvetic 203 974.40M - 203 203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
LafargeHolcim 42.49 3.12B - 42.49 42.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Lindt & Sp Ps 7660 1.83B - 7660 7660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Metall Zug AG 1350 605.16M - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی