شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0333
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 04:29:05
0 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
6 (20.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

588
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
46 (8.57%)
تغییر ۳ ماهه
49 (8.99%)
تغییر ۶ ماهه
104 (21.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.67 8925.42B - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Coloplast 109.85 1939.94B - 109.85 109.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Telia Company 4.52 1852.46B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۲
Vestas Wind 85.5 1373.01B - 85.5 85.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Norsk Hydro 3.5 1213.74B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
Novozymes B 44.68 1178.55B - 44.68 44.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Yara International 43.4 1109.26B - 43.4 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Apple 201.8 909.84B - 201.8 201.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
Apple 193.53 901.38B - 193.53 193.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Amazon.com 1881.03 824.79B - 1881.03 1881.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Amazon.com 1852.14 817.12B - 1852.14 1852.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Alphabet A 1119 779.55B - 1119 1119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Apple 175.09 779.46B - 175.09 175.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Alphabet A 1077.82 772.30B - 1069.4 1077.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SCA B 7.704 763.41B - 7.704 7.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۳۲
Pandora 33.76 753.47B - 33.76 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Microsoft 130.56 750.59B - 130.56 130.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Facebook 185.26 557.25B - 185.26 185.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Alibaba 169.08 475.17B - 169.08 169.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Berkshire Hathaway B 206.82 457.82B - 206.82 206.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
JPMorgan 113.22 354.78B - 113.22 113.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan 110.5 351.48B - 110.5 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Exxon Mobil 79.09 350.27B - 79.09 79.09 6.09 8.34% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Exxon Mobil 74.8 347.01B - 74.8 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
J&J 140.67 325.45B - 140.67 140.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
J&J 135.4 322.42B - 135.4 135.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Visa 170.94 293.90B - 170.94 170.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Royal Dutch Shell B 33.11 292.22B - 33.11 33.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۳۲
Royal Dutch Shell A 31.985 286.61B - 31.985 31.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Bank of America 29.28 283.17B - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Wells Fargo&Co 45.7 270.15B - 45.7 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Wells Fargo&Co 45 267.64B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Walmart 107.68 250.39B - 107.68 107.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Chevron 112.95 241.60B - 112.95 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nestle 106.54 240.63B - 106.54 106.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Chevron 117.81 239.35B - 117.81 117.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Nestle 106.58 237.20B - 106.58 106.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴