سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.1017
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 01:29:05
0 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:06
1 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
1 (2.50%)
تغییر ۶ ماهه
5 (13.89%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

543
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ آبان ۱۳۹۹
ساعت 02:30:51
9 (1.57%)
تغییر ۳ ماهه
16 (3.12%)
تغییر ۶ ماهه
10 (1.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 137.47 1.42T - 137.47 137.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Apple 201.8 1.42T - 201.8 201.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Microsoft 130.56 1.40T - 130.56 130.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Apple 193.53 1.39T - 193.53 193.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Apple 175.09 1.31T - 175.09 175.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Amazon.com 1881.03 1.08T - 1881.03 1881.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Amazon.com 1852.14 1.06T - 1852.14 1852.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Alphabet A 1119 1.05T - 1119 1119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Alphabet A 1077.82 1.03T - 1069.4 1077.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Facebook 191 620.22B - 191 191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Facebook 185.26 609.80B - 185.26 185.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Alibaba 169.08 591.59B - 169.08 169.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Berkshire Hathaway B 206.82 552.87B - 206.82 206.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Visa 170.94 450.92B - 170.94 170.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan 113.22 431.24B - 113.22 113.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan 110.5 423.99B - 110.5 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
J&J 140.67 391.99B - 140.67 140.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
J&J 135.4 385.60B - 135.4 135.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Walmart 107.68 328.27B - 107.68 107.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Bank of America 29.28 307.06B - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 106.76 306.96B - 106.54 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Nestle 106.78 306.96B - 106.42 106.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Intel 43.49 287.03B - 43.49 43.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 47.68 282.21B - 47.68 47.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
AT&T 32.18 280.80B - 32.18 32.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
AT&T 32.24 276.09B - 32.24 32.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Home Depot 185 266.82B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Home Depot 195.72 262.34B - 195.72 195.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding Participation 299.7 257.08B - 297.95 299.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Roche Holding 300.8 257.08B - 299.6 300.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
Coca-Cola 50.8 255.82B - 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Exxon Mobil 79.09 255.30B - 79.09 79.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Walt Disney 139.25 255.11B - 139.25 140.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Coca-Cola 49.63 251.65B - 49.63 49.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Exxon Mobil 74.8 251.01B - 74.8 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Walt Disney 135.42 250.82B - 135.42 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Verizon 56.7 240.80B - 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Louis Vuitton 412 221.52B - 412 412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Chevron 112.95 209.40B - 112.95 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Merck&Co 75.35 208.77B - 75.35 75.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی