خبر
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.0969
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 22:27:21
0 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

440
قیمت روز
2 (0.46%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:02:15
3 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
54 (13.99%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,205
قیمت روز
3 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 20:35:32
151 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
47 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
187 (7.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 521.5 2.93T 522.5 521.5 522.5 0.50 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
AstraZeneca 1432.5 2.22T 1429 1423.5 1432.5 7.50 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Statoil 370.1 1.16T 370.1 370.1 370.1 3.35 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Oscar Properties Pref B 7600 1.09T 7600 7600 7600 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۵
Atlas Copco A 129 627.29B 129.2 129 129.2 0.70 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Investor A 197.7 602.16B 197.6 197.6 198.9 0.20 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
ABB 318.2 594.90B 318.7 318.2 319.6 2.50 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Investor B 190.6 582.56B 190.9 190.6 191.8 0.70 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Atlas Copco B 116.8 567.92B 116.9 116.7 116.9 0.40 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Oscar Properties Pref 3000 430.91B 2900 2900 3000 250.00 9.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۱
Volvo A 200.8 410.41B 201.8 200.8 201.8 0.40 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Nordea Bank 107.32 394.16B 107.34 107.32 107.76 0.06 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Volvo B 191.1 388.19B 191.92 191.1 191.92 0.38 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Hexagon B 118.2 316.32B 118 117.2 118.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Nokia Oyj 50.15 280.65B 49.69 49.69 50.15 0.15 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
DnB 182.45 280.15B 182.45 182.45 182.45 0.60 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
EQT AB 237.7 274.03B 233.3 231.8 237.7 6.70 2.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
SEB C 124.2 265.09B 123.8 123.8 124.8 0.80 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
ASSA ABLOY B 233.6 259.26B 232.6 232.6 233.6 0.80 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۱
SEB A 117.7 250.09B 117.55 117.55 117.75 0.60 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Svenska Handelsbanken B 122.4 242.36B 121 121 122.4 1.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Ericsson A 71.6 237.11B 71 71 71.6 0.50 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Sandvik AB 187.75 234.88B 188.3 187.75 188.3 0.35 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Epiroc A 193.85 233.94B 194 193.85 194 0.25 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Corem Property 212.5 233.46B 211 211 213 1.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Evolution Gaming Group 1082.6 230.90B 1077.2 1072 1082.6 14.20 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
LM Ericsson B 66.53 220.92B 65.91 65.79 66.53 0.82 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Epiroc B 170.5 205.48B 170.2 170.2 170.5 0.15 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
NIBE Industrier B 101.5 205.03B 101.3 101.3 102.2 2.70 2.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Svenska Handelsbanken A 102 201.37B 101.6 101.6 102.05 0.50 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Aker BP 312 193.21B 305.6 304.4 312 4.50 1.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Swedbank A 169.4 190.02B 169.35 169.35 169.6 1.05 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
H&M B 116.1 189.04B 117.1 116.1 117.2 0.60 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Essity B 266.8 187.53B 264.9 264.9 266.8 3.60 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Essity A 267 187.53B 265 265 267 4.50 1.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Swedish Match 113.7 172.75B 113.8 113.7 113.8 0.20 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Norsk Hydro 75.7 152.91B 75.08 75.08 75.7 1.02 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Volvo Car AB 48.97 149.66B 49.23 48.97 50.08 1.26 2.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Stora Enso A 166.4 131.23B 167 166.4 167.2 1.60 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Telenor 92.86 129.96B 92.04 92.04 92.86 0.44 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین