سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1166
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 04:36:07
0 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

353
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:36
12 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
48 (11.97%)
تغییر ۶ ماهه
46 (11.53%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:21
113 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
205 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
640 (43.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 852.3 1.12T 852.3 850.9 860.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T 346.5 346.5 346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Pref 685 1.03T 685 685 730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۶
Oscar Properties Pref B 300 967.15B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Oscar Properties Pref 166 967.15B 166 162.5 167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Hufvudstaden C 4540 936.45B 4540 4540 4540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Hufvudstaden A 133.75 936.45B 133.75 133.45 133.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Atlas Copco A 546.8 665.01B 546.8 546 549.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Atlas Copco B 468.7 570.03B 468.7 468.1 469.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ABB 272.3 553.75B 272.3 272.2 272.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Investor B 712.8 545.87B 712.8 711.3 712.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Investor A 710.4 545.87B 710.4 709.2 711.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Statoil 161.18 532.06B 161.18 161.18 161.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Volvo A 211.2 420.52B 211.2 210.6 211.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Volvo B 206.8 420.52B 206.8 206.6 206.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
LM Ericsson B 118.9 395.71B 118.9 118.9 119.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Ericsson A 120.4 395.71B 120.4 120.4 120.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Nordea Bank 87.3 351.97B 87.3 86.73 87.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Klovern AB Pref 321.5 338.05B 321.5 321 321.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
H&M B 198 327.70B 198 197.5 198.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Ericsson A 105.4 324.94B 105.4 105.4 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Sandvik AB 239.4 300.30B 239.4 239.4 241.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Hexagon B 836 295.86B 836 833.2 836.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Evolution Gaming Group 1355 287.70B 1355 1349.6 1363.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
ASSA ABLOY B 255.6 283.91B 255.6 255.6 257.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
EQT AB 290.9 281.03B 290.9 289.3 290.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
DnB 185.6 280.85B 185.6 185.6 185.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۸
Epiroc A 204.7 246.85B 204.7 204.4 204.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
SEB A 108.6 234.79B 108.6 107.95 108.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
SEB C 109.2 234.79B 109.2 107.4 109.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Epiroc B 184.15 222.07B 184.15 184.15 184.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۶
Telenor 151.2 213.91B 151.2 151.2 151.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۶
Svenska Handelsbanken B 107.3 212.46B 107.3 106.8 107.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Nokia Oyj 35.49 200.05B 35.49 35.33 35.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Essity A 282.5 198.41B 282.5 279.5 282.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Essity B 279.8 196.52B 279.8 278.1 279.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Svenska Handelsbanken A 96.94 191.94B 96.94 96.38 96.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Swedbank A 158.18 177.16B 158.18 157.6 158.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Telia Company 38.37 156.92B 38.37 38.37 38.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
NIBE Industrier B 294.3 148.33B 294.3 293.6 296.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی