سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1162
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 22:15:15
0 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

370
قیمت روز
2 (0.54%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:47
11 (3.06%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
40 (9.76%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,392
قیمت روز
34 (1.43%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
268 (12.63%)
تغییر ۳ ماهه
365 (18.02%)
تغییر ۶ ماهه
611 (34.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 989.9 1.54T 993.6 989.9 996.9 2.60 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T 346.5 346.5 346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Pref 655 988.63B 655 655 700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Atlas Copco A 593.6 678.74B 592 588.8 593.6 7.60 1.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Atlas Copco B 503.8 678.74B 501.6 500.2 503.8 7.10 1.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Investor B 218.1 656.53B 217.6 216.7 218.1 3.80 1.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Investor A 217 656.53B 216.6 216.4 217 2.60 1.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
ABB 320.4 634.52B 319 317.6 320.4 3.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Statoil 176 571.54B 176 176 176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
EQT AB 456.8 431.85B 455.9 450.4 456.8 19.10 4.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Volvo A 209.8 414.33B 209.6 209.4 209.8 1.20 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Volvo B 204.2 414.33B 204.05 203.9 204.2 1.80 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Nordea Bank 102.8 413.55B 102.74 102.26 102.8 0.42 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Hexagon B 148 374.51B 147.8 147.6 148 2.10 1.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Klovern AB Pref 323 339.62B 323 322 323 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۴۷
Ericsson A 100.6 333.04B 100.8 100.6 102 0.60 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
LM Ericsson B 99.68 333.04B 99.72 100.22 99.72 0.24 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Ericsson A 105.4 324.94B 105.4 105.4 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ASSA ABLOY B 278 306.46B 277.6 276.9 278 2.10 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Evolution Gaming Group 1411.2 304.76B 1433.8 1411.2 1433.8 5.60 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Nokia Oyj 54.05 303.64B 54.14 54.05 54.67 0.25 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
H&M B 180.5 299.57B 181.6 180.5 181.6 0.50 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
DnB 183.45 281.16B 182.85 182.55 183.45 2.15 1.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Sandvik AB 224.9 280.86B 225.6 224.9 225.6 1.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
SEB A 118.2 254.85B 117.9 117.65 118.2 0.40 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
SEB C 117.6 254.85B 117.8 117.4 117.8 1.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Epiroc A 201.6 230.29B 201.3 200.8 201.6 1.80 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Investment Latour 352.9 221.54B 352 349.9 352.9 6.40 1.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Telenor 155.05 216.85B 155.45 155.05 155.55 0.90 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Adevinta B 180 213.91B 180.9 176.9 180.9 5.85 3.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Epiroc B 172.5 208.74B 172.35 172.35 172.5 0.35 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
NIBE Industrier B 105.1 208.26B 104.6 104 105.1 1.80 1.74% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Essity A 280 198.38B 280.5 280 280.5 3.00 1.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Essity B 280.5 198.38B 279.6 279.6 281.1 1.90 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Svenska Handelsbanken A 97.98 193.21B 97.64 97.46 97.98 0.50 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Svenska Handelsbanken B 103.3 193.21B 102.8 102.8 103.3 0.30 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Swedbank A 168.86 188.87B 168.6 168.3 168.86 0.44 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Telia Company 37.74 155.00B 37.83 37.74 37.88 0.16 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Alfa Laval AB 368.8 153.96B 368.1 365.2 368.8 0.30 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Lundbergforetagen B 635.2 153.76B 631.8 631.4 635.2 15.20 2.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی