سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1192
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 01:28:07
0 (5.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

367
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۹
ساعت 16:01:36
34 (8.48%)
تغییر ۳ ماهه
23 (5.90%)
تغییر ۶ ماهه
18 (5.16%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۹
ساعت 20:32:22
98 (5.17%)
تغییر ۳ ماهه
215 (12.06%)
تغییر ۶ ماهه
266 (15.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 862.5 1.14T 862.5 857 863.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T 346.5 346.5 346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Hufvudstaden A 133.2 936.45B 133.2 133.2 133.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Hufvudstaden C 4540 936.45B 4540 4540 4540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Atlas Copco A 456.1 554.58B 456.1 456.1 462.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Statoil 164.45 549.55B 164.45 164.45 164.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
ABB 247.2 516.82B 247.2 247.2 251.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Atlas Copco B 397.4 483.21B 397.4 397.4 401.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Investor A 617 474.03B 617 617 619.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Investor B 619.2 474.03B 619.2 619.2 622.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Volvo B 210.6 428.25B 210.6 210.6 213.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Volvo A 212 428.25B 212 212 214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Ericsson A 110.2 329.67B 110.2 108 110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
LM Ericsson B 99.06 329.67B 99.06 97.88 99.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Ericsson A 105.4 324.94B 105.4 105.4 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
H&M B 180.1 298.08B 180.1 178.7 180.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Nordea Bank 70.76 285.44B 70.76 70.76 71.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Sandvik AB 218.4 273.96B 218.4 217.4 220.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Hexagon B 753.6 265.24B 753.6 753.6 758.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
DnB 167.5 257.21B 167.5 167.5 167.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۳۹
ASSA ABLOY B 207.2 230.15B 207.2 207 209.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
EQT AB 207 205.71B 207 207 215.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Telenor 146.4 204.53B 146.4 146.4 146.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
Essity A 275 193.14B 275 275 275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۸
Epiroc B 146.3 192.77B 146.3 146.2 148.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Epiroc A 160.9 192.77B 160.9 160.75 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
SEB A 89.1 192.51B 89.1 89.1 89.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
SEB C 91.5 192.51B 91.5 91 92.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Nokia Oyj 33.88 190.86B 33.88 33.53 34.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Essity B 265.3 189.63B 265.3 265.3 267.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Svenska Handelsbanken B 95 188.10B 95 95 96.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Evolution Gaming Group 820.6 177.58B 820.6 820.6 832.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Svenska Handelsbanken A 86.56 171.39B 86.56 86.56 87.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Swedbank A 152.54 170.84B 152.54 152.22 154.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Telia Company 34.91 142.77B 34.91 34.64 34.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
NIBE Industrier B 278.8 140.52B 278.8 277.4 280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Stora Enso R 160.15 128.67B 160.15 159.95 162.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Stora Enso A 161.4 128.67B 161.4 160.8 165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Industrivarden C 271.8 118.29B 271.8 271.8 275.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Industrivarden A 283.2 118.29B 283.2 283 286.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی