سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1092
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 07:18:21
0 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

387
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:11
16 (4.31%)
تغییر ۳ ماهه
16 (4.31%)
تغییر ۶ ماهه
18 (4.88%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,286
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:40:34
146 (6.02%)
تغییر ۳ ماهه
54 (2.44%)
تغییر ۶ ماهه
374 (19.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oscar Properties Pref B 29000 3.85T 29000 27000 29000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Pfizer 492 2.78T 492 485.2 492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
AstraZeneca 989.7 1.54T 989.7 986.8 995.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T 346.5 346.5 346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Oscar Properties Pref 7660 1.02T 7660 7200 7750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Statoil 230.85 750.01B 230.85 224.9 230.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Atlas Copco A 557.8 679.79B 557.8 557.8 566.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Investor A 220.9 675.12B 220.9 220.9 222.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Investor B 210.9 646.02B 210.9 210.9 213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
ABB 322.5 643.40B 322.5 322.5 325.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Atlas Copco B 474.4 578.15B 474.4 474.4 481.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
EQT AB 510 503.19B 510 510 519.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Nordea Bank 107.24 424.91B 107.24 107.24 108.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Volvo A 199.9 412.42B 199.9 199.9 203.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Volvo B 197.18 400.96B 197.18 197.18 200.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Hexagon B 129.2 348.46B 129.2 129.2 132.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Klovern AB Pref 323 339.62B 323 322 323 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۴۷
Ericsson A 105.4 324.94B 105.4 105.4 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
DnB 201.7 315.99B 201.7 201.5 203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Ericsson A 92.3 307.33B 92.3 92.3 93.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
LM Ericsson B 91.7 305.34B 91.7 91.7 93.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Nokia Oyj 52.24 295.90B 52.24 51.97 52.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
SEB C 135.8 294.16B 135.8 135.8 137.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
ASSA ABLOY B 259.5 288.25B 259.5 258.9 259.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Sandvik AB 229.2 287.51B 229.2 229.2 232.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
SEB A 131.6 285.06B 131.6 131.6 132.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
H&M B 160.2 265.14B 160.2 160.2 164.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Epiroc A 216.5 261.15B 216.5 216.5 221.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
NIBE Industrier B 125.8 253.62B 125.8 125.8 127.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Volvo Car AB 75.78 225.79B 75.78 75.78 77.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Epiroc B 179.35 216.40B 179.35 179.35 182.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Investment Latour 325.3 210.51B 325.3 325.3 332.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Svenska Handelsbanken B 105.3 208.50B 105.3 105.3 106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Swedbank A 183.76 206.07B 183.76 183.2 184.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Evolution Gaming Group 935 201.13B 935 935 943.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Essity B 285 200.17B 285 285 289.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Essity A 283.5 199.11B 283.5 283.5 287.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Svenska Handelsbanken A 95.5 189.09B 95.5 95.5 96.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Telenor 133.95 187.46B 133.95 133.95 134.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Sagax AB 356 158.03B 356 356 364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی