شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1082
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 00:31:06
0 (8.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

391
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:39
3 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
41 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
77 (24.52%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,752
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:31:57
265 (17.80%)
تغییر ۳ ماهه
54 (3.15%)
تغییر ۶ ماهه
188 (12.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Comintelli 3.08 - - 3.08 3.08 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱:۰۵
Game Chest 4.35 - - 4.35 4.35 0.23 5.58% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱:۰۵
AHA World AB 0.528 - - 0.528 0.528 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱:۰۵
Ecomb 0.51 9.61M - 0.51 0.51 0.03 4.90% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Inevo 10.3 85.52M - 10.3 10.3 1.10 11.96% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Pilum 0.443 147.51M - 0.443 0.443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
EcoRub 0.172 25.16M - 0.172 0.172 0.01 6.83% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Hoodin 5.87 66.76M - 5.87 5.87 0.22 3.89% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
LC Tec 1.19 20.55M - 1.19 1.19 0.07 6.25% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Litium 17 167.34M - 17 17 0.95 5.92% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
News55 4.06 30.46M - 4.06 4.06 0.24 5.91% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Nustay 0.66 - - 0.66 0.66 0.04 6.06% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Sleepo 3.24 - - 3.24 3.24 0.20 6.17% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Swemet 2.08 32.07M - 2.08 2.08 0.02 0.96% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Ziccum 18.95 143.21M - 18.95 18.95 0.30 1.58% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Zordix 10.75 132.97M - 10.75 10.75 0.65 6.44% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
AcuCort 3.83 - - 3.83 3.83 0.13 3.51% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Adverty 3.95 61.12M - 3.95 3.95 0.10 2.60% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Eyeonid 1.6 174.58M - 1.6 1.6 0.12 7.50% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
OmniCar 0.67 - - 0.67 0.67 0.02 2.99% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Paynova 14.4 164.89M - 14.4 14.4 0.30 2.13% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
PExA AB 2.84 - - 2.84 2.84 0.04 1.43% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Seafire 6.08 57.23M - 6.08 6.08 0.18 3.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Zenergy 0.477 96.29M - 0.477 0.477 0.04 8.90% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Zenicor 11.3 - - 11.3 11.3 0.30 2.73% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Acosense 1.31 - - 1.31 1.31 0.11 8.40% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Acousort 10.05 100.67M - 10.05 10.05 0.15 1.52% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
AppSpotr 0.365 - - 0.365 0.365 0.02 4.29% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Arbona A 2.22 165.01M - 2.22 2.22 0.02 0.90% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
EasyFill 1.06 137.99M - 1.06 1.06 0.13 13.98% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Ellen AB 0.1605 40.64M - 0.1605 0.1605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Follicum 2.24 151.44M - 2.24 2.24 0.03 1.36% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Gabather 8.06 108.03M - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
HomeMaid 5.46 99.60M - 5.46 5.46 0.28 5.41% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
MenuCard 0.13 - - 0.13 0.13 0.01 7.69% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Raybased 0.55 - - 0.55 0.55 0.02 3.77% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Sealwacs 0.51 - - 0.51 0.51 0.01 2.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Xavitech 1.28 28.08M - 1.28 1.28 0.03 2.40% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Axon Kids 9.1 88.27M - 9.1 9.1 0.22 2.48% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Emotra AB 0.58 - - 0.58 0.58 0.09 18.37% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی