شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1087
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:31:09
0 (7.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

392
قیمت روز
3 (0.77%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:38
6 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
40 (11.36%)
تغییر ۶ ماهه
75 (23.66%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,744
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:31:28
267 (18.06%)
تغییر ۳ ماهه
45 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
201 (13.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Autoliv Inc. SDB 65.54 5.72B - 65.54 65.54 0.16 0.24% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Ecomb 0.484 9.12M - 0.484 0.484 0.03 5.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Inevo 10.95 90.92M - 10.95 10.95 0.40 3.65% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
EcoRub 0.18 26.33M - 0.18 0.18 0.01 4.65% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Hoodin 5.5 66.76M - 5.5 5.5 0.21 3.97% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
News55 4.04 30.31M - 4.04 4.04 0.12 3.06% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Nustay 0.72 - - 0.72 0.72 0.02 2.86% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Sleepo 3.14 - - 3.14 3.14 0.18 5.73% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Swemet 1.97 30.37M - 1.97 1.97 0.03 1.52% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
AcuCort 3.62 - - 3.62 3.62 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Adverty 4.23 67.16M - 4.23 4.23 0.27 6.82% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
OmniCar 0.68 - - 0.68 0.68 0.06 9.68% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
PExA AB 2.76 - - 2.76 2.76 0.12 4.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Seafire 6.04 58.58M - 6.04 6.04 0.08 1.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Zenergy 0.45 90.84M - 0.45 0.45 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Acosense 1.28 - - 1.28 1.28 0.05 3.91% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Acousort 9.84 98.56M - 9.84 9.84 0.31 3.15% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Aerowash 13.2 65.18M - 13.2 13.2 0.40 3.03% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
AppSpotr 0.37 - - 0.37 0.37 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Cognosec 0.031 9.16M - 0.031 0.031 0.00 10.71% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Ellen AB 0.16 40.52M - 0.16 0.16 0.00 1.56% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
MenuCard 0.194 - - 0.194 0.194 0.08 65.81% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
QuickBit 6.3 - - 6.3 6.3 0.10 1.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Raybased 0.69 - - 0.69 0.69 0.09 15.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Xavitech 1.27 27.86M - 1.27 1.27 0.02 1.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Axon Kids 9.1 88.27M - 9.1 9.1 0.40 4.40% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Emotra AB 0.54 - - 0.54 0.54 0.03 5.88% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Free2Move 2.69 17.25M - 2.69 2.69 0.04 1.51% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
ObsteCare 2.36 - - 2.36 2.36 0.09 3.96% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Spiffx AB 0.434 63.80M - 0.434 0.434 0.01 1.40% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Touchtech 11.65 92.67M - 11.65 11.65 0.60 5.43% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Aptahem AB 2.63 125.97M - 2.63 2.63 0.25 10.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Archelon B 0.059 12.17M - 0.059 0.059 0.01 11.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Ascenditur 3.58 130.56M - 3.58 3.58 0.08 2.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Comintelli 3.9 - - 3.9 3.9 0.32 8.94% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Game Chest 3.87 - - 3.87 3.87 0.03 0.78% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
LifeAssays 1.065 69.40M - 1.065 1.065 0.11 9.86% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
NFO Drives 0.23 54.74M - 0.23 0.23 0.00 1.74% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Prebona AB 5.5 - - 5.5 5.5 0.25 4.76% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
ProstaLund 2.35 95.54M - 2.35 2.35 0.10 4.26% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی