سری‌لانکا
سری‌لانکا

روپیه سریلانکا / دلار

0.0051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 09:52:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,512
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:01:55
222 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
27 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
940 (12.41%)
نوسان سالیانه

S&P Sri Lanka 20

7,242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 14:03:17
871 (10.74%)
تغییر ۳ ماهه
1,162 (19.11%)
تغییر ۶ ماهه
2,670 (58.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Union Chemicals Lanka 353 600.00M 353 353 353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Raigam Wayamba Salterns 2.8 592.64M 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
eChannelling PLC 5 586.23M 5 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Horana Plantations 22 572.50M 22 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Singer Industries 74.9 532.33M 74.9 74.9 74.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Serendib Land PLC 1200 525.60M 1200 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Hayleys Fibre 122.9 490.40M 122.9 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Beruwala Resorts 0.8 480.00M 0.8 0.7 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۱۵
Eastern Merchants 3.9 458.04M 3.9 3.9 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۱۴:۱۰
Ceylon & Foreign Trades 3.2 448.63M 3.2 3.1 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Samson Int 90 448.25M 90 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Marawila Resorts 1.8 410.40M 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Colombo Fort Investments 62 407.69M 62 62 62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Lake House Printers & Publishers 150 381.84M 150 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Sigiriya Village Hotels 40 346.50M 40 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Alufab PLC 7.6 335.28M 7.6 7.6 7.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
Standard Capital 60 332.45M 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۲۱:۰۷
Ramboda Falls PLC 19.4 326.00M 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
HVA Foods PLC 3.6 325.50M 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Blue Diamonds Jewellery 0.8 320.99M 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۱۰
Balangoda Plantations 13.5 319.09M 13.5 12.6 13.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۱۰
Hotel Sigiriya PLC 58 305.25M 58 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Gestetner of Ceylon 110 268.44M 110 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ACME Printing & Packaging 6.5 267.55M 6.5 6.5 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۱۰
Serendib Engineering 6 249.35M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Mackwoods Energy 1.9 230.00M 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Muller & Phipps 0.9 226.40M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Blue Diamonds Jewellery 0.5 200.62M 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۹
Mercantile Shipping Company 50 196.30M 50 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Tess Agro PLC 0.5 169.90M 0.5 0.5 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۰۷
York Arcade 141 105.75M 141 141 141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۱۰
Beruwela Walk Inn 109.9 98.91M 109.9 109.9 109.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
City Housing & RE 3.6 48.17M 3.6 3.6 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Radiant Gems Int 19.8 42.96M 19.8 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Ceylon Printers 52 31.21M 52 52 52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
Amana Takaful Life 7.9 - 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۵:۱۰
Mahaweli Coconut 19.2 19.2 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Asia Siyaka Commodities 2.5 - 2.5 2.5 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۱۰
Namal Acuity 93 - 93 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sinhaputhra Finance 9.3 - 9.3 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی