سری‌لانکا
سری‌لانکا

روپیه سریلانکا / دلار

0.005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:29:24
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,476
قیمت روز
35 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ساعت 10:01:16
81 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
351 (4.32%)
تغییر ۶ ماهه
160 (1.92%)
نوسان سالیانه

S&P Sri Lanka 20

9,709
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت 13:07:17
1,641 (20.34%)
تغییر ۳ ماهه
2,354 (32.01%)
تغییر ۶ ماهه
3,775 (63.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Renuka Agri Foods 3.8 2.08B 3.8 3.7 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۲۵
C W Mackie PLC 57.3 2.07B 57.3 57.3 59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Hunter & Co PLC 400 2.06B 400 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Panasian Power 3.2 2.06B 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Lee Hedges PLC 72 2.05B 72 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Serendib Hotels 20.2 2.00B 20.2 20.2 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Serendib Hotels 12.5 2.00B 12.5 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
People’s Merchant Finance 9.4 1.98B 9.4 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Namunukula Plantations 83 1.97B 83 83 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Amana Takaful PLC 10.6 1.94B 10.6 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Anilana Hotels & Properties 1.5 1.92B 1.5 1.5 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Hikkaduwa Beach Resort 6.7 1.91B 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۲۸
Eden Hotel Lanka 16.2 1.85B 16.2 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Lanka Ventures PLC 36.9 1.85B 36.9 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Hemas Power 24 1.81B 24 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Abans Finance PLC 27 1.79B 27 27 27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Renuka Holdings 17.9 1.76B 17.9 17.1 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Malwatte Valley Plant Non Vote 3.8 1.72B 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Equity Two PLC 55.4 1.72B 55.4 55.4 55.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Sathosa Motors 282 1.70B 282 282 282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Seylan Developments 11.4 1.69B 11.4 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Associated Motor Finance 14.7 1.67B 14.7 14.7 14.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Tal Lanka Hotels 12.2 1.65B 12.2 12.2 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Renuka City Hotel 236.3 1.65B 236.3 236.3 236.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Commercial Develop Co 132 1.61B 132 132 132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Browns Beach Hotels 12.2 1.58B 12.2 12.2 12.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Lighthouse Hotel 34 1.56B 34 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Softlogic Finance 15.1 1.55B 15.1 15.1 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Royal Palms Beach Hotels 30.1 1.51B 30.1 30.1 30.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Tangerine Beach Hotels 75 1.50B 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Industrial Asphalts 0.4 1.50B 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Kegalle Plantations 57.5 1.44B 57.5 57.5 57.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
LVL Energy 7.2 1.44B 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Hatton Plantations 6.1 1.44B 6.1 6.1 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Arpico Insurance Ltd 21.8 1.43B 21.8 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Lanka Aluminium Industries 20.1 1.38B 20.1 19.9 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Colonial Motors 94.2 1.37B 94.2 94.2 94.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Nation Lanka Finance 1 1.35B 1 0.9 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Malwatte Valley Plantations 6 1.34B 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Swisstek 49.5 1.34B 49.5 48.8 49.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی