شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0052
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:43:04
0 (5.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:23
476 (7.15%)
تغییر ۳ ماهه
662 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
1,774 (33.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
John Keells 161 212.27B - 161 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylon Tobacco 1149.9 206.11B - 1100.3 1149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Dialog Axiata PLC 12.6 101.80B - 12.4 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Commercial Bank of Ceylon 93 95.59B - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Commercial Bank of Ceylon 82 84.28B - 82 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Distilleries of Sri Lanka 18 82.80B - 17.9 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hatton National Bank 160.8 80.47B - 160.5 160.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylon Cold Stores 790 74.23B - 781 790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Lanka ORIX Leasing 153.3 72.47B - 153 153.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Nestle Lanka PLC 1250 66.89B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Hatton National Bank 130 65.05B - 130 130.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Sampath Bank 163.9 62.25B - 163 163.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Sri Lanka Telecom 29.9 54.15B - 29.9 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Lion Brewery Ceylon 615 49.20B - 615 615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Cargills 190.5 48.87B - 190.5 190.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
AIA Insurance Lanka 1501 46.15B - 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Melstacorp 38.5 44.87B - 38 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hemas 74.5 44.41B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ceylinco Insurance 1900 42.32B - 1850 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Carson Cumberbatch 183.5 36.04B - 183.5 189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
C T Holdings PLC 166.5 33.41B - 166.5 166.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Teejay Lanka PLC 40 27.87B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
DFCC Bank PLC 86.4 26.01B - 86.3 86.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
People’s Leasing & Finance 15.9 25.88B - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Bukit Darah PLC 239.9 24.47B - 239.9 239.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Browns Investments 5.2 24.44B - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Bansei Royal Resorts Hikkaduwa 6.5 24.44B - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Asiri Hospital 20.5 23.32B - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Central Finance 105 23.17B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Richard Pieris and 10.9 22.18B - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
L B Finance PLC 159 22.16B - 159 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
National Development Bank 98 21.74B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Commercial Leasing & Finance 3.4 21.68B - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Access Engineering 21 20.60B - 20.9 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Seylan Bank PLC NV 31.5 20.47B - 31.5 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Seylan Bank PLC 49.5 20.47B - 49.5 49.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Lanka ORIX Finance 3.8 19.95B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Union Assurance 330 19.74B - 330 335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Overseas Realty 15.8 19.64B - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Nations Trust Bank 76.5 19.05B - 76.5 77.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی