سری‌لانکا
سری‌لانکا

روپیه سریلانکا / دلار

0.0049
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:29:05
0 (5.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,260
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:37
60 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
144 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
658 (8.66%)
نوسان سالیانه

S&P Sri Lanka 20

7,558
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 14:02:28
115 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
1,755 (30.25%)
تغییر ۶ ماهه
2,987 (65.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
John Keells 161 212.27B 161 161 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylon Tobacco 1120 206.24B 1120 1120 1120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Dialog Axiata PLC 13.2 107.08B 13.2 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Distilleries of Sri Lanka 22.8 105.80B 22.8 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Commercial Bank of Ceylon 87.2 104.13B 87.2 86.7 87.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Commercial Bank of Ceylon 78.8 94.10B 78.8 78.8 79.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Browns Investments 6.2 89.09B 6.2 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۷
Lanka ORIX Leasing 153.3 72.47B 153.3 153 153.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hatton National Bank 133 69.95B 133 132 133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Carson Cumberbatch 349 68.78B 349 349 349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Ceylon Cold Stores 714 67.43B 714 714 714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Nestle Lanka PLC 1250 66.89B 1250 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Sampath Bank 54.5 62.71B 54.5 54.5 55.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Cargills 233 61.76B 233 233 233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Ceylinco Insurance 1300 55.47B 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۸
Hatton National Bank 104.25 54.83B 104.25 103.25 104.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Sri Lanka Telecom 29.9 54.15B 29.9 29.9 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylinco Insurance 2100 48.35B 2100 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Commercial Leasing & Finance 8 47.20B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
AIA Insurance Lanka 1501 46.15B 1501 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Lion Brewery Ceylon 567 45.36B 567 567 567 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Melstacorp 38.5 44.87B 38.5 38 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hemas 74.5 44.41B 74.5 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Dipped Products 710.25 43.26B 710.25 710.25 710.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Brown & Co PLC 181 38.70B 181 178.5 181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Richard Pieris and 17.5 35.61B 17.5 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۷
C T Holdings PLC 175 35.25B 175 175 175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
L B Finance PLC 59.5 32.69B 59.5 59.1 59.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Bukit Darah PLC 300.25 30.91B 300.25 300.25 300.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Asiri Hospital 25.8 29.35B 25.8 25.8 25.8 0.30 1.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۵
Teejay Lanka PLC 40 27.87B 40 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Chevron Lubricants Lanka 109.75 26.52B 109.75 109.75 109.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
Central Finance 117 26.21B 117 117 123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۶
People’s Leasing & Finance 15.9 25.88B 15.9 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Seylan Bank PLC 49.9 24.69B 49.9 49.9 49.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Seylan Bank PLC NV 43 24.69B 43 43 43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۷
Access Engineering 24.5 24.50B 24.5 24.5 24.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Aitken Spence PLC 58.7 23.83B 58.7 58.7 58.7 0.40 0.68% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۵
CIC Holdings NV 47 22.19B 47 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
CIC Holdings PLC 59 22.19B 59 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی