سری‌لانکا
سری‌لانکا

روپیه سریلانکا / دلار

0.005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:29:24
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:01:38
7 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
308 (3.46%)
تغییر ۶ ماهه
594 (7.44%)
نوسان سالیانه

S&P Sri Lanka 20

11,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 13:42:06
2,074 (22.21%)
تغییر ۳ ماهه
3,973 (53.43%)
تغییر ۶ ماهه
5,064 (79.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
John Keells 161 212.27B 161 161 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Commercial Leasing & Finance 31.7 202.81B 31.7 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Browns Investments 14.1 202.61B 14.1 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Ceylon Tobacco 939 175.62B 939 939 939 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Commercial Bank of Ceylon 81.3 97.09B 81.3 81 81.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Dialog Axiata PLC 11.1 91.03B 11.1 11.1 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Commercial Bank of Ceylon 73.7 88.01B 73.7 73.2 73.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Distilleries of Sri Lanka 18 82.80B 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Hatton National Bank 148 77.83B 148 147 150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Lanka ORIX Leasing 153.3 72.47B 153.3 153 153.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hatton National Bank 131.5 69.16B 131.5 131.5 131.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۲
Nestle Lanka PLC 1250 66.89B 1250 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Sampath Bank 53.7 61.45B 53.7 53.6 53.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Cargills 234 60.55B 234 234 234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Brown & Co PLC 274.75 58.42B 274.75 274.75 289.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Ceylon Cold Stores 600 57.02B 600 600 600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۴
Carson Cumberbatch 300 57.00B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Sri Lanka Telecom 29.9 54.15B 29.9 29.9 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylinco Insurance 980 46.32B 980 980 980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ceylinco Insurance 2000 46.32B 2000 2000 2000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
AIA Insurance Lanka 1501 46.15B 1501 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Melstacorp 38.5 44.87B 38.5 38 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hemas 74.5 44.41B 74.5 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Lion Brewery Ceylon 545 43.60B 545 541 545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Bukit Darah PLC 385 39.27B 385 384.5 385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Richard Pieris and 18.8 38.26B 18.8 18.6 18.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Asiri Hospital 31.7 36.06B 31.7 31 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
L B Finance PLC 63.9 35.40B 63.9 63.8 63.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
C T Holdings PLC 165 33.23B 165 165 165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۱:۱۶
Dipped Products 54.1 32.33B 54.1 54.1 54.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Aitken Spence PLC 79.5 32.28B 79.5 79.5 79.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Access Engineering 30.2 30.20B 30.2 30.2 31.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Teejay Lanka PLC 40 27.87B 40 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
People’s Leasing & Finance 15.9 25.88B 15.9 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Chevron Lubricants Lanka 107.75 25.86B 107.75 107.75 107.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
National Development Bank 71 25.36B 71 70.4 71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Seylan Bank PLC 44.7 23.16B 44.7 44.7 44.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۸
ACL Cables PLC 90.5 21.68B 90.5 90.5 92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۲۹
Lanka ORIX Finance 3.8 19.95B 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Overseas Realty 15.8 19.64B 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی