سری‌لانکا
سری‌لانکا

روپیه سریلانکا / دلار

0.005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:29:24
0 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
318 (3.89%)
تغییر ۳ ماهه
91 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
133 (1.54%)
نوسان سالیانه

S&P Sri Lanka 20

8,097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 14:34:14
880 (12.20%)
تغییر ۳ ماهه
571 (6.59%)
تغییر ۶ ماهه
3,003 (58.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
John Keells 161 212.27B 161 161 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylon Tobacco 963 181.33B 963 963 963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Commercial Bank of Ceylon 84.3 100.67B 84.3 84 84.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Dialog Axiata PLC 11.7 95.95B 11.7 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Distilleries of Sri Lanka 20 92.00B 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Browns Investments 6.4 91.97B 6.4 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۲۰
Commercial Bank of Ceylon 76 90.76B 76 76 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Lanka ORIX Leasing 153.3 72.47B 153.3 153 153.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hatton National Bank 129.75 68.24B 129.75 129.75 129.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Nestle Lanka PLC 1250 66.89B 1250 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Sampath Bank 51.6 59.05B 51.6 51.6 51.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Cargills 229 58.93B 229 229 229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Hatton National Bank 106 55.75B 106 105.75 106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Ceylon Cold Stores 581 55.22B 581 581 581 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Sri Lanka Telecom 29.9 54.15B 29.9 29.9 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Carson Cumberbatch 275 54.01B 275 275 275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Ceylinco Insurance 1900 50.19B 1900 1900 1900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
AIA Insurance Lanka 1501 46.15B 1501 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Lion Brewery Ceylon 570 45.60B 570 570 570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Melstacorp 38.5 44.87B 38.5 38 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Hemas 74.5 44.41B 74.5 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Brown & Co PLC 182 38.70B 182 182 186 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
C T Holdings PLC 185 37.26B 185 185 185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Commercial Leasing & Finance 5.8 36.99B 5.8 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
L B Finance PLC 63.7 35.29B 63.7 63.7 63.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Richard Pieris and 17 34.60B 17 17 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
Asiri Hospital 29 32.99B 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۲۰
Dipped Products 53.2 31.85B 53.2 53.2 53.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Bukit Darah PLC 301 30.70B 301 301 305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Ceylinco Insurance 1100 29.06B 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Teejay Lanka PLC 40 27.87B 40 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
National Development Bank 77 27.50B 77 76.8 77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Aitken Spence PLC 65.7 26.67B 65.7 64 65.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
People’s Leasing & Finance 15.9 25.88B 15.9 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Seylan Bank PLC 47.8 25.53B 47.8 47.8 47.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Access Engineering 22.7 22.70B 22.7 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Chevron Lubricants Lanka 94.5 22.06B 94.5 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۹
Lanka ORIX Finance 3.8 19.95B 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Seylan Bank PLC NV 36.9 19.71B 36.9 36.9 37.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Overseas Realty 15.8 19.64B 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی