شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۸
ساعت 05:01:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,773
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:51
297 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
845 (14.25%)
تغییر ۶ ماهه
1,157 (20.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1100 206.07B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
John Keells 166.5 192.87B - 166.5 166.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Commercial Bank of Ceylon 93.4 122.29B - 93.4 93.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Commercial Bank of Ceylon 82.9 122.29B - 82.9 82.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Dialog Axiata PLC 12.4 112.38B - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Hatton National Bank 162 104.91B - 162 163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Hatton National Bank 135 104.91B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Ceylon Cold Stores 795 94.09B - 795 795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Distilleries of Sri Lanka 17.9 93.38B - 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Nestle Lanka PLC 1290 92.68B - 1290 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Sampath Bank 164.2 83.15B - 164.2 164.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Hemas 75 63.24B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Melstacorp 39.6 58.27B - 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Ceylinco Insurance 1949 53.96B - 1949 1949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Cargills 190 51.20B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
Lion Brewery Ceylon 625 45.60B - 625 625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Sri Lanka Telecom 30.8 44.94B - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
Lanka ORIX Leasing 155.1 44.15B - 155.1 155.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
C T Holdings PLC 163 35.25B - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
Carson Cumberbatch 185.1 32.46B - 185.1 185.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
Asiri Hospital 20 29.01B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۴
DFCC Bank PLC 86.8 26.91B - 86.8 86.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Softlogic Holdings 15.1 25.40B - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
People’s Leasing & Finance 16.7 23.54B - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Seylan Bank PLC NV 32.6 23.26B - 32.6 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Seylan Bank PLC 50 23.26B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Richard Pieris and 11.4 22.59B - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
Teejay Lanka PLC 40 21.76B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
Asian Hotels & Properties 39 21.47B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bukit Darah PLC 225 21.42B - 225 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Nations Trust Bank 80 21.29B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Central Finance 105 21.03B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
National Development Bank 99 20.85B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
Aitken Spence PLC 43.8 20.71B - 43.8 43.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Vallibel One PLC 17.2 20.10B - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Overseas Realty 15.8 19.27B - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Chevron Lubricants Lanka 75.1 18.22B - 75.1 75.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Trans Asia Hotels 69.8 17.40B - 69.8 69.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Lanka IOC PLC 18.2 16.51B - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
L B Finance PLC 161.2 15.93B - 161.2 161.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶