شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,615
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:32:45
289 (21.76%)
تغییر ۳ ماهه
842 (34.27%)
تغییر ۶ ماهه
676 (29.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Talgo 3.86 490.23M - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Amrest 4.15 885.16M - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Logista 15.84 2.09B - 15.84 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Pharma Mar 86.6 1.60B - 86.6 86.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Grupo Ortiz 16.1 99.62M - 16.1 16.1 0.10 0.62% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Euskaltel SA 7.74 1.38B - 7.74 7.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Neinor Homes 10.46 777.74M - 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Prosegur Cash 0.739 1.12B - 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Unicaja Banco 0.542 856.19M - 0.542 0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Global Dominion 3 502.03M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Agile Content SA 3.8 66.91M - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Gigas Hosting SA 5 21.40M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Oryzon Genomics SA 2.72 143.51M - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Facephi Biometria SA 5.98 81.86M - 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Coca-Cola EU Partners 33.7 15.45B - 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Grenergy Renovables SA 15.2 360.99M - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Lleidanetworks Serveis Telematics 5.1 81.85M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Amper 0.172 183.45M - 0.168 0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Codere 1.324 156.69M - 1.294 1.324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Ercros 1.852 187.00M - 1.852 1.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Quabit 0.375 54.52M - 0.371 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Realia 0.65 530.94M - 0.65 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Alba SA 35.45 2.06B - 35.4 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Azkoyen 4.85 118.29M - 4.76 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Elecnor 9 762.12M - 8.98 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Fluidra 14.02 2.72B - 13.9 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Solaria 13.4 1.67B - 13.29 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Tubacex 1.192 150.40M - 1.192 1.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Vidrala 89.5 2.42B - 89.5 91.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Vocento 0.65 78.27M - 0.642 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Lingotes 12 120.00M - 11.8 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Prosegur 2.3 1.27B - 2.258 2.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Biosearch 1.16 66.35M - 1.126 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Liberbank 0.1794 534.29M - 0.1746 0.1814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Atresmedia 2.402 540.88M - 2.374 2.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Faes Farma 3.52 988.80M - 3.49 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Renta Corp 1.5 48.26M - 1.445 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Metrovacesa 6.84 1.04B - 6.41 6.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Montebalito 1.57 48.78M - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Baron De Ley 109 440.99M - 109 110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی