اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,868
قیمت روز
3 (0.16%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 20:32:24
286 (18.05%)
تغییر ۳ ماهه
290 (18.37%)
تغییر ۶ ماهه
493 (20.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Airbus Group 90.12 71.56B 90.25 90.12 90.25 0.80 0.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
VALE ON 11.91 64.40B - 11.91 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۶
America Movil 0.615 40.02B - 0.59 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
PETROBRAS PN 4.06 38.04B - 3.74 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۸
PETROBRAS ON 4 37.81B - 4 4 0.16 4.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
BRADESCO PN EJ N1 3.94 27.63B - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۶
Coca-Cola EU Partners 38.1 17.30B 37.75 37.75 38.1 0.20 0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Grupo Elektra 53.5 13.03B - 53.5 53.5 0.50 0.94% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Grupo Financiero Banorte 4.68 12.70B - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Grifols Pref 15.66 10.73B 15.72 15.66 15.8 0.24 1.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
ELETROBRAS PNB 5.2 7.22B - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۳۶
ELETROBRAS ON 5.05 7.17B - 4.88 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
BRASKEM PNA 3.78 3.73B - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۳۵
Fluidra 18.74 3.66B 18.86 18.58 18.86 0.04 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
GGC 140 3.64B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۱۳
Grupo Catalana Occidente 27.9 3.31B 27.8 27.8 27.9 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Alfa 0.645 3.22B - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۶
GERDAU PN N1 3.56 3.14B - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۷
Masmovil Ibercom 22.5 2.96B - 22.5 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Volcan Cmp Min 0.08 2.92B - 0.07 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
Zardoya Otis 5.94 2.78B 5.91 5.9 5.94 0.05 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
COPEL PNB 9.5 2.75B - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
Aperam 32.42 2.59B 32.27 32 32.42 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Vidrala 90.5 2.58B 91 90.5 91 0.40 0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Solaria 19.04 2.35B 19.55 19.04 19.56 0.80 4.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Alba SA 39.6 2.29B 39.25 39.2 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Laborat.Rovi 39.3 2.17B 39.5 39.3 40.1 1.40 3.56% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
CEMIG PN 1.96 2.07B - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Logista 15.46 2.05B 15.3 15.3 15.46 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
BRADESPAR ON 6.522 2.03B - 6.522 6.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۵
Gestamp Automocion 3.47 2.02B 3.51 3.47 3.51 0.05 1.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
BRADESPAR PN 6.779 1.85B - 6.779 6.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۳۶
Pharma Mar 92.95 1.79B 93.15 92.95 94.8 4.50 4.84% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Euskaltel SA 9.11 1.63B 9.13 9.09 9.13 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
USIMINAS ON 1.59 1.63B - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۴
Prosegur Cash 0.866 1.26B 0.846 0.828 0.866 0.05 6.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Prosegur 2.39 1.26B 2.336 2.336 2.39 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Amrest 5.72 1.25B 5.65 5.65 5.72 0.03 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۹
Construcciones y Auxiliar 35.1 1.20B 35 35 35.4 0.55 1.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Applus Services SA 8.45 1.20B 8.41 8.28 8.45 0.26 3.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی