شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,605
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:23
289 (21.95%)
تغییر ۳ ماهه
864 (34.98%)
تغییر ۶ ماهه
646 (28.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Talgo 3.94 500.39M - 3.94 3.94 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Logista 16.08 2.13B - 16.08 16.08 0.10 0.62% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Pharma Mar 85 1.57B - 85 85 0.80 0.95% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Euskaltel SA 8.01 1.43B - 8.01 8.01 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Gigas Hosting SA 5 21.40M - 5 5 0.20 4.17% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Applus Services SA 7.59 1.08B - 7.59 7.59 0.04 0.53% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Facephi Biometria SA 5.82 79.67M - 5.82 5.82 0.02 0.34% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Naturhouse Health SA 1.515 90.82M - 1.515 1.515 0.05 3.06% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Coca-Cola EU Partners 36.1 16.41B - 36.1 36.1 0.05 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Grenergy Renovables SA 15.75 374.05M - 15.75 15.75 0.25 1.61% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Lleidanetworks Serveis Telematics 4.8 77.04M - 4.8 4.8 0.06 1.27% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Prim 9.76 169.10M - 9.58 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Amper 0.1726 184.09M - 0.1698 0.1726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Aperam 25.62 2.04B - 24.61 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Codere 1.338 158.35M - 1.312 1.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Deoleo 0.278 139.00M - 0.2735 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Ercros 1.86 187.81M - 1.838 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Quabit 0.374 54.37M - 0.369 0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Alba SA 36.5 2.13B - 35.9 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Elecnor 9.12 772.28M - 9 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Fluidra 14.56 2.83B - 14.5 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Solaria 14.72 1.84B - 14.5 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Tubacex 1.176 148.38M - 1.176 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Vidrala 89.1 2.41B - 88 89.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Lingotes 11.75 117.50M - 11.5 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Prosegur 2.3 1.27B - 2.296 2.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Biosearch 1.21 69.21M - 1.18 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Liberbank 0.2345 698.39M - 0.233 0.2365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Atresmedia 2.454 552.59M - 2.442 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Bionaturis 0.798 31.26M - 0.798 0.798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Faes Farma 3.52 988.80M - 3.49 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Metrovacesa 6.64 1.01B - 6.25 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Montebalito 1.54 47.85M - 1.54 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Urbas Grupo 0.0067 231.27M - 0.0066 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Airbus Group 73.01 57.44B - 73.01 73.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Catenon S.A. 0.3 5.60M - 0.3 0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
GERDAU PN N1 2.84 3.14B - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Grifols Pref 15.74 10.77B - 15.7 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Laborat.Rovi 28.5 1.58B - 28.3 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
Miquel Cost. 11.92 354.06M - 11.72 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی