شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,529
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:32:32
56 (2.26%)
تغییر ۳ ماهه
26 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
59 (2.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 138.94 75.85B - 138.94 138.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 12 57.83B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
PETROBRAS PN 6.35 53.15B - 6.3 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
PETROBRAS ON 6.6 53.15B - 6.6 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Iberdrola 7.854 42.63B - 7.854 7.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BBVA 5.047 39.65B - 5.047 5.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRADESCO PN EJ N1 7.95 38.02B - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۴:۰۲
Telefonica 7.392 37.63B - 7.392 7.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ArcelorMittal 17.76 29.90B - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Amadeus 69.68 29.44B - 69.68 69.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Repsol 15.14 26.73B - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Aena 163.2 22.87B - 163.2 163.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gas Natural 24.83 22.84B - 24.66 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Caixabank 2.77 21.94B - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Endesa 22.79 20.20B - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 48.25 16.89B - 48.25 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Grifols Pref 21.2 15.82B - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Grifols 24.17 15.82B - 24.17 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
IAG 5.946 15.07B - 5.946 5.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Financiero Banorte 5.55 14.04B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Ferrovial 20.8 12.84B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ACS 38.7 11.04B - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankia 2.295 9.83B - 2.295 2.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Red Electrica 19.045 9.49B - 19.045 19.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRASKEM PNA 8.2 8.73B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
B. Sabadell 0.87 7.96B - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Mapfre 2.431 7.91B - 2.431 2.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gamesa 14.205 7.67B - 14.205 14.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankinter 6.79 7.44B - 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Elektra 67 7.21B - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Enagas 25.99 5.95B - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Merlin Properties SA 11.645 5.82B - 11.645 11.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Alfa 0.75 5.19B - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
Cellnex Telecom 25.8 4.99B - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
GERDAU PN N1 4.82 4.88B - 4.72 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Grupo Catalana Occidente 30.4 4.52B - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶