اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,953
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:41
154 (7.32%)
تغییر ۳ ماهه
461 (30.88%)
تغییر ۶ ماهه
502 (34.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Airbus Group 101.32 79.23B 101.32 101.32 103.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
VALE ON 15.46 78.15B 15.46 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
America Movil 0.6 39.33B 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
PETROBRAS PN 3.65 38.04B 3.65 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۸
PETROBRAS ON 3.52 37.81B 3.52 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
BRADESCO PN EJ N1 3.82 27.63B 3.82 3.82 3.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۵
Coca-Cola EU Partners 44.82 20.61B 44.82 44.72 44.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Grupo Elektra 57.5 14.11B 57.5 57.5 57.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Grupo Financiero Banorte 4.82 13.86B 4.82 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱:۳۵
Grifols Pref 15.01 10.27B 15.01 15.01 15.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
ELETROBRAS PNB 5.3 7.22B 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
ELETROBRAS ON 5.4 7.17B 5.4 5.1 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۵
Fluidra 25.25 4.88B 25.25 25.25 25.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Grupo Catalana Occidente 35.35 4.17B 35.35 34.95 35.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
BRASKEM PNA 5.9 3.73B 5.9 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
GGC 140 3.64B 140 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۱۳
Aperam 42.66 3.39B 42.66 41.6 42.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
GERDAU PN N1 4.36 3.14B 4.36 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۳۸
Volcan Cmp Min 0.17 3.10B 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۴۰
Solaria 24.28 3.03B 24.28 24.1 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۳۷
Masmovil Ibercom 22.5 2.96B 22.5 22.5 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
COPEL PNB 0.955 2.75B 0.955 0.955 0.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Vidrala 92.5 2.62B 92.5 92.3 93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Laborat.Rovi 46.15 2.56B 46.15 46.15 46.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Zardoya Otis 5.37 2.52B 5.37 5.37 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Alba SA 43.15 2.51B 43.15 43 43.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Gestamp Automocion 4.34 2.50B 4.34 4.34 4.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Alfa 0.51 2.34B 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Logista 17.14 2.26B 17.14 17.05 17.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Pharma Mar 117.8 2.16B 117.8 117.5 117.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶:۳۷
CEMIG PN 1.92 2.07B 1.92 1.91 1.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۵
BRADESPAR ON 7.995 2.03B 7.995 7.995 7.995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۴۰
Euskaltel SA 11.04 1.97B 11.04 11.04 11.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
BRADESPAR PN 9.9 1.85B 9.9 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۴۰
USIMINAS ON 2.84 1.63B 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Amrest 7.39 1.62B 7.39 7.39 7.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Prosegur 2.84 1.54B 2.84 2.814 2.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Construcciones y Auxiliar 38.9 1.33B 38.9 38.9 39.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Unicaja Banco 0.822 1.30B 0.822 0.816 0.822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Applus Services SA 9.05 1.29B 9.05 9.05 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی