شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:00:57
1,223 (47.56%)
تغییر ۳ ماهه
940 (41.06%)
تغییر ۶ ماهه
1,165 (46.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PETROBRAS PN 2.58 71.21B - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
PETROBRAS ON 2.56 70.56B - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
BRADESCO PN EJ N1 3.46 46.00B - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Airbus Group 51 39.33B - 51 54.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
VALE ON 7.5 38.37B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
America Movil 0.525 35.99B - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Coca-Cola EU Partners 34.1 15.39B - 34.1 34.1 0.05 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Grupo Elektra 53 12.94B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Grifols Pref 17.62 11.98B - 17.42 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Grupo Financiero Banorte 2.82 6.86B - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۵
ELETROBRAS ON 3.96 5.95B - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
ELETROBRAS PNB 4.38 5.95B - 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۷
GERDAU PN N1 1.85 5.90B - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۷
GGC 144 3.74B - 144 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Volcan Cmp Min 0.1 3.52B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
CEMIG PN 1.51 3.32B - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Zardoya Otis 6 2.82B - 6 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
COPEL PNB 9.25 2.72B - 9.25 9.25 0.40 4.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
USIMINAS PNA 0.865 2.36B - 0.865 0.865 0.15 20.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
BRASKEM PNA 2.9 2.24B - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Vidrala 81.4 2.18B - 80.2 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Grupo Catalana Occidente 18.12 2.14B - 18.12 18.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Logista 14.42 1.91B - 14.42 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Alba SA 32.2 1.88B - 31.9 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Masmovil Ibercom 13.92 1.83B - 13.78 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
BRADESPAR ON 4.72 1.69B - 4.72 4.72 0.20 4.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
BRADESPAR PN 5.25 1.65B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Fluidra 8.41 1.63B - 8.23 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Aperam 19.27 1.55B - 19.12 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Alfa 0.246 1.38B - 0.246 0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Laborat.Rovi 22.6 1.25B - 22.4 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Gestamp Automocion 2.17 1.25B - 2.17 2.17 0.05 2.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Prosegur 2.182 1.24B - 2.18 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Prosegur Cash 0.819 1.23B - 0.819 0.819 0.02 1.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
USIMINAS ON 1.81 1.20B - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۷
GMP Property 61 1.17B - 60.5 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۵
Euskaltel SA 6.39 1.14B - 6.39 6.39 0.16 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Parques Reunidos 13.08 1.06B - 13.08 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Pharma Mar 4.656 1.03B - 4.656 4.656 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Faes Farma 3.58 1.01B - 3.51 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی