شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0812
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:14:09
0 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

46,208
قیمت روز
368 (0.8%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
4,449 (10.65%)
تغییر ۳ ماهه
3,814 (9.00%)
تغییر ۶ ماهه
11,466 (33.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 39400 305.51T 39650 39400 39650 400.00 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Samsung Electronics Co 46800 305.51T - 46800 46800 1000.00 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
SK Hynix Inc 80000 57.08T 79600 79600 80000 1600.00 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung Biologics 464500 29.94T - 464500 464500 12000.00 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
NHN Corp 173500 26.77T 175000 173500 175000 10500.00 6.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Celltrion 195000 25.41T 194500 194500 195000 3000.00 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Hyundai Motor Co 51700 21.64T - 51700 51700 800.00 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Hyundai Motor 86600 21.64T 86400 86400 86600 1200.00 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Hyundai Motor Co Pref 56300 21.64T 57000 56300 57000 600.00 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
LG Chemicals 291000 20.61T - 291000 291000 1000.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
LG Chem 139000 20.61T - 139000 139000 1000.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
LG Household Pref 630000 18.02T - 630000 630000 13000.00 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
LG Household & Healthcare 1135000 18.02T - 1135000 1135000 64000.00 5.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung C and T 64100 16.21T - 64100 64100 600.00 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Samsung C&T 85600 16.21T 85800 85600 85800 700.00 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung SDI 233000 16.10T 231500 231500 233000 2000.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung Sdi 132000 16.10T - 132000 132000 1000.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Hyundai Mobis 167000 15.83T 167500 167000 167500 500.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
SK Telecom 182000 14.13T 181000 181000 182000 7000.00 4.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
NCsoft Corp 656000 13.57T 664000 656000 664000 38000.00 6.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Posco Inc 156000 13.51T 156500 156000 156500 1000.00 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
KB Financial Group 31700 13.14T - 31700 31700 100.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
Kakao 157000 13.07T 156500 156500 157000 6500.00 4.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Shinhan Financial Group 26750 12.91T 26850 26750 26850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Kepco 19100 12.20T - 19100 19100 100.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
Celltrion HealthCare 80600 11.93T - 80600 80600 1600.00 2.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
SK Holdings 165000 11.40T 166500 165000 166500 4000.00 2.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung SDS Co Ltd 144000 10.91T 145000 144000 145000 3000.00 2.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
KIA Motors 25800 10.36T - 25800 25800 250.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
Amorepacific 161500 9.84T 162500 161500 162500 3500.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Amorepacific Pref 57800 9.84T - 57800 57800 800.00 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
KT&G Corp 71300 9.75T 72000 71300 72000 300.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
LG Corp 54600 9.70T 55000 54600 55000 900.00 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
LG Electronics 49300 8.17T 49800 49300 49800 1200.00 2.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung Life 41150 8.16T 41200 41150 41200 350.00 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Netmarble Games 96600 8.05T - 96600 96600 2800.00 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
SK Innovation Pref 65000 7.71T - 65000 65000 3000.00 4.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
SK Innovation 90400 7.71T 90100 90100 90400 7900.00 9.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung Fire Marine Insur 173000 7.46T 172000 172000 173000 23000.00 15.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung Electro-Mechanics 96800 7.26T 96600 96600 96800 1300.00 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی