کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

46,390
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:31
1,898 (3.93%)
تغییر ۳ ماهه
5,867 (11.23%)
تغییر ۶ ماهه
2,471 (5.06%)
نوسان سالیانه

KOSPI

3,154
قیمت روز
19 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:31:08
6 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
751 (31.26%)
تغییر ۶ ماهه
1,329 (72.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 83200 558.48T 83200 83200 83200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Samsung Electronics Co Pref 75100 558.48T 75100 75100 75100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
SK Hynix Inc 137500 100.10T 137500 136500 137500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
NHN Corp 385500 63.32T 385500 385500 385500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
LG Chem 390000 57.67T 390000 390000 390000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
LG Chemicals 817000 57.67T 817000 817000 817000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hyundai Motor Co Pref 106500 55.02T 106500 105500 106500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Hyundai Motor 226000 55.02T 226000 226000 226500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Hyundai Motor Co 107000 55.02T 107000 107000 107000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hyundai 100500 55.02T 100500 100500 100500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Samsung Biologics 782000 51.74T 782000 782000 782000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Kakao 558000 49.53T 558000 558000 558000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۷
Samsung SDI 655000 45.78T 655000 652000 655000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Samsung Sdi 457000 45.78T 457000 457000 457000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Celltrion 310500 42.76T 310500 310500 310500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
KIA Motors 84300 34.17T 84300 84300 84400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Posco Inc 329500 28.73T 329500 328500 329500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Hyundai Mobis 302500 28.67T 302500 302500 303000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
LG Electronics 156500 26.86T 156500 156500 157000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Lg Elect 72700 26.86T 72700 72700 72700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
LG Household Pref 683000 25.86T 683000 683000 683000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
LG Household & Healthcare 1564000 25.86T 1564000 1564000 1567000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
SK Innovation 266500 24.89T 266500 266500 267000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
SK Innovation Pref 202500 24.89T 202500 202500 202500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Samsung C&T 129500 24.40T 129500 128500 129500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Samsung C and T 121500 24.40T 121500 121500 121500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
SK Telecom 283000 22.85T 283000 283000 283000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
KB Financial Group 53400 22.20T 53400 53000 53400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
SK Holdings 268000 20.94T 268000 268000 268000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
SK Holdings 295500 20.94T 295500 295500 296500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Celltrion HealthCare 130000 20.15T 130000 130000 130000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
NCsoft Corp 906000 19.89T 906000 903000 906000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Shinhan Financial Group 37400 19.32T 37400 37250 37400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
LG 73500 16.64T 73500 73500 73500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
LG Corp 95000 16.64T 95000 94800 95000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Amorepacific 255500 15.85T 255500 255500 255500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Amorepacific Pref 86500 15.85T 86500 86500 86500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Kepco 23850 15.31T 23850 23750 23850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Samsung Life 76000 15.20T 76000 75800 76000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Samsung Electro Mech 116000 14.60T 116000 116000 116000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی