شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0854
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:56:46
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

44,112
قیمت روز
135 (0.31%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
2,281 (5.45%)
تغییر ۳ ماهه
4,255 (10.68%)
تغییر ۶ ماهه
9,609 (27.85%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,019
قیمت روز
63 (3.13%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:36:40
128 (6.78%)
تغییر ۳ ماهه
181 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
147 (7.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 60800 329505.40B - 60800 60900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Samsung Electronics Co Pref 50300 329505.40B - 50300 50700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
SK Hynix Inc 98700 62681.00B - 98500 98700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Celltrion 175500 37994.96B - 175500 175500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Hyundai Motor Co Pref 84500 32284.27B - 84500 84500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Hyundai Motor 130500 32284.27B - 130500 131500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Hyundai Motor Co 76800 32284.27B - 76800 76800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung Biologics 483000 28384.78B - 483000 483500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Posco Inc 240500 27376.67B - 240000 240500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
NHN Corp 183000 24623.12B - 183000 183500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
LG Chem 191500 22413.07B - 189000 191500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
LG Chemicals 348500 22413.07B - 348000 348500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
LG Household & Healthcare 1349000 22303.28B - 1346000 1349000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
LG Household Pref 806000 22303.28B - 806000 806000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
KB Financial Group 46700 21741.80B - 46700 46700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung C&T 117000 21464.95B - 117000 118500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Shinhan Financial Group 41200 20366.87B - 41200 41200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Kepco 26400 20350.26B - 26400 26400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Hyundai Mobis 251500 19955.49B - 251500 252000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Amorepacific Pref 97700 19660.74B - 97700 97700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Amorepacific 212500 19660.74B - 212000 212500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Samsung Life 73300 19320.00B - 73300 73300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
SK Telecom 237000 18490.77B - 236500 237000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
SK Holdings 241000 17598.97B - 240000 241000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
SK Innovation 130000 17208.46B - 130000 130000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung SDS Co Ltd 205000 15243.43B - 205000 205000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Celltrion HealthCare 55200 15077.39B - 55200 55200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Samsung SDI 283500 14761.63B - 283500 284500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
KT&G Corp 93500 14758.94B - 93400 93500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
LG Electronics 69000 13636.58B - 69000 69000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung Fire Marine Insur 225000 13136.87B - 225000 225000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Netmarble Games 96400 13034.65B - 96400 96400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
KIA Motors 43400 12546.00B - 43400 43550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Hana Financial 35100 12415.01B - 34900 35100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
LG Corp 73500 12125.64B - 73500 73600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
S-Oil Corp 80900 11846.22B - 80800 80900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
S-Oil Pref 48050 11846.22B - 48050 48050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung Electro-Mechanics 134500 11478.01B - 134500 134500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
Lotte Chemical Corp 209000 11242.34B - 209000 209500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶