شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0835
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 14:08:28
0 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

55,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:04
6,396 (12.91%)
تغییر ۳ ماهه
11,757 (26.61%)
تغییر ۶ ماهه
14,763 (35.85%)
نوسان سالیانه

KOSPI

2,251
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:34:51
356 (18.77%)
تغییر ۳ ماهه
2,251 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,251 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wireless Power 17050 698.26B - 17050 17050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۴
Koas 1140 35.23B - 1140 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Jindo 2590 32.55B - 2585 2590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Wiscom 2280 35.10B - 2280 2290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
E-Starco 769 32.95B - 768 769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Mk Trend 2510 32.85B - 2510 2530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Galaxia SM 1405 38.85B - 1405 1415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Iljeong Ind 12600 15.78B - 12600 12700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Samwha Elec 3090 32.42B - 3080 3090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Dongkook Ind 546 36.92B - 546 548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Kec Holdings 519 24.67B - 519 522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Sjm Holdings 2540 37.93B - 2535 2540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Chinyang Poly 2895 29.00B - 2895 2895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
CItech Co Ltd 1105 27.20B - 1100 1105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Hi Gold Ocean 2125 28.37B - 2125 2145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Woojin Plaimm 3305 34.45B - 3305 3315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Automobile &Pc 185 15.23B - 184 185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Chungho Comnet 3600 32.80B - 3600 3610 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Han Kook Steel 1395 15.95B - 1395 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Hanil Iron & S 1800 41.11B - 1800 1805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Sc Engineering 1225 30.40B - 1225 1245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Sungmoon Elect 1575 37.25B - 1575 1575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Tae Won Mulsan 3670 27.51B - 3670 3690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Kwang Hee Real Estate 6440 24.43B - 6390 6440 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Dong Il Steel MFG Co Ltd 1885 28.20B - 1885 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Kp 523 43.63B - 523 528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Thn 2540 46.35B - 2540 2560 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Infac 4665 46.55B - 4550 4665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Husteel 7060 53.96B - 7050 7060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Chonbang 25250 43.34B - 25250 25300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Sunchang 3510 44.38B - 3485 3510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Mirae ING 377 48.82B - 377 378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Tcc Steel 1930 44.16B - 1930 1945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Hansol Csn 2160 53.86B - 2160 2170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Papercorea 1735 53.98B - 1725 1735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Sewoo Global 1840 53.68B - 1840 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Chin Yang Ind 3550 46.15B - 3550 3555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Dong Won Fish 9300 43.19B - 9290 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Duck Yang Ind 1520 49.17B - 1520 1525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Han Shin Mach 1360 43.32B - 1360 1375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی