کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

47,766
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:13
6,850 (12.54%)
تغییر ۳ ماهه
1,873 (3.77%)
تغییر ۶ ماهه
6,435 (15.57%)
نوسان سالیانه

KOSPI

2,676
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 10:31:58
280 (11.69%)
تغییر ۳ ماهه
529 (24.63%)
تغییر ۶ ماهه
2,676 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 69500 456.18T - 69500 69700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Samsung Electronics Co Pref 63800 456.18T - 63800 63800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
SK Hynix Inc 109000 73.16T - 108500 109000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
LG Chemicals 841000 57.11T - 841000 841000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
LG Chem 376500 57.11T - 376500 376500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Samsung Biologics 790000 52.47T - 790000 790000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
NHN Corp 283500 46.90T - 282500 283500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Celltrion 347000 46.44T - 347000 347000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Hyundai Motor Co Pref 88000 44.66T - 87900 88000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Hyundai 82500 44.66T - 82500 82500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Hyundai Motor Co 85000 44.66T - 85000 85000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Hyundai Motor 182500 44.66T - 181500 182500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Samsung SDI 552000 38.07T - 551000 552000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Samsung Sdi 283000 38.07T - 283000 283000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Kakao 373000 33.06T - 373000 373000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
LG Household & Healthcare 1541000 25.49T - 1537000 1541000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
LG Household Pref 695000 25.49T - 695000 695000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
KIA Motors 60800 24.24T - 60500 60800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Hyundai Mobis 240500 23.05T - 240000 240500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Samsung C&T 122000 22.90T - 121500 122000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Samsung C and T 117000 22.90T - 117000 117000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Posco Inc 250000 21.40T - 249500 250000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Celltrion HealthCare 130400 19.13T - 130400 130400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
SK Telecom 239000 19.10T - 239000 239000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
KB Financial Group 46800 19.09T - 46650 46800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
NCsoft Corp 859000 18.70T - 856000 859000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Shinhan Financial Group 34200 17.12T - 34050 34200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
SK Innovation Pref 137500 17.05T - 137500 137500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
SK Innovation 182500 17.05T - 182500 183000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
SK Holdings 234500 15.71T - 234500 234500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
SK Holdings 237000 15.71T - 236500 237000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
LG Electronics 85900 14.64T - 85900 85900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Lg Elect 32900 14.64T - 32900 32900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Samsung Life 73500 14.50T - 73200 73500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Sk Biopharma 177500 13.90T - 177500 178000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۵۵
Kepco 21700 13.87T - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Samsung SDS Co Ltd 175000 13.46T - 174500 175000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
LG 56100 12.71T - 56100 56100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
LG Corp 73300 12.71T - 73200 73300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Samsung Electro-Mechanics 162000 12.31T - 161500 162000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی