کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

49,138
قیمت روز
125 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
1,475 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
972 (2.02%)
تغییر ۶ ماهه
6,916 (12.34%)
نوسان سالیانه

KOSPI

3,280
قیمت روز
43 (1.34%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:33:53
133 (4.23%)
تغییر ۳ ماهه
193 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
1,000 (43.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 82900 547.00T 82900 82900 82900 1500.00 1.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
Samsung Electronics Co Pref 75000 533.56T 74800 74800 75000 800.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۱۸
SK Hynix Inc 121000 82.76T 121000 121000 121000 1000.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
Kakao 149500 64.61T 149000 149000 149500 5500.00 3.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۱۸
NHN Corp 433000 64.22T 434000 433000 434000 5000.00 1.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
LG Chemicals 856000 63.08T 860000 856000 860000 3000.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
LG Chem 388000 60.99T 388000 388000 388000 500.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Samsung Biologics 903000 59.75T 903000 903000 903000 6000.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Hyundai Motor Co 109000 53.68T 109000 109000 109000 500.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۱۸
Hyundai Motor Co Pref 107000 53.68T 107000 107000 107000 500.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۱۸
Hyundai 101000 53.68T 101000 101000 101000 1000.00 1.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Samsung SDI 745000 49.38T 746000 745000 746000 4000.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
Samsung Sdi 439000 49.38T 439000 439000 439000 500.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Hyundai Motor 225000 47.63T 224500 224500 225000 1500.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
Celltrion 269500 36.81T 269500 269500 269500 4500.00 1.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
KIA Motors 87000 34.88T 87000 87000 87000 1200.00 1.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
LG Electronics 160000 27.36T 160000 160000 160000 3500.00 2.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
Samsung C and T 140000 27.05T 140000 140000 140000 1000.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Lg Elect 75800 26.90T 75800 75800 75800 900.00 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Posco Inc 346500 26.20T 347500 346500 347500 5500.00 1.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
Hyundai Mobis 278000 25.62T 278000 278000 278000 2000.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
LG Household Pref 686000 24.10T 686000 686000 686000 9000.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
SK Innovation Pref 161000 23.88T 161000 161000 161000 6000.00 3.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Samsung C&T 144500 23.83T 144500 144500 144500 1000.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
LG Household & Healthcare 1470000 22.99T 1475000 1470000 1475000 18000.00 1.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
KB Financial Group 52700 20.53T 52600 52600 52700 1100.00 2.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
SK Innovation 243500 20.25T 244000 243500 244000 9500.00 3.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
Shinhan Financial Group 39050 20.17T 39250 39050 39250 300.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
SK Holdings 244000 19.24T 244000 244000 244000 1000.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
SK Telecom 306500 19.15T 306500 306500 306500 500.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
Celltrion HealthCare 116900 17.93T 116500 116500 116900 2900.00 2.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۱۸
NCsoft Corp 812000 16.73T 813000 812000 813000 2000.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
Kepco 25400 16.31T 25350 25350 25400 100.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
SK Bioscience Co 210500 16.10T 210500 210500 210500 6500.00 3.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Hyundai Merchant Marine 39500 16.01T 39650 39500 39650 1900.00 5.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
SK IE Technology Co 217000 15.47T 217000 217000 217000 6000.00 2.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
LG Corp 95600 15.26T 95800 95600 95800 300.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
LG 72500 15.13T 72500 72500 72500 300.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Samsung SDS Co Ltd 188500 14.58T 188500 188500 188500 3500.00 1.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
Samsung Electro Mech 107000 14.53T 107000 107000 107000 1000.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی