شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0808
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (5.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

47,505
قیمت روز
14 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
3,728 (8.52%)
تغییر ۳ ماهه
4,939 (11.60%)
تغییر ۶ ماهه
12,638 (36.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 40850 313.33T - 40850 40850 1050.00 2.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Samsung Electronics Co 48700 313.33T - 48700 48700 1700.00 3.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
SK Hynix Inc 83200 57.95T - 83200 83200 3600.00 4.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung Biologics 477000 30.93T - 477000 477000 9500.00 2.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
NHN Corp 172000 28.25T 172500 172000 172500 1500.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
Celltrion 209000 25.16T - 209000 209000 13000.00 6.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Hyundai Motor 88500 21.88T - 88500 88500 2200.00 2.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Hyundai Motor Co 52900 21.88T - 52900 52900 1400.00 2.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Hyundai Motor Co Pref 58600 21.88T - 58600 58600 2000.00 3.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
LG Chem 144500 20.51T - 144500 144500 2500.00 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
LG Chemicals 296500 20.51T - 296500 296500 6000.00 2.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
LG Household Pref 668000 19.53T - 668000 668000 26000.00 4.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
LG Household & Healthcare 1234000 19.53T - 1234000 1234000 70000.00 6.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung C and T 65900 16.19T - 65900 65900 1800.00 2.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Samsung C&T 87700 16.19T - 87700 87700 2900.00 3.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung SDI 239000 16.13T - 239000 239000 7500.00 3.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung Sdi 134500 16.13T - 134500 134500 2500.00 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Hyundai Mobis 169000 15.68T - 169000 169000 4000.00 2.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
SK Telecom 190000 14.78T - 190000 190000 7000.00 3.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
NCsoft Corp 675000 14.20T - 675000 675000 28000.00 4.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Posco Inc 162500 13.69T - 162500 162500 5500.00 3.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Kakao 160000 13.68T - 160000 160000 2500.00 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
KB Financial Group 32750 12.95T - 32750 32750 1600.00 5.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Shinhan Financial Group 27400 12.81T - 27400 27400 850.00 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Celltrion HealthCare 84400 12.37T - 84400 84400 2500.00 3.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
Kepco 19100 12.20T - 19100 19100 100.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
SK Holdings 169000 11.62T - 169000 169000 5000.00 3.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung SDS Co Ltd 156500 11.18T - 156500 156500 12000.00 8.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
KIA Motors 27000 10.30T - 27000 27000 1600.00 6.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
KT&G Corp 76300 10.28T - 76300 76300 1400.00 1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Amorepacific 167000 10.02T - 167000 167000 6000.00 3.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Amorepacific Pref 59900 10.02T - 59900 59900 2600.00 4.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
LG Corp 60400 9.79T - 60400 60400 4400.00 7.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Lg Elect 18600 8.46T - 18600 18600 750.00 4.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
LG Electronics 51000 8.46T - 51000 51000 1150.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung Fire Marine Insur 176000 8.44T - 176000 176000 6000.00 3.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
SK Innovation Pref 68500 8.38T - 68500 68500 2000.00 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
SK Innovation 95300 8.38T - 95300 95300 5600.00 6.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung Life 41900 8.17T - 41900 41900 1050.00 2.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Netmarble Games 96800 8.12T - 96800 96800 2100.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی