افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0709
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:48:10
0 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (31.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Ocean Holdings Ltd 75 152.46M 75 75 75 1.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Nutritional 1 136.53M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Sacoil 12 132.46M 12 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۳۴
African & Overseas 1134 130.09M 1134 1134 1134 17.00 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Putprop Ltd 302 128.08M 302 302 302 12.00 3.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Buffalo Coal 74 123.14M 74 74 74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۴:۳۶
Jasco Electronics Holdings Ltd 45 103.25M 46 45 46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Randgold Exploration 140 100.22M 140 140 149 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۶
Avior Capital Markets 68 99.47M 68 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۹
Labat Africa Ltd 22 94.90M 22 22 22 1.00 4.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Indequity Group 800 94.30M 800 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۳:۰۸
Trustco Group Holdings 233 90.24M 233 212 233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
ISA Holdings 63 89.08M 63 62 74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Hulisani 174 87.00M 184 174 184 1.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Primeserv Group Ltd 100 85.44M 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۴۳
Stefstock 48 80.28M 48 48 48 1.00 2.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Telemasters 140 70.62M 140 140 141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۳
Ellies 10 55.81M 10 10 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
ELB Group Ltd 205 50.11M 205 177 205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Erin Energy 3000 48.77M 3000 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Taste Holdings Ltd 2 44.38M 2 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۸:۱۳
Ferrum Crescent 263 44.04M 263 230 269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Nictus 80 42.75M 80 80 80 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
Pembury Lifestyle 10 41.52M 10 10 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۰۲
Rockwell Diamonds 40 41.42M 40 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Phumelela 41 40.99M 41 41 54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۴۸
AH Vest 40 40.79M 40 40 50 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
SilverBridge 144 40.19M 125 125 144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
PSV Holdings 8 32.55M 8 10 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۳۴
Spanjaard Ltd 394 32.08M 394 394 394 10.00 2.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Taste Holdings 118 28.44M 118 118 118 10.00 8.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Cil 7 28.15M 7 7 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
Imbalie Beauty 2 27.68M 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۳۸
Mazor Group Ltd 26 27.17M 26 25 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Accentuate 8 14.49M 8 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Visual International 4 10.73M 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
African Dawn Cap 14 8.91M 14 12 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۸:۳۵
Arrowhead Properties 321 333.61K 321 321 321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Basread 4 328.97K 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ingenuity Property Invest 108 237.89K 108 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی