افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0709
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:16:10
0 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (31.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safari Investments RSA Ltd 360 928.17M 360 360 360 20.00 5.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Anchor Group 423 914.19M 423 423 423 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۳:۴۰
Texton Property Fund Ltd 260 908.43M 260 260 260 14.00 5.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Bell 914 872.14M 907 907 914 35.00 3.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Sandown Capital 385 870.33M 385 385 385 15.00 3.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Adapt IT Holdings Ltd 630 864.75M 635 630 635 10.00 1.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Wesizwe 53 862.75M 53 53 53 3.00 6.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Marshall Monteagle PLC 2400 860.58M 2400 2305 2400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Adcorp 690 754.85M 695 690 695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Accelerate Property Fund Ltd 74 739.22M 77 74 77 1.00 1.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Rebosis Property 97 737.31M 97 97 97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Bowler Metcalf Ltd 920 715.38M 920 920 979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Kore Potash 21 708.79M 21 21 21 1.00 4.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Hulamin 223 693.53M 219 219 223 10.00 4.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
African Phoenix Invest 39 673.53M 39 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۱۰
Mustek Ltd 960 672.00M 960 960 960 10.00 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Stellar Capital Partners Ltd 73 666.21M 73 73 73 2.00 2.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Sasfin 2001 661.33M 2001 2001 2001 53.00 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Trencor 380 659.43M 386 380 386 5.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Atlatsa Resources 104 656.36M 104 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Deneb Investments 150 652.77M 150 150 150 13.00 8.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Sasfin Holdings 7390 644.26M 7390 7321 7449 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
NU World Holdings Ltd 2994 644.11M 2994 2994 2994 94.00 3.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Eastern Platinum 438 643.02M 438 402 475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Crookes Brothers Ltd 4250 632.10M 4250 4250 4250 109.00 2.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Argent 1095 622.03M 1095 1095 1095 5.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
York Timber Holdings Ltd 193 609.97M 193 193 193 2.00 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Ecsponent Ltd 1 594.46M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Transcend Residential Property 450 589.03M 450 425 450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Trematon Capital Investments 280 586.55M 280 280 295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۴۲
Arden Capital 500 586.33M 500 500 600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۴۴
OneLogix Group Ltd 230 523.78M 230 230 230 15.00 6.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Novus Holdings Ltd 181 520.58M 190 181 190 2.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Recm & Calibre 1005 514.06M 1005 1001 1030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۸
Mettle 208 512.31M 208 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۲۰:۳۶
Intu Properties 29 510.69M 29 29 31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
Efficient Group 546 485.09M 546 546 546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۸
Rolfes Holdings Ltd 298 480.68M 298 298 298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۹
Wescoal Holdings Ltd 107 479.23M 107 107 107 4.00 3.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Transpaco Ltd 1500 477.59M 1500 1500 1500 1.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی