افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.071
قیمت روز
0 (0.85%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 22:40:09
0 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (32.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dipula Income Fund Ltd 350 1.84B 330 330 350 50.00 16.67% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Acsion 455 1.79B 431 431 455 7.00 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Sabvest Ltd 4264 1.76B 4264 4264 4264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۸
RMB Holdings 124 1.76B 125 124 126 3.00 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Spurcorp 1926 1.72B 1910 1910 1926 43.00 2.28% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Aveng Ltd 4 1.72B 4 3 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۵
Eoh 809 1.69B 801 801 809 17.00 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
AECI 1400 1.68B 1400 1400 1400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵:۳۶
Merafe 68 1.66B 65 65 68 4.00 6.25% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Brimstone Invest N 630 1.59B 630 630 630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Pinnacle 1252 1.58B 1300 1252 1300 28.00 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Brimstone Investment 603 1.52B 603 601 603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Cmh 2000 1.43B 2050 2000 2050 25.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Spear REIT 680 1.42B 685 680 685 25.00 3.82% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Oando Plc 16 1.42B 14 14 16 3.00 23.08% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Oasis Crescent 2150 1.41B 2150 2150 2150 15.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Capital Appreciation 113 1.39B 110 110 113 2.00 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Orion Gold NL 43 1.39B 45 43 45 3.00 6.98% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Metrofile 321 1.33B 319 319 321 4.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Finbond Group Ltd 150 1.29B 148 148 150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
E Media Holdings Ltd 288 1.28B 288 288 288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۴۲
Master Drilling Group Ltd 845 1.28B 845 845 845 8.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Brikor 154 1.27B 156 154 156 17.00 12.41% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Purple Capital Ltd 132 1.26B 130 129 132 2.00 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Emedia Holdings 285 1.26B 285 285 285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۲
Sabvest Ltd N 3000 1.24B 3000 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۸
Tongaat 907 1.23B 914 907 914 6.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Standard Bank 6.5% 77 1.23B 77 73 77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۳۷
Granprade 280 1.19B 275 267 280 5.00 1.82% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Quantum Foods Holdings 600 1.17B 600 600 610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Indluplace Properties Ltd 360 1.15B 360 360 360 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۴:۳۶
ARB Holdings Ltd 490 1.15B 490 490 496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Tiso Blackstar 410 1.08B 410 410 411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۰۷
EPE Capital Partners 384 1.07B 384 384 385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Tower Property Fund Ltd 315 1.06B 314 314 315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Choppies Enterprises 80 1.01B 83 80 83 2.00 2.50% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
enX Group 555 1.00B 555 555 555 5.00 0.91% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Adapt IT Holdings Ltd 708 967.70M 703 703 708 3.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Value Group Ltd 665 962.97M 665 665 665 3.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Safari Investments RSA Ltd 360 928.17M 360 360 360 19.00 5.28% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی