افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0711
قیمت روز
0 (0.99%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 23:01:21
0 (5.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (32.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dipula Income Fund Ltd A 740 4.02B 760 740 760 20.00 2.78% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Bluetel 450 3.94B 438 436 450 18.00 4.17% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Net 1 UEPS 8600 3.87B 8699 8600 8699 892.00 11.57% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Gemgrow Properties B 354 3.69B 349 315 354 29.00 8.92% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Brait 264 3.56B 264 264 264 6.00 2.27% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Hudaco 11396 3.49B 11359 11359 11396 86.00 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Rhodes Food Group Holdings Ltd 1270 3.30B 1260 1260 1270 45.00 3.67% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Atlantic Leaf 1795 3.30B 1795 1795 1795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۱۷
Tsogo Sun Hotels 223 3.28B 225 223 226 0.37 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Nedbank 828 3.20B 829 828 829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Clientele 944 3.17B 944 944 944 1.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Grindrod 469 3.15B 470 469 470 1.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Exemplar REITail 940 3.12B 940 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۷
Mpact 2199 3.10B 2139 2139 2204 59.00 2.76% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Caxton 818 3.09B 799 799 818 26.00 3.28% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Kaap Agri Bedryf 4300 3.06B 4347 4300 4381 30.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Heriot 1150 2.94B 1150 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Long4Life 440 2.81B 430 430 440 16.00 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Sygnia Ltd 1849 2.77B 1831 1831 1849 19.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Schroder European Real Estate PLC 1972 2.70B 1972 1972 1972 41.00 2.08% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Octodec 998 2.69B 1000 1000 998 54.00 5.72% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
AfroCentric Investment Corp 460 2.66B 465 460 465 4.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Cityldg 433 2.65B 435 433 439 1.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
RENERGEN 2245 2.64B 2250 2245 2250 55.00 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Tradehold 1027 2.63B 1027 1027 1029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۷:۳۶
Stadio 300 2.54B 310 300 310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
Grindrod Shipping 12299 2.34B 11960 11906 12299 400.00 3.36% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Invicta Holdings 7200 2.33B 7200 7200 7200 75.00 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Invicta 2120 2.33B 2082 2082 2127 20.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Lewis 3025 2.24B 3000 3000 3025 35.00 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
YeboYethu 4067 2.15B 4067 4067 4067 2.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
HomeChoice Investments 2010 2.13B 2199 2010 2199 89.00 4.43% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Balwin Properties 455 2.13B 465 455 465 5.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Pallinght 163 2.05B 163 163 163 12.00 7.36% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Hospitality Property 275 1.99B 275 275 295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Wilderness Holdings 820 1.98B 820 820 852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Capital&Regional 1706 1.97B 1706 1706 1819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۷:۳۶
Ayo Tech 552 1.90B 552 552 552 2.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Nampak 295 1.90B 295 295 295 2.00 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Fairvest Property 190 1.88B 185 185 190 1.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی