افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.071
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:50:14
0 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (31.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Omnia 4983 8.37B 4982 4982 4983 84.00 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Oceana 7075 8.26B 7152 7075 7152 40.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Steinhoff Int 202 8.26B 200 200 202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Fortress Income 361 8.02B 365 361 365 1.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Reunert 4940 7.99B 4971 4940 4971 82.00 1.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Tharisa 2880 7.97B 2900 2880 2900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Adcock 4490 7.94B 4531 4490 4531 60.00 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Hyprop 2666 7.92B 2699 2666 2699 11.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Rcl 880 7.86B 880 880 881 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۶
Afrox 2498 7.71B 2498 2461 2498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Cashbil 30183 7.51B 30462 30183 30462 245.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Pan African Resources 382 7.39B 385 382 385 7.00 1.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Advtech 1320 7.28B 1325 1320 1325 4.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Tsogo Sun 687 7.19B 668 668 687 7.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Curro Hol 1193 7.18B 1209 1193 1209 7.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Afrimat 4832 6.65B 4838 4832 4838 4.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Wbho 10679 6.43B 10607 10607 10679 283.00 2.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Stor-Age Property REIT Ltd 1391 6.02B 1387 1387 1391 15.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Famous Brands 5868 5.91B 5804 5804 5868 36.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Datatec 2948 5.90B 2990 2948 2990 41.00 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Pretoria Portland Cement Ltd 379 5.76B 381 379 381 7.00 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Arcmittal 514 5.74B 513 513 514 24.00 4.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
African Rainbow 417 5.50B 416 416 417 2.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
SA Corporate Real Estate 210 5.38B 214 210 214 3.00 1.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Astral 14046 5.34B 14231 14046 14231 535.00 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Raubex 2899 5.23B 2876 2876 2899 19.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Emira Property 980 5.15B 982 980 982 7.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Alexander Forbes Group Holdings 392 5.10B 393 392 393 8.00 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Hosken Consolidated 6100 4.93B 6101 6100 6101 29.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Attacq 665 4.70B 674 665 674 15.00 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Zeder 305 4.69B 305 305 308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Metair 2412 4.65B 2433 2412 2433 15.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Liberty Two Degrees 504 4.58B 504 504 504 6.00 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Sunint 1857 4.57B 1840 1840 1857 91.00 4.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Pergrin 2105 4.28B 2105 2100 2105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Sea Harvest 1519 4.25B 1519 1475 1519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۴۲
MiX Telematics Ltd 766 4.24B 769 766 769 36.00 4.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Libstar 699 4.16B 699 699 699 1.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Dipula Income Fund Ltd A 780 4.13B 765 765 780 5.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
Bluetel 471 4.12B 471 471 471 2.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی